Månedens bilde - Holmestrand kirke

 

Sted:              Holmestrand
Byggeår:        1674

Endringer:     Kirken har fra 2011 vært under restaurering, blant    annet på grunn av  funn av store råteskader. Restaureringen er nå ferdig.
Kirkegård:     Det er kun en eldre kirkegård ved kirken
Teknikk:        Tømmer
Materiale:     Tre
Altertavle:     Kvinnene med engelen ved den tomme grav, er malt av P. Peterson i  1830, etter    Eckersbergs original fra 1814, som henger i Sem kirke ved Tønsberg.

Koordinater:  59.4886,10.3157
Holmestrand kirkeer en Y-kirke. Kirken ligger i Holmestrand sokn i Nord-Jarlsberg prosti har vernestatus fredet. Kirken har 300 plasser.
Holmestrand kirke fra1674 er en laftet tømmerkirke med y-formet grunnplan. Det er kor i den østre armen og skip i de to andre. Opprinnelig var det takrytter over takets midtkryss, men i 1764 ble den erstattet av et tårn foran den sydøstre korsarmen.
Kirkerommet har gjennomgått store endringer. Antagelig har det vært et korskille mellom koret og skipene, som siden er blitt fjernet. Galleriene, som ble bygd i 1728 og 1739, ble skiftet ut i 1829 da kirken ble istandsatt, også blant annet alter, prekestol og benker. Til kirkens jubileum i 1974 ble kirken malt opp i en gulbrun farge som skal ha vært den opprinnelige.

Se mer om Holmestrand Kirke under "Lokalhistoriske turer/steder.

Hva er historielaget opptatt av nå...

Ny og åpen/offentlig facebook-side
Ny sti og parkeringsplass til Bygdeborgen på Stufsrud
Skilting til Kulturminner som Davids Kilde, Rambergklova,
Angers Klev og Bygdeborgen på Stufsrud
Samle historien om Krigsminner
Arbeid med neste års årbok Botnar
Gi informasjon til lokalsamfunnet gjennom Facebook og vår nettportal

Ny vei til Bygdeborgen

Sparebankstiflelsen gir Historielagen nå økonomisk mulighet for å kunne lage egen parkeringsplass, ny sti og nye skiler både ute ved hovedveien og på stien mot bygdeborgen. Bygdeborgen i Hillestad "Tjuvborgen" har i mange år vært noe vanskelig tilgjengelig. Gode vennar av Historielaget vil merke ny sti frem til bygdeborgen. i dette prosjektet samerbeider vi tett også med Turistfoeningen i Holmestrand.

Årets hefte "Botnar" - Har du fått ditt hefte...

Årets utgave av vårt årsskrift "Botnar" skal nå være utdelt til alle medlemmer.

Mangler du tidligere årganger eller ønsker å kjøpe årets hefte er det bare å kontakte noen i historielaget. Vi har på nettsiden et valg "Kontakt oss" og vil løser det hele...

Heftet for også tilsalgs hos Frisør "Påsan" og hos "Gjerts Marked" 

 

___________________


Kontaktinformasjon


  • e-post: botnehistorielag@gmail.com

_____________________


  • Følg oss på facebook----->>>>>>

Copyright © Botne Historielag. All Rights Reserved.