Open menu


Botne Historielag har til hensikt å jobbe for at Rambergklova igjenn skal bli en trygg sti opp og ned fra "fjellet".  Både Historielaget og Olav Duun stiftelsen ser det som viktig å oppgradere denne stien og gjøre den gangbar og sikker. Dette vil bli et prosjekt for både historielaget, Duun stiftelsen og vi håper også å få med kommunen i dette arbeidet.
Prosjektet er ikke kommet så langt, men noe er i gang:

1.     Befaring er foretatt sammen med Stiftelsen

2.     Nytt parti neders mot gammle Sørlandske er nå i orden med ny trapp etc.

3.     Det er kvistet og ryddet i løypa.

Dette prosjektet ligger litt på vent av mulige ressurser i Historielaget. Vi kommer tilbake til saken straks det er noe nytt.

 

            

Stien...

Stien ned fra Ramberg (Olav Duuns vei) til Ramberg skole kalles Rambergklova. Klove/klova betyr kløft og stien lå i en kløft ned fjellet. Stien starter øverst ved Olav Duuns hus. Lenger ned i stien kommer en sti fra krysset mellom Skogveien og Løkkeveien. Nederst ender stien i Fjordveien som gikk forbi Ramberg skole. I 1989 ble skolebygningen flyttet og bevart på Reidvintunet i Hillestad. Høydeforskjell er ca 100 m. Lengde på stien er sannsynlig 700-800 meter.

Bruken...

Det var forfatteren Olav Duun som brukte den øverste del av stien ned til sin arbeidsplass – Ramberg skole. Han var lærer ved skolen i perioden 1908 til 1927. Skolebarna brukte den del av stien som startet i Skogveien. Denne traseen er i dag litt vanskelig å finne da det er bygget flere hus langs traseen og man må gå gjennom gårdsplasser for å komme til hoved stien. Starten på denne traseen er for tiden ikke merket. Skolebarna som brukte denne stien, var bosatt i området fra Hvidsteinbakken og nordover. Når vinteren kom og ble glatt så måtte skolebarna gå ned Nordre Klev for å komme til Fjordveien (ved jernbanestasjonen) og gå deretter nordover til Ramberg skole. Skoleveien ble derfor enkelte dager på vinterstid betydelig lenger. Å gå ned Rambergklova reduserte skoleveien, da det bare tok mellom 15 til 20 minutter å gå ned hele stien. Ramberg skole ble nedlagt i 1952 og bruken av Rambergklova ble etter nedleggelsen vesentlig redusert.  Dette var årene 1914 til 1927, da han sa opp lærerstillingen. Familien benyttet nok stien til en viss grad etter dette også, for å besøke venner ved Tvillingbru, dra på (fiske)tur med båten og så videre. Rambergklova benytttes også i dag av bla. arbeidspendlere mot Sande og Drammen, samt som tursti ned til fjorden.