Melkefabrikken i Holmestrand

Høsten 1902 startet en produksjon av sterilisert melk i Holmestrand (tidligere Botne). Det var en fabrikk som hadde produsert hermetisert melk i Drammen siden 1887 som ble flyttet. Det var spesielt fordelaktig at logistikken var på plass. Den nyåpnede Hvittingfossbanen kunne frakte melk fra et stort omland, en havn ga gode muligheter for utskipning av varene. Senere  ble nærheten til "Sørlandske" (E-18) et fortrinn.

Fabrikken var den eneste som produserte sterilisert melk etter en patentert norsk metode av ingeniør Dahl og professor Waage, boksmelk. Senere kom også sukret melk på boks. Fabrikken hadde en rivende utvikling.  En periode var det mer enn 100 ansatte.