Ønsker man å følge Pilegrimsleden gjennom Holmestrand kan det være hensiktsmessig å starte fra Botne kirke eller ved Botnestua. Her er gode plass til parkering som er gratis. Ved Botne Kirke er det satt opp et pilegrimsmerke, og hele leden er merket. Merkingen består av rødmalte merkeplanker eller plastskilt som viser at dette er en del av Olavsveien. Fra Holmestrand fortsetter Pilegrimsleden gjennom Sande og man kan følge den helt til Trondheim. Sydover fra Holmestrand er leden merket gjennom Re.

Når man går nordover fra Botne Kirke vil man passere Davids Kilde. Davidskilden ligger i Grønnmarkskogen bare 800 meter fra kirken. David var sogneprest i Botne ved overgangen fra katolisismen til protestantismen. Han ble drept en juledagsmorgen etter ottesang i Hillestad kirke. Man vet lite bakgrunnen for prestedrapet, men en mulig årsak kan være prestehatet som blusset opp etter reformasjonen. Det er ikke funnet referat fra rettsaken og dommen som må ha fulgt etter drapet. Det er reist en egen steinvarde med en navneplate på stedet.

Pilegrimsleden gjennom Holmestrand ble åpnet 17. juni 2012.

Hva er en Pilegrim

En Pilegrim (av latin Peregrinus – en fremmed/utlenning). Er et menneske som av religiøse grunner oppsøker et hellig sted. Slike reiser er et kjent fenomen i de fleste religioner. Det handler om menneskets behov for åndelig opplevelser, og både selve reisen og besøket på helligdommer var og er viktig.

Pilegrimstradisjon i Norge

I Norge har vi hatt en gammel Pilegrimstradisjon knyttet til helgener og hellige steder i katolsk tid. I nyere tid har pilegrimsvandringer fått en renessanse både hos oss og ellers i Europa. Kan interessen for de gamle pilegrimsveiene være en lengsel etter langsom tid og for nærhet til seg selv i kontakt med skaperen, natur og kultur?

Ikke lenge etter at helgenkongen Olav Haraldsson falt i slaget om Stiklestad i 1030, ble Nidaros målet for dem som søkte sjelebot ved hans grav. Olav den Hellige ble vår skytshelgen, og hans ry strakte seg langt over landets grenser.

Langs stier og vegfar, gjennom ulendt terreng og høyt til fjells, tok folk seg frem til Kristkirken der Olavsskrinet ble oppbevart. Pilegrimsvandringene fikk et stort omfang, og varte helt frem til reformasjonen i 1537, ja kanskje enda lengre.

Pilegrimmene holdt gjerne sammen i reisefølger. En dagsmarsj kunne strekke seg opp til tre mil for den som orket å gå så langt. Langs veien fantes vertshus og herberger. Tradisjonen forteller også om andaktskors, pilegrimskapeller og hellige kilder langs veien.

Kilde: Brosjyre utgitt av Holmestrand Kommune, Kulturkontoret

Lignende elementer