Kjærsenteret Aktivitetssenter
Torsdag 30.november kl 12.30

Viser en film fra 1970- årene fra Holmestrand,
lydklipp fra intervju med lærer Karl Hovland,
bilder fra Byjubileet i 2002 og 1952 samt litt
om det gamle Samlaget.