Open menu

 

Styre og komiteer etter valget i 2020.

 

 

STYREMEDLEMMER:

 

Knut Svebakk-Johansen 

2019 og 2020

Anne-Lene Kiste Johansen

2018 og 2019

Stein Arne Lie

2018 og 2019

Gunhild Hvidsten, kasserer

2019 og 2020

Bjørn Teigen

2019 og 2020

Wenche Torunn Eriksen

2018 og 2019

 

 

VARAMEDLEMMER:

 

Knut Anders Nygaard

2019

Terje Svanevil

2018 og 2019

John Barstad

 2019 og 2020

REVISORER:

 

Håkon Fæste

2019

Kari Larsen

2019

 

 

KAFFEKOMITE:

 

Sonja Lybæk Kristensen

2019 og 2020

Kari Larsen

2019 og 2020

 

 

 

 

ÅRSSKRIFTKOMITE:

 

Wenke T. Eriksen 

2018 og 2019

John Barstad

2018 og 2019

Runar Kristensen

2018 og 2019

Paul E. Thode

2018 og 2019

Anne-Lene Kiste Johansen

2018 og 2019

 Bente Gustavsson

 2018 og 2019

 

 

VALGKOMITE:

 

Kirsten Natvig Ness

2021, 2022, 2023

Gert Olav Green

2020 og 2021

Ruth Solum Larsen

2020, 2021 og 2022