Styret og Komiteer 2023

NAVN:

Funksjon

GJENVALG/NY:

IKKE PÅ VALG:

PERIODE:

Styret:

       

Anne-Lene Kiste Johansen

Leder

 

x

2022/23

Knut Svebakk-Johansen

Nestformann

Gjenvalg

 

2023/24

Gunhild Hvidsten

Kasserer

Gjenvalg

 

2023/24

Wenke Torunn Eriksen

Styremedlem

 

x

2022/23

Bjørn Teigen

Styremedlem

Gjenvalg

 

2023/24

John Barstad

Varamedlem

Gjenvalg

 

2023

Knut Anders Nygaard

Varamedlem

 

x

2022/23

Liv Bekkeseth 

Varamedlem

Gjenvalg

 

2023/24

Revisorer:

       

Håkon Fæste

   

x

2022/23

Kari Larsen

 

Gjenvalg

 

2023/24

Valgkomite:

       

Kirsten Natvig Næss                          

   

x

2022/23

Arnfinn Horne Johansen

   

x

2022/23

Gert Olav Green (ønsker avløsning)

       

Sigrid Lia

 

Ny

 

2023/24

Kaffekomite:

       

Sonja Lybæk Kristensen

 

Gjenvalg

 

2023

Kari Larsen

 

Gjenvalg

 

2023