I følge tradisjonen skal det ha vært en sogneprest i Botne som het David ved
overgangen til  Reformasjonen. Han er omtalt i Jens Mullers ”Forsøg til
Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie” og i ”Norske Folkesagn” ved Andreas Faye.
Sagnet forteller at en juledagsmorgen ble David overfalt på vei hjem fra
ottesang i Hillestad kirke. Vi ser ham for oss ridende i vintermørket på vei
hjem med juleofferet som var på 4 1/2 riksdaler. Overfallet skal etter
tradisjonen ha skjedd ved et oppkomme ved Bekk i Grønnmarkskogen.

Presten David ble slått i hjel av bonden på gården Allum. Som straff ble
halvparten av gården tildømt kronen og den andre halvpart fikk Botne
prestebol. Vi vet svært lite om hvilket motiv bonden hadde for å overfalle og
drepe presten, men på begynnelsen av Reformasjonstiden(1536 –1600) var
prestehatet sterkt blant folk i sognene. Så dette kan ha vært årsaken til
overfallet. Merkelig nok kan man ikke finne noe i de samtidige kildene om
det som skjedde med presten David og den påfølgende rettsaken som må ha
vært. Men kilden ved Bekk har etter dette blitt hetende Davids kilde. Dessverre er den borte nå, men sagnet lever videre.
Dette kulturminnet er også registrert av historielaget under registrering nr. HO-10042 (se denne).  

 
Botne Historielag besørget bautaen og minneplate oppsatt i 1934.Vinteren 2014/2015 fikk bautaen en stygg skade, som nok skyldes "tidens tann". I nær kontakt med Kirkeverken ble igjen bautaen reis som det flotte minnesmerke dette er både for Historielaget og som en del av Pilgrimsleden gjennom Botne. Historielaget er svært takknemmelig for den hjelp vi her fikk av Asbjørn Backe, Bjørn Teigen og Rolf Bjercke.