Vår samling av lydfiler er et resultat fra mange års arbeid. Det startet med Ivar Rønningen som i 1990-årene intervjuet mange kjente og ukjente personer. Det er dog flere som har bidratt i dette viktige arbeid. 

Det oppfordres dog til at flere intervjuer folk som har levd en stund. Dette blir en viktig historie. Du kan få hjelp og råd fra oss i historielaget.

    

nr 0001 - Bjørn Grønstad

  Personlige opplysninger og familiehistorie. Oppvekst
og utdannelse i Oslo og yrkesliv. Opplevelser fra
sommerferiene i Botne og gullhaugområdet på 1940-
50-tallet.
     
  nr 0002 - Karl Hovland


   Karl Hovland, intervjuet av Ivar rønningen ca 1995. 
Om sin oppvekst i Bilet i Holmestrand, familie og Holmestrands historie.
   
 

nr 0003 - Johannes Hillervik

  Johannes Hillervik, intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995 da han bodde på Kjærsenteret.
Fra hans ungdomstiden til sjøs og episoder under og etter krigen. Intervjuet fortsetter i lydfil nr. 24, 26 og 27.
   
  nr 0004 - Mads Egenes


  Fra 13.05.1993 - Om barne og oppvekst, skole og
krigsopplevelser, samt livet på gården Grønnmark
   
  nr 0005 - Hans Løken


  Om gamle ord og uttrykk som blir lite brukt i dag    
  nr 0006 - Einar Krone


  Familien kom til gården Knatten/Krone i årene rundt 1860. Forteller om familien og årene med oppvekst og arbeid    
   nr 0007 - Andreas Sletten


   Om tiden før krigen. Opplevelser fra krigens
begynelse og om lokal motstandsbevegelse i tiden
fremover. "Fortsetter i lydspor nr 0012"
   
  nr 0008 - Hans O Hegg


 

Om oldtidsfunn og gårdshistorie.
Videre om det å samle gamle ting og om egen samling.

   
  nr 0009 - Vidar Vidtskjold


  Fra 13.08.1993 Om barne- og ungdomstid.
Ungdomslaget og virksomheten der og om livet som
bonde i Sjøskogen
   
  nr 0010 - Jacob Einarsen Ende


  Fra 13.08.1993 Historier fra gården Enne og om
kulturminner i skogen som kullbrenning.
   
  nr 0011 - Finn Schrøder


  Livs- og familiehistorie.    
  nr 0012 - Andreas Sletten


  "Fortsettelse fra lydspor nr 0007" - Om tiden før krigen. Opplevelser fra krigens
begynelse og om lokal motstandsbevegelse i tiden
fremover
   
 

nr. 0013 - Reidar Storm Nilsen 

 

Reidar Storm Nilsen, intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995. "Om sin oppvekst i Bærum, utdannelse og yrkesliv som lærer i Holmestrand. 
   
  nr 0014 - Kjell Munthe
 
Intervju med Kjell Munthe fra juli 1993 ved Ivar Rønningen. Kjell Munthe forteller om familien, barne- og ungdomstid, utdannelse og om sin td som gårdbruker.

   
  nr 0015 - Thor Juvet
 
Intervju fra 1993 av Thor Juvet fra Ivar Rønningen. Forteller om sin oppvekst og ungdomstid under krigen. Han var opptatt av travkjøring og var sentral i Botne Ungdomslag.

   
  nr 0016 - Håkon Pettersen


 
Håkon Pettersen var født i 1918 i Andebu. Var mye med i Andebu Ungdomslag og spesielt med amatørteater. Både Håkon og faren var på hvalfangst. Håkon var med Balaena i 2 sesonger fra 1947, faren på 1920-tallet. Kom til Botne i 1957. Jobba på Nordisk i 25 år.
   
   nr 0017 - Egil Bjørge
 
Opptak fra 1993 - Familieopplysninger. Om Ulsaker trevarefabrikk og om arbeidsforholdene på fabrikken. Om barne- og ungdomstid og om det politiske livet videre.

   
  nr 0018 - Alf Frid
 
Alf Frid er intervjuet av Ivar Rønningen i 1993 om livs- og familiehistorie. Født «på brygga» i 1904 hvor folk jobbet med å laste props på engelske seilskuter. Skolegang: Holmestrand folkeskole og Sjømannsskolen i Oslo. Jobbet på fjordbåtene Svan og Juno og en tid på «Aluminiumen». Var med på å frakte sårede tyske soldater fra Larvik med Juno over til et større tysk skip i 1945. Et artig intervju med en mann som har opplevd og sett mye.

   
  nr 0019 - Johannes Hillervik
 

Johannes Hillervik er intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995. Han forteller at han som
11-12 åring ble valgt ut som hornblåser i Hynnåsbakken. Han tok Hvittingfossbanen opp dit. Han forteller om alle butikkene i byen på hans tid. Videre om brannen i 1960, han var da ute og fiska med gullsmed Lindgren og de så brannen fra sjøen. Forteller også om livet på brygga. Der jobba det 24 mann før krigen. Mange kullbåter kom og skulle losses. Guttungene i byen stjal kullklumper. Strømmen kom så tidlig som 1912 til Holmestrand. Brytermiljøet er han også innom. Opprinnelsen til oppnavnet «Mere vegg» blir også forklart.

   
  0020 - Inger Johanne Gregersen

 
Intervju med Inger Johanne Gregersen, foretatt av Ivar Rønningen ca 1995. intervjuet omhandler bla oppvekst i Kleiva på begynnelsen av 1900-tallet. Inger Johanne Gregersen leser opptegnelser fra sin onkel Andreas Weseth født i 1898. Her er også mye om dampsaga nede i byen som lå omtrent der Speira ligger i dag. Her hører vi også om julefeiring og byoriginaler hvor slagferdige de sistnevnte kunne være. En de kalte «Blond» hadde et morsomt ordspill om presten Våge. Teksten er også nedtegnet i historielagets årbok  "Botnar" i  2017 og 2018.

   
           
  nr 0022 - Karsten Horgen


  Familieopplysninger og om oppveksten i Øvre Eiker. Han kom til Botne  i 1925, 16 år gammel. Om skogsarbeid, livet på hvalfangst og om ungdomslaget    
  nr 0023 - Hjørdis & Johan Kiste


  Hjørdis og Johan Kiste ser tilbake på gårdsarbeid på Kiste gård, 1950- og 60-årene. De forteller litt om juleforberedelser med slakting og julebakst. Også egen oppvekst og interesser blir nevnt.    
  nr 0024-0027 Johannes Hillervik - 1 & 2

 
Johannes Hillervik er intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995. Hillevik kom til Holmestrand som en av 8 søsken, nordfra. Da var han 5 år,  altså født i 1914. Jobba hardt hele livet , først som 7-åring med å gå med Jarlsberg, Ved siden av det gikk han med øl til de som jobba på brygga. Dro på hvalfangst med hvalbåten Kosmos i 1929 som 15-åring, var ute i mange sesonger.Klarte etter hvert å få stuertutdanning. Fikk jobb på Grefsrudleiren etter freden i 1945. Hadde jobb med tyskerne som skulle hjem og med de såkalte "displaced persons».

   
  nr 0025 - Hans Løken og Sverre Hjelmtvedt


  Samtale mellom Hans Løken og Sverre Hjelmtvedt om dagliglivet på bygda    
           
 

nr 0028 - Agnes Torgersen

  Agnes Torgersen, intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995 
Fra oppvekst på Kleivbrottet og om husmødrenes mange oppgaver med matlaging, søm og strikking av klær til barna, grisehold, dyrking av grønnsaker og frukt. Syke og fødende ble tatt hånd om i hjemmet, naboene trådte til med hjelp.
   
  nr 0029 - Ivar Paulsen

 
Intervju med Ivar Paulsen, foretatt av Ivar Rønningen ca 1995.
  Han ble født i 1919 og vokste opp i Hvitsteinbakken. Begynte tidlig i arbeidslivet. Gikk på Holmestrand folkeskole og Ramberg skole hvor han hadde Olav Duun og Hilmar Løvaas som lærere . Arbeidet litt på Nordisk før han startet egen transportbedrift. Hadde under krigen oppdrag for tyskerne på Gausen og forteller artige opplevelser i forb. med dette.

   
  nr 0030 - Kristian Nordby

 
Kristian Nordby, født i 1919, er intervjuet av Ivar Rønningen midt på 1990-tallet. Intervjuet foregår på Botne Aktivitetssenter. han forteller om oppvekst på Kleivbrottet og hopping i Eikelund om vinteren. Kom inn i BSK og deltok i mange hopprenn for klubben. Deltok i Holmenkollen 4 ganger. Hadde mye med hopperne på Kongsberg å gjøre og kjente Rudbrødrene. I Botne var det først og fremst 40 metersbakken Hynnåsbakken og så i 1939 kom Breimyrbakken. Kristian Nordby var en fremdragende gartner med produksjon av Julegleder som sin spesialitet.

   
   nr 0031 - Krigen 6. klasse Montessori 2020

   Tekst mangler    
   nr 0084 - Trygve Edland


 
 Født i 1920 som en av 18 søsken i 1914 i nærheten av Klepp på Jæren. Seilte til sjøs, men ble sendt hjem med dysentheri i 1939. Far og sønn kjørte delvis med hest og kjerre  og tog til Botne hvor Trygve hadde kjøpt en gård. De brukte 8 dager på ferden og fikk av og til sove på gårder langs veien.

   
    nr 0085 - Asta Eide


 
Intervju av Asta og Ole Gunnar Eide, Hillestad fra 2011, intervjuet av Knut Svebakk-Johansen. Forteller om Hillestad Jernstøperi og driften der, eiet av Artur Lørdal. Forteller videre om Badstua i Hillestad, drevet av Sanitetsforeningen. 
Registrert også som et kulturminne:  HO-10170.
   
   nr 0086 Helge Martinsen

 
 Intvervju  med Helge Marthisen, foretatt av Ivar Rønningen i 1995 på Botne Aktivitetssenter BAS. Helge Martinsen kom til Hillestad fra Skoger som 8-åring i 1928. Faren jobba på mølla i Hillestad og Helge hjalp faren  der. Ofte kunne det være vannmangel i Møllerdammen, Jobba på gårdene etter konfirmasjonsalder og ei tid på Foss mølle på Galleberg, også en gjesteopptreden i Trøgstad i Østfold. Gikk over i bygningsbransjen og jobba mange år hos Klyve, også i Oslo. Nevner bygdeoriginaler i Hillestad da han vokste opp. Noen barn gikk dessverre barbeint til skolen til uti oktober på før krigen. Bygde eget hus med egne hender. Drev også med grøftegraving for hånd for å spe på inntekta.

   
   nr 0087-sang fra krigens dager

 
Sang fra 2. verdenskrig. Sanger og tekst er ukjent.
Sangen er tatt opp på Botne Aktivitetssenter i ca 1995

   
   nr 0088 - Gunnar Kruse

   Oppvekst på Bleikvollen. Hans yrke ble maler og tapetserer i alle år. Han la ned et stort arbeid for Botne Skiklubb og var hoppdommer.