h1customiconimg1

Et viktig prosjekt som digitalisering av film, video og lydbånd for å kunne ta vare på dette unike materialet er svært viktig.
Historielaget har selv flere gammle lydbåd som bør gjøres tilgjengelig for alle.
Det samme gjelder video og gammle filmer. Dette er et prosjekt vi ønsker å realisere, men mangler noen til å stå for gjennomføringen.