Open menu

Kulturminneregistrering - Botne Historielag - Ferdige og under arbeid

   
         

Vår id:

Kulturminnetype

Utfyllende type/navn

Kulturminnetype(MiS typebetegnelse)

Stedsnavn

HO-10481

Badeplass

Gutteskjøret

80. Rekreasjon, fritid

 

HO-10340

Badstue

Hillestad Badstue

80. Rekreasjon, fritid

Kronlia

HO-10341

Badstue

Gulhaug Badsute

80. Rekreasjon, fritid

Gullhaug

HO-10032

Bakeri og Handel

Bageri og Landhandleri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10183

Bakeri og Handel

Albert Andersen`s Bakeri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad ved skolen

HO-10190

Bakeri og handel

Baker Schulstad

102. Handel

Hvidsteinbakken 1

HO-10500

Barnehage

Barnehagen ved Eggeskallet

80. Rekreasjon, fritid

Barnehagen ved Eggeskallet

HO-10398

Bekk

Lukket Bekk på Nedre Myhre

37. Bekk, elv

Nedre Myhre

HO-10399

Bekk

Lukket bekk på Søndre Foss

37. Bekk, elv

Søndre foss

HO-10069

Bensinstasjon

Solums Bensisstasjon

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Skolegata

HO-10147

Bensinstasjon

Teigens bensinstasjon og verksted

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10496

Bensinstasjon

Jern og Farge (brødrene Dahl)

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Langgata, Nordbyen

HO-10502

Bensinstasjon

Bensinpumpe bak Samvirkelaget i byen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Langgaten

HO-10442

Betongfundamenter nr. 1

Gaupås

 

Nord for Gaupås

HO-10441

Betongfundamenter nr. 2

Gaupås

 

Nord for Gaupås

HO-10337

Blikkenslager

Blikkenslager Anders Fuglesett

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10465

Bolig

Sagstua til Gudem Sag

24. Bygning

Guilhaug

HO-10294

Bolighus

Myrbråtan

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Øst for Li-gårdene

HO-10301

Bolighus

Brakkene ved Sjøskogen

24. Bygning

Sjøskogen

HO-10403

Bolighus

Rasmussstua på Bringaker

25. Gård/plass/seter

Bringaåker

HO-10483

Bolighus

Huset til Kruse på Rove

24. Bygning

 

HO-10484

Bolighus

Erlandsen huset

24. Bygning

 

HO-10082

Boplass

Bergstua

23. Tun/ruin

Bergskogen vest

HO-10133

Boplass

Sommerboplass på Tolfsrudåsen, nord for Reggestad

23. Tun/ruin

Tolfsrud

HO-10134

Boplass

Neshaugen ved vei mot Sperte

23. Tun/ruin

Sperte

HO-10135

Boplass

Jonsrud nedlagt gårdbruk

23. Tun/ruin

Jonsrud på Island i Hillestad

HO-10144

Boplass

Huset til Halvdan Kristiansen

23. Tun/ruin

Klevbrottet

HO-10145

Boplass

Huset til bla. Hilmar og Gunvord Åstadberg og Jim Mathisen

23. Tun/ruin

Klevbrottet

HO-10146

Boplass

Hus i Ragnhildbakken

23. Tun/ruin

Klevbrottet

HO-10149

Boplass

Flyttet bebyggelse på Barstad

23. Tun/ruin

Barstd

HO-10164

Boplass

Tamburstua

24. Bygning

Tamburhagan, Gullhaug

HO-10168

Boplass

Sagstua

23. Tun/ruin

Kronlia

HO-10237

Boplass

Bebyggelse i kanten av jordet på Nordre Hillestad

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Nordre Hillestad

HO-10271

Boplass

Løkka

25. Gård/plass/seter

Løvaldalen

HO-10272

Boplass

Borgenteigen

25. Gård/plass/seter

Løvaldalen

HO-10295

Boplass

Åsen

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hynnås -Island

HO-10299

Boplass

Sagstua

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Ved Gudem

HO-10308

Boplass

Boplass på Hillestad Høye

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hillestad Høye

HO-10329

Boplass

Gamlehuset på søndre Løken (hus nr. 2)

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hillestad

HO-10408

Boplass

Skarboseter

25. Gård/plass/seter

Skarrebo

HO-10427

Boplass

Brakkene på Bleikvollen

24. Bygning

Bleikvollen

HO-10443

Boplass

Dølastua

25. Gård/plass/seter

Ved Nordre Hegg

HO-10447

Boplass

Gamle-gamlehuset på søndre Løken (hus nr. 1)

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Løken

HO-10448

Boplass

Nyhuset på Søndre Løken (hus nr. 3)

28. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Løken

HO-10453

Boplass

Løvaldteigen

25. Gård/plass/seter

Løvalldalen

HO-10462

Boplass

Solhaim-stua ?

25. Gård/plass/seter

Rove

HO-10009

Brannstasjon

Den gamle brannstasjon i Nordre Klev

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Roveveien 4

HO-10006

Brønn

Fellesbrønn Klevbrottet i Myre-Klova

101. Vannforsyvning, renovasjon

Fjellet under Klevbråttet

HO-10033

Brønn

Brønn-dam (åpen) gårdsbrønn på Grønnmark

101. Vannforsyvning, renovasjon

Grønnmark

HO-10034

Brønn

Brønn og pumpehus på Grønnmark

101. Vannforsyvning, renovasjon

Grønnmark

HO-10035

Brønn

Brønn (lukket) på på Øvre Myhre

101. Vannforsyvning, renovasjon

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10036

Brønn

Brønn (lukket) i skogen på Barstad

101. Vannforsyvning, renovasjon

Barstad

HO-10037

Brønn

Brønn (åpen) på Øvre Myhre (Hyllseth)

101. Vannforsyvning, renovasjon

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10038

Brønn

Brønn-Dam på Barstad (lukket)

101. Vannforsyvning, renovasjon

Barstad

HO-10039

Brønn

Brønn-Dam (åpen) på Barstad til fjøset

101. Vannforsyvning, renovasjon

Barstad

HO-10040

Brønn

Brønn i skogen på Mellom-Foss

101. Vannforsyvning, renovasjon

Mellom Foss

HO-10041

Brønn

Brønn i skogen på Søndre Berg

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Berg

HO-10068

Brønn

Brønn for Hvalberg gård

101. Vannforsyvning, renovasjon

Nedre Myhre

HO-10084

Brønn

Brønn til husene Øvre Myhre nedenfor Fossveien

101. Vannforsyvning, renovasjon

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10085

Brønn

Brønn til husene Øvre Myhre overnfor Fossveien

101. Vannforsyvning, renovasjon

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10095

Brønn

Brønn til Nedre Myhre

101. Vannforsyvning, renovasjon

Nedre Myhre

HO-10106

Brønn

Brønn på 17. mai-sletta

101. Vannforsyvning, renovasjon

Gullhaug

HO-10180

Brønn

Fjøsbrønn på Marienborg

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10243

Brønn

Brønn (lukket) for husene på gården Nordre Hillestad

101. Vannforsyvning, renovasjon

Nordre Hillestad

HO-10244

Brønn

Brønn (Åpen) for dyra gården Nordre Hillestad i dag til beitedyr

102. Vannforsyvning, renovasjon

Nordre Hillestad

HO-10254

Brønn

Brønn ved Åsli

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10281

Brønn

Olle vest for Kisteåsen

101. Vannforsyvning, renovasjon

Kisteåsen

HO-10304

Brønn

Brønn til husene og dyra (Selanrå)

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Bringaker

HO-10307

Brønn

Tømmerbrønn og senere dam

101. Vannforsyvning, renovasjon

På gården Søndre Bringaker

HO-10311

Brønn

Oppkomme/brønn Hillestad kirke

101. Vannforsyvning, renovasjon

Hillestad Høye Syd

HO-10315

Brønn

Hillestad Høye oppe i skogen

101. Vannforsyvning, renovasjon

Hillestad Høye

HO-10319

Brønn

Gårdsbrønn for Stufsrud

101. Vannforsyvning, renovasjon

Hillestad

HO-10330

Brønn

Fjøsbrønn på Marienborg

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10331

Brønn

Brønn for Skogsrudveien

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10332

Brønn

Brønner for Bakke Skole

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10333

Brønn

Brønn med vannpost ??

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10339

Brønn

Brønn til husene i Hillestad

101. Vannforsyvning, renovasjon

Hillestad

HO-10351

Brønn

Fjøsbrønn bak låven på Odderud

101. Vannforsyvning, renovasjon

Odderud

HO-10354

Brønn

Brønn til husene på Odderud

101. Vannforsyvning, renovasjon

Odderud

HO-10374

Brønn

Lukket brønn på søndre Hegg

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Hegg

HO-10450

Brønn

Olle, brønn til gamlehuset

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Løken

HO-10451

Brønn

Brønn til fjøset (1)

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Løken

HO-10455

Brønn

Brønn til fjøset

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Løken

HO-10456

Brønn

Brønn til gammle-gammle huset

101. Vannforsyvning, renovasjon

Søndre Løken

HO-10459

Brønn

Brønn til gården Herland i Hof

101. Vannforsyvning, renovasjon

Kronlia

HO-10463

Brønn

Roveolla

101. Vannforsyvning, renovasjon

Rovedalen

HO-10466

Brønn

Brønn til Kaupang Gård

101. Vannforsyvning, renovasjon

Løvalddalen

HO-10467

Brønn

Gårdsbrønn på Varløs

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10469

Brønn

Brønn ved Korsgården skole

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10472

Brønn

Brønn ved Korsgårdsbrekka

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10473

Brønn

Gårdsbrønn til søndre Greaker

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10477

Brønn

Koppstadolla

101. Vannforsyvning, renovasjon

Ved torvet mot fjellet

HO-10071

Brønn

Brønn til prestegården i Botne

101. Vannforsyvning, renovasjon

Botne Kirke

HO-10334

Brønn

Hovedbrønn for Marienborg

101. Vannforsyvning, renovasjon

Marienborg

HO-10381

Bunkers

Løvheim

61. Forsvarsanlegg

Kronlia

HO-10093

Bunkers

Bunkers ved Hanakleiva

61. Forsvarsanlegg

Eplerød

HO-10094

Bunkers

Bunkers ved Aurud

61. Forsvarsanlegg

Aurud i Hillestad

HO-10100

Bunkers

Bunkers ved Kronlia-Nesberget

61. Forsvarsanlegg

Kronlia

HO-10062

Butikk

Meiereiutsalg i N. Klev (Botne)

102. Handel

Hvitsteinbakken

HO-10063

Butikk

Kolonial - Offehjørnet

102. Handel

Roveveien

HO-10064

Butikk

Tollerud Handel

102. Handel

Gurannveien 1

HO-10108

Butikk

Kåre Hjelmtvedt på Gullhaug

102. Handel

Gullhaug

HO-10109

Butikk

Solberg på Hynås

102. Handel

Hynås

HO-10110

Butikk

Dennestad (meieriutsalg)

102. Handel

Hvitsteinbakken

HO-10111

Butikk

Bye i Ekebergveien

102. Handel

Ekebergveien

HO-10112

Butikk

Johr Berg

102. Handel

Ekebergveien

HO-10113

Butikk

Nygaard Handle

102. Handel

Rove

HO-10114

Butikk

Wilhelm Bugge på Klevbrottet

102. Handel

Klevbrottet

HO-10115

Butikk

Samvirkelaget på Klevbrottet

102. Handel

Klevbrottet

HO-10116

Butikk

Christensen på Hvidsteintoppen

102. Handel

Hvidstein

HO-10117

Butikk

Poståpneri og butikk i Kronlia Einar KRISTIANSEN

102. Handel

Kronlia

HO-10118

Butikk

Andersen på Dunkebekk

102. Handel

Dunkebekk

HO-10119

Butikk

Solberg ved Gausetangen

102. Handel

Skolegata

HO-10120

Butikk

Rønning i Billett

102. Handel

Billet

HO-10121

Butikk

Øverby i Billett

102. Handel

Billet

HO-10122

Butikk

Chr. Hillestad Kolonial

102. Handel

Holmestrand torg

HO-10123

Butikk

Ek-Iversen Kollonial

102. Handel

Storgaten i Holmestrand

HO-10124

Butikk

Olausen i Nordbyen

102. Handel

Nordbyen i Holmestrand

HO-10125

Butikk

Åse Thronerud i kirkegaten

102. Handel

kirkegaten i Holmestrand

HO-10126

Butikk

Hillestad Landhandel

102. Handel

Kronlia

HO-10127

Butikk

Steen Daglivare på Barkost

102. Handel

Barkost

HO-10288

Butikk

Sten Landhandle i byen

102. Handel

Byen

HO-10375

Butikk

Gammel butikk på Vestre Barkost

102. Handel

Søndre Hegg

HO-10388

Butikk

Hillestad Samvirkelag

102. Handel

Kronlia

HO-10275

Bygdeborg

Endebørjern

61. Forsvarsanlegg

Løvaldalen

HO-10513

Bygdeborg

Tjurvborgen

61. Forsvarsanlegg

Eplerød i Hillestad

HO-10049

Bygning - borte

Potetkjeller/redskapshus på Søndre Foss

23. Tun/ruin

Søndre Foss

HO-10050

Bygning - borte

Sommerfjøs på Søndre Foss

23. Tun/ruin

Søndre Foss

HO-10051

Bygning - borte

Sommerfjøs på Mellom Foss

23. Tun/ruin

Mellom Foss

HO-10067

Bygning - borte

Nedbrente gamle bygninger Nedre Myhre

23. Tun/ruin

Nedre Myhre

HO-10247

Bøkeskog

Fredet bøkeskog u/gården Nordre Hillestad

93. Annet kulturminne

Nordre Hillestad

HO-10303

Båtbyggeri

Holmestrand Båtbyggeri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Dunkebekk og i Krana

HO-10014

Dam

Is-dammen på Eikelund

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Eikelund

HO-10017

Dam

Fabrikkdammen - Eikelund

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Eikelund

HO-10278

Dam

Tømmeråstjern

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Tømmeråstjern

HO-10287

Dam

Åpen dam på Eiklund

101. Vannforsyvning, renovasjon

Eikelund

HO-10349

Dam

Dammen på Kaldaker

101. Vannforsyvning, renovasjon

Odderud

HO-10359

Dam

Furukulpen

80. Rekreasjon, fritid

Søndre Hegg

HO-10378

Dam

Daledammen

101. Vannforsyvning, renovasjon

Sydhøyveien

HO-10402

Dam

Etterholdsdammen Veierud Bruk - Sag og Mølle

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Gullhaug

HO-10485

Dam

Store Baseng

101. Vannforsyvning, renovasjon

 

HO-10486

Dam

Lille Baseng

101. Vannforsyvning, renovasjon

Rove

HO-10092

Dansplass

Dams-Rønningen dansplass

80. Rekreasjon, fritid

Hillestad

HO-10489

Drikkevannskilde

Solivannet

101. Vannforsyvning, renovasjon

Soliskogen

HO-10493

Drikkevannskilde

Rønningdammen

101. Vannforsyvning, renovasjon

Sperte

HO-10494

Drikkevannskilde

Sukkevannet

101. Vannforsyvning, renovasjon

Sukke

HO-10471

Dyrskueplass

Brekka (Korsgårdsbrekka)

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

 

HO-10508

Felleskjøpet

Oslo Felleskjøp - avd. Holmestrand

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hagemann

HO-10181

Feriekolonien

Kolonien i Kronlia

80. Rekreasjon, fritid

krobnlia

HO-10482

Fiskematkjøkken

Fiskematkjøkken på Klevbrottet

102. Handel

 

HO-10238

Fiskeplass

Myrene ned mot Hillestadvannet på gården Nordre Hillestad

43. Fiskeinnretning - fiskeplass

Nordre Hillestad

HO-10440

Fjellhule

Gaupås

104. Naturfenomen

Nord for Gaupås

HO-10475

Fjellhule

Hula i Vidskioldåsen

104. Naturfenomen

 

HO-10318

Flyopplæring

Glideflyopplæring på Hillestadvannet

80. Rekreasjon, fritid

Hillestad

HO-10312

Fløtningsplass for tømmer

Samleplass for tømmer på isen

55. Fløtingsanlegg

Hillestadvannet

HO-10011

Fotballslette

Kjølsrudsletta

80. Rekreasjon, fritid

Kjølsrud

HO-10065

Fotballslette

Damsletta (Dams-Rønningen)

80. Rekreasjon, fritid

På "Reidvintunet"

HO-10066

Fotballslette

Røyneberg-løkka

80. Rekreasjon, fritid

Røynebergskogen

HO-10258

Fotballslette

Fotballslette på øya i Hillestadvannet

80. Rekreasjon, fritid

 

HO-10458

Fotballslette

Sommerosletta

80. Rekreasjon, fritid

Sommero

HO-10487

Fotballslette

Kjappsletta

80. Rekreasjon, fritid

Basengparken syd vest

HO-10488

Fotballslette

Dulpen

80. Rekreasjon, fritid

Dulpen

HO-10490

Fotballslette

Barnehagen ved Gausetangen

80. Rekreasjon, fritid

Lekeplassen syd for Gausetangen skole

HO-10491

Fotballslette

Someroskogen

80. Rekreasjon, fritid

Lekeplassen på sommeroskogen

HO-10492

Fotballslette

Døveskolen

80. Rekreasjon, fritid

Døveskolen

HO-10031

Fotballslette/eksisersplass

Risasletta

80. Rekreasjon, fritid

Botne Kirke

HO-10012

Fyrlykt

Nordre Klev

36. Sjømerker - fiskeplasser

Nordre Klev

HO-10056

Gamlehjem

Botne pleiehjem

24. Bygning

Gurannveien 3

HO-10511

Gammel bolig

Kistestua

24. Bygning

Åsly ved Kiste

HO-10457

Gammel boplass

Firingstua

24. Bygning

Rovevien 16 B

HO-10373

Gammel vei

Gammel vei mellom gårdene fra Søndre Hegg

31. Vei - sti

Søndre Hegg

HO-10404

Gammel vei

Vei i Vassdalen ved Høgås

31. Vei - sti

Høgås

HO-10405

Gammel vei

Vei fra V. Liseter

31. Vei - sti

Botnemarka

HO-10407

Gammel vei

Bispeveien

31. Vei - sti

Fra Revå til Skjerven

HO-10316

Gammel vei nord for Hillestad Kirke

Hillestad Høye

31. Vei - sti

Hillestad Høye

HO-10020

Garage

Farmann-Bussgaragen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hvittingfossveien 1

HO-10175

Gravhaug

Gravminne ved Guranveien

11. Grav

Ved Guranveien nord

HO-10230

Gravhaug

Gravhaug lika nord for kårboligen på gården Nordre Hillestad

11. Grav

Nordre Hillestad

HO-10253

Gravhaug

Gravhaug i Bergskogen

11. Grav

Bergskogen

HO-10274

Gravhaug

Gravhaug på Søndre Bringaker

11. Grav

Bringaker Søndre

HO-10029

Gravhaug - fredet

Gravhaug på Øvre Myhre (Hyllseth)

11. Grav

Øvre Myhre

HO-10251

Grenesstein komm.

Grensestein mellom Botne og Holmestrand

26. Grensemerke

Sjøskogen

HO-10242

Grensemarke

Grenserøyser av stein i skogen på gården Nordre Hillestad

26. Grensemerke

Nordre Hillestad

HO-10091

Grensestein - kirkesogn

Sognemerke mellom fon-Hillestad og Vassås

26. Grensemerke

 

HO-10005

Grensestein komm.

Grenseseten nr. 12

26. Grensemerke

Hvidstenbakken 1 A

HO-10003

Grensestein kommunal

Grenseseten nr. 11

26. Grensemerke

Hvidstenbakken 1 B

HO-10249

Gårdsdam

Gårddam (fylt) på gården Nordre Hillestd

101. Vannforsyvning, renovasjon

Nordre Hillestad

HO-10021

Gårdsvei

Gammel gårdsvei på Barstad

37. Bekk, elv

Nedre Myhre

HO-10222

Halmluteri

Hillestad Halmluteri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10224

Hendelse

"Hella på tur"

103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer

Løken i Hillestad

HO-10364

Hendelse

"Bestefar skyter hare med stein"

103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer

Søndre Hegg

HO-10152

Hjørnestein ved hus

Merkestein/grunnstein til Norder Løken, Leif Throndrud

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Nordre Løken

HO-10158

Hjørnestein ved hus

Hjørnestein på hushjørne

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

På Bakken i Holmestrand

HO-10159

Hjørnestein ved hus

Hjørnestein i Kirkegaten

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

kirkegaten i Holmestrand

HO-10252

Hjørnestein ved hus

Hjørnestein mot hus på Leira

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Leira

HO-10138

Hoppbakke

Hynnåsbakken

80. Rekreasjon, fritid

Hynås

HO-10139

Hoppbakke

Sverrebakken

80. Rekreasjon, fritid

Nordre Løken

HO-10140

Hoppbakke

Bergsbakken

80. Rekreasjon, fritid

Nordre Berg

HO-10141

Hoppbakke

Lønnsbakken/Brobergkollen

80. Rekreasjon, fritid

Sperteveien i Hillestad

HO-10142

Hoppbakke

Syverbakken

80. Rekreasjon, fritid

Tvers over for Hillestad Kirke

HO-10213

Hoppbakke

Kistebakken

80. Rekreasjon, fritid

Søndre Kiste

HO-10214

Hoppbakke

Brekkebakken

80. Rekreasjon, fritid

Hillestad

HO-10327

Hoppbakke

Heggkollen

80. Rekreasjon, fritid

Ved Hegg

HO-10344

Hoppbakke

Snippenbakken

80. Rekreasjon, fritid

Odderud

HO-10413

Hoppbakke

Plundrebakken

80. Rekreasjon, fritid

Innloa

HO-10414

Hoppbakke

Broddbakken

80. Rekreasjon, fritid

Innloa

HO-10415

Hoppbakke

Krusebakken/Lille Broddbakken

80. Rekreasjon, fritid

Innloa

HO-10416

Hoppbakke

Lille Eikelund

80. Rekreasjon, fritid

Eikelund

HO-10417

Hoppbakke

Pumpebakken

80. Rekreasjon, fritid

Eikelund

HO-10418

Hoppbakke

0

80. Rekreasjon, fritid

Tolvsrud

HO-10419

Hoppbakke

Linnabakken

80. Rekreasjon, fritid

Dunkebekk

HO-10420

Hoppbakke

Hagemannskollen

80. Rekreasjon, fritid

Hagemannsparken

HO-10421

Hoppbakke

Kjærlighetstien

80. Rekreasjon, fritid

Holmestrand Kirkegård i Billett

HO-10422

Hoppbakke

Gjeldstadløkka

80. Rekreasjon, fritid

Nord transformatoren i Sykehusveien

HO-10423

Hoppbakke

Nordre Klev

80. Rekreasjon, fritid

 

HO-10424

Hoppbakke

Mergelbakken

80. Rekreasjon, fritid

Nord vest på golfbanen Solum gård

HO-10425

Hoppbakke

Barlindbakken

80. Rekreasjon, fritid

Fra Ekeberg gård ned mot Barlind

HO-10426

Hoppbakke

Sommerokollen

80. Rekreasjon, fritid

Fra Ekeberg gård ned mot Barlind

HO-10437

Hoppbakke

Breimyrbakkene

80. Rekreasjon, fritid

Hynnås

HO-10438

Hoppbakke

Høgåsbakken

80. Rekreasjon, fritid

Hynnås

HO-10444

Hoppbakke

Solbergkollen

80. Rekreasjon, fritid

Hynnås

HO-10445

Hoppbakke

Bråtabakken

80. Rekreasjon, fritid

Sjøskogen

HO-10470

Hoppbakke

Tem-bakken

80. Rekreasjon, fritid

 

HO-10010

Hoppbakke

Graneren ved store baseng på Innloa

80. Rekreasjon, fritid

Innloa

HO-10026

Hoppbakke

Grønnmarkkollen (Madsekollen)

80. Rekreasjon, fritid

Grønnmarkskogen

HO-10027

Hoppbakke

Imsekollen på nedre Myrhe

80. Rekreasjon, fritid

Nedre Myhre (Hyllseth)

HO-10028

Hoppbakke

Nilsekollen

80. Rekreasjon, fritid

Grønnmarkskogen

HO-10058

Hoppbakke

Store Eikelund

80. Rekreasjon, fritid

Eikelund

HO-10059

Hoppbakke

Eggeskallet

80. Rekreasjon, fritid

Billet

HO-10096

Hoppbakke

Myhrekollen

80. Rekreasjon, fritid

Hyllsethmyra i Bergskogen

HO-10290

Hoppbakke

Sandbakken

80. Rekreasjon, fritid

Ved Breimyrbakken

HO-10291

Hoppbakke

Solbergkollen

80. Rekreasjon, fritid

Solbergtorvet

HO-10504

Hotell-Kro

Holmestrand Hotell - gjesten Kro

106. Overnatting, servering

kirkegaten 17 ?

HO-10156

Hule i fjellet

Bjønnehiet ved Holtandumpa

104. Naturfenomen

Ved Holtandumpa

HO-10160

Hule i fjellet

"Ulommen" eller hula i solumsåsen"

104. Naturfenomen

Solumsåsen

HO-10161

Hule i fjellet

Fjellstua eller "Vikinghula"

104. Naturfenomen

Løvalddalen på gården Viskjøl

HO-10358

Hull i fjellet

Bjørnehullet

104. Naturfenomen

Søndre Hegg

HO-10079

Husfundament

Djupdalsmyra`s ende

23. Tun/ruin

Djupedalsmyra

HO-10001

Husmannsplass

Løkebergplassen

23. Tun/ruin

Bakke gård i N.Hillestad

HO-10002

Husmannsplass

Tasserud

23. Tun/ruin

Stubsrud i Hillestad

HO-10233

Husmannsplass

Husmannsplass ved Verket u/Nordre Hillestad

23. Tun/ruin

Nordre Hillestad

HO-10256

Husmannsplass

Røynebergsletta ???

25. Gård/plass/seter

????

HO-10336

Husmannsplass

Almedalen

25. Gård/plass/seter

Søndre Bringaker

HO-10369

Husmannsplass

Gutjota-plassen

25. Gård/plass/seter

Søndre Hegg

HO-10370

Husmannsplass

Dærn (Dalen)

25. Gård/plass/seter

Søndre Hegg

HO-10371

Husmannsplass

"Guste"

25. Gård/plass/seter

ukjent

HO-10406

Husmannsplass

Brekkodden ved Hillestadvannet

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hillestadvannet

HO-10474

Husmannsplass

Snekkerløkka

25. Gård/plass/seter

 

HO-10077

Husrester

 

23. Tun/ruin

Øvre Skarrebo Hillestad

HO-10279

Hustuft

Hedde

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Kisteåsen

HO-10280

Hustuft

Søndre Kiste

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Kisteåsen

HO-10321

Hustuft

Abrahamsletta

23. Tun/ruin

Martin Rønningens vei

HO-10401

Hustuft

Løvldteigen

25. Gård/plass/seter

Gurranveien

HO-10355

Hylle i fjellet

Tannlegestolen

104. Naturfenomen

Søndre Hegg

HO-10357

Hylle i fjellet

Tante Synnøves sofa

104. Naturfenomen

Søndre Hegg

HO-10439

Hyte

Ødegårdhytta

80. Rekreasjon, fritid

Vest for Kleiverud

HO-10464

Hytte som er borte

Hytte

23. Tun/ruin

Høkset/Botnestua

HO-10524

Hytte/Seter

Kentucky

25. Gård/Plass/Seter

 

HO-10097

Hønsehus

Bammelt hønsehus på Grønnmark

24. Bygning

Grønnmark

HO-10353

Hønsehus

Hønsehus på Odderud

28. Annet bosettings og dyrkningsspor

Odderud

HO-10379

Hønsehus

Hønsehus på Søndre Hegg

24. Bygning

Søndre Hegg

HO-10157

Innmurt stein i brannmur

Backergården

93. Annet kulturminne

I Backergården

HO-10148

Ishus

Ishus i Ilestusvingen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10173

Ishus

Ishus på Bringaker Søndre

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bringaker Søndre

HO-10250

Ishus

Ishus bak bryggerhuset op gården Nordre Hillestad

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Nordre Hillestad

HO-10476

Ishus

Ishus på Varløs

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

 

HO-10104

Ishus

Islager i Korsgården-brekka

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Midt i Korsgården-brekka

HO-10313

Is-sjkæring

Issjkæring på Hillestadvannet Søndre Løken gård

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestadvannet

HO-10101

Ja-benk

Frierbent - Ja-benk

80. Rekreasjon, fritid

Grønnmarkskogen

HO-10394

Jakttårn

Nakkerudkleiva

42. Jegerstilling

Hillestad

HO-10395

Jakttårn

Løkenåsen

42. Jegerstilling

Hillestad

HO-10396

Jakttårn

Hillestadårsen

42. Jegerstilling

Hillestad

HO-10397

Jakttårn

Ved Grinna i Løkenåsen

42. Jegerstilling

Hillestad

HO-10086

Jernbaneminner

Gammel jernbanetrase mellom Grelland og Kronlia etter Holmestrand - Hvittingfossbanen.

35. Jernbaneminner

 

HO-10197

Jernbaneminner

HVB-stasjonen på Brygga

35. Jernbaneminner

 

HO-10198

Jernbaneminner

Treseen gjennom Hagemannsparken

35. Jernbaneminner

 

HO-10199

Jernbaneminner

Verkstedet ovenfor Felleskjøpet

35. Jernbaneminner

 

HO-10200

Jernbaneminner

Muren ved Vestfoldgata

35. Jernbaneminner

 

HO-10201

Jernbaneminner

Tunell gjennom Innloafjellet

35. Jernbaneminner

 

HO-10202

Jernbaneminner

Ramberg Plattform

35. Jernbaneminner

 

HO-10203

Jernbaneminner

Jernbanebru mellom Gullhaug og Hynås

35. Jernbaneminner

 

HO-10204

Jernbaneminner

Hynnås stasjon

35. Jernbaneminner

 

HO-10206

Jernbaneminner

Hillestad plattform

35. Jernbaneminner

 

HO-10207

Jernbaneminner

Fjellskjæringa øst for reidvintunet

35. Jernbaneminner

 

HO-10208

Jernbaneminner

Barkost Stasjon

35. Jernbaneminner

 

HO-10209

Jernbaneminner

Fjellhall plattform

35. Jernbaneminner

 

HO-10505

Jernbaneminner

Gullhaug stasjon

35. Jernbaneminner

 

HO-10509

Jernbaneminner

Holmestrand Jernbanestasjon-Vestfoldbanen

35. Jernbaneminner

Holmestrand

HO-10170

Jernstøperi

Hillestad Jernstøperi

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10089

Jettegryte

Odderud

104. Naturfenomen

Odderud

HO-10090

Jettegryte

Hillestadvannen - Nesberget

104. Naturfenomen

Nesberget

HO-10372

Jordteier

Jordteiger under søndre Hegg

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Hegg

HO-10235

Jordteig

"Steinjordet" er navnet på en jordteig på Nordre Hillestad"

21. Dyrkningsspor

Nordre Hillestad

HO-10236

Jordteig

Linløkka er navnet på en jordteig på Nordre Hillestad

21. Dyrkningsspor

Nordre Hillestad

HO-10356

Jordteiger

Beite

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Hegg

HO-10368

Kaninfarm

Gården Brekke

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Hegg

HO-10088

Kavlebru

Pilgrimsbrua ved Langmyr

32. Kavlebru/bru/vad

Langmyr i Løvaldalen

HO-10042

Kilde - oppkomme

Davids kilde

103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer

Grønnmarkskogen

HO-10099

Kiosk

Kiosk på Klevbrottet

24. Bygning

Klevbrottet

HO-10169

Kiosk

kiosk på Grelland/Island

102. Handel

Grelland

HO-10296

Kiosk

Randi Kopstad`s kiosk

102. Handel

Rove

HO-10297

Kiosk

Eljo-kiosken

102. Handel

Ved Hvittingossveien

HO-10342

Kirkedør

kirkedøren til Hillestad Stavkirke

107. kirke og relion

Odderud

HO-10328

Knottefabrikk

Anders Nes Knottefabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10182

Kolonialbutikk

Lunde Kolonial

102. Handel

Hillestad

HO-10073

Kraftstasjon

kraftstasjon til karsten Hegg

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Rønningen i Hillestad

HO-10081

Kraftstasjon

Ved Tømmeråstjern på Hanakleiva

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Tømmeråstjern

HO-10030

Kullgrop

Rester etter kullbrenning

52. Kullgrop

Bergskogen vest/nord

HO-10361

Kullmile

Løkkene på søndre Hegg

53. Kullmile

Søndre Hegg

HO-10362

kullmile

"Smikullen" på søndre Hegg"

53. Kullmile

Søndre Hegg

HO-10454

Kullmile

Kullmile på Dalsrud

54. Kullmile

Dalsrudskogen

HO-10239

Kullmile-1

i skogen på gården Nordre Hillestad

53. Kullmile

Nordre Hillestad

HO-10240

Kullmile-2

i skogen ved Bergantjern

53. Kullmile

Nordre Hillestad

HO-10044

Kvern

Kvern på Søndre Foss

24. Bygning

 

HO-10526

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

HO-10007

Leier etter 2. verdenskrig

Grefsrud leieren

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Grefsrud

HO-10022

Lukket bekk

lukket bekk mellom øvre og nedre Myhre

37. Bekk, elv

Nedre Myhre

HO-10023

Lukket bekk

Bekkefar på Barstad

37. Bekk, elv

Barstad

HO-10024

Lukket bekk

Lukket bekk mellom Barstad og Søndre Foss

37. Bekk, elv

Barstad

HO-10025

Lukket bekk

Lukket bekk på Øvre Myhre

37. Bekk, elv

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10150

Lukket Bekk

Lukket bekk på søndre Foss

37. Bekk, elv

Søndre Foss

HO-10162

Lukket bekk

åpen bekk på Klevbrottet bak samvirkelaget.

37. Bekk, elv

Fra BP og mot Klevbrottet

HO-10285

Lukket bekk

Lukket bekk - starten på Dunkebekken.

37. Bekk, elv

Bekken

HO-10248

Lysthus

Rester av lysthus etter jernbaneutbgning å¨gården Nordre Hillestad

23. Tun/ruin

Nordre Hillestad

HO-10430

Låsfabrikk

(i dag Sildefabrikken)

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bleikvollen

HO-10052

Låve

Låve på Mellom Foss

23. Tun/ruin

Mellom Foss

HO-10480

Meieri

Gulhaug Meieri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

 

HO-10527

Meieri

Meieri på Korsgården

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

 

HO-10367

Meieri/utsalg

På Håkonshaugen i Gjøgriveien

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Hegg

HO-10478

Meieri/utsalg

Meieriutsalg i Bilet

102. Handel

 

HO-10016

Melkefabrikk

Holmestrand Melkefabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bleikvollen/Hageman

HO-10132

Merkestein

Veimerke - Nyveien

33. Veimerke

Nyveien/Klevbrottet

HO-10155

Merkestein

Merkestein med Konge-monogram

33. Veimerke

Langs den gamle bygdeveien mot snippen i Hillestad

HO-10276

Mulig boplass

Mulig bosetting i Bergskogen

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Bergskogen

HO-10231

Mølle

Dalsrudbekken

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nordre Hillestad

HO-10528

Mølle

Mølla på Tranberghaugen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

 

HO-10187

Mølle

Veierud Bruk og Mølle

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Gullhaug

HO-10074

Mølledam

 

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10516

Nedlagt gåd 2 gårder

Nordre- /Øvre Kleivan

25. Gård/plass/seter

Kleivan

HO-10136

Nedlagt gård

Norde Bås i Fossdalen

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Bås i Fossdalen

HO-10260

Nedlagt gård

Bringaker Mellom "Neristua"

25. Gård/plass/seter

Bringaåker Botne

HO-10300

Nedlagt gård

Hvitstein gård

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hvitsteintoppen

HO-10393

Nedlagt gård

På jordet til Arnt Stendal

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Gullhaug

HO-10519

Nedlagt gård

Søndre Kleivan (Roseth)

25. Gård/plass/seter

Kleivverud

HO-10518

Nedlagt gård og Potetkjeller

Potetkjeller og bolighus på gården Kleiverud

25. Gård/plass/seter

Kleivverud

HO-10498

Nøttneshytta 1

     

HO-10499

Nøttneshytta 2

     

HO-10107

Olle

Olla til Karl

37. Bekk, elv

I skogen til Leif Tronud, Hillestad

HO-10495

Personer av interesse

Tora Fisker

109. Personer

 

HO-10503

Personer av interesse

Hanna Gunnerud

109. Personer

 

HO-10515

Pissoar

Øverts på torvet under jernbanen

108. Offentlig forhold

Torvet Holmestrand

HO-10517

Pissoar

Dr. Graaruds Plass

108. Offentlig forhold

Brygga

HO-10521

Plass

Solli

25. Gård/plass/seter

 

HO-10205

Postkontor

Holmestrand gamle Postkontor

108. Offentlig forhold

Ledig

HO-10377

Postkontor

Barkost Postkontor

108. Offentlig forhold

Søndre Hegg

HO-10390

Postkontor

Hillestad Posthus

108. Offentlig forhold

Kronlia

HO-10512

Postkontor

Gullhaug postkontor

108. Offentlig forhold

 

HO-10386

Potetekokeri

Potetkokeri i Krinlia

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10083

Potetkjeller og redskapshus

Potetkjeller på Øvre Myhre

24. Bygning

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10461

Pumpehus

Pumpehus til Øvre Rove

101. Vannforsyvning, renovasjon

Rove

HO-10078

Rester etter dam

Djupdalsdammen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nord i Djupedalsmyra

HO-10174

Revet hus

Klokkerjordet

23. Tun/ruin

Bringakervein

HO-10460

Revet hus

Thora Fiskers hus.

24. Bygning

Koche-svingen i Nordre kleiv.

HO-10452

Revet uthus

Revet uthus

24. Bygning

Nordre Løken - Leif Tronrud

HO-10153

Rodestein

Rodestein ved Stufstud

33. Veimerke

På gården Stufsrud

HO-10154

Rodestein

Rodestein ved gården Kaldåker

33. Veimerke

På gården Kalager

HO-10048

Sag

Skjærabenken

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Bringaåker

HO-10055

Sag

Sag på Søndre Berg drevet av Korsgården

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Berg

HO-10072

Sag

Rønningen i Hillestad

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Island-Grellan i Hillestad

HO-10137

Sag

Gårdsag på gården Nedre Nes

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nedre Nes i Hillestad

HO-10167

Sag

Kronlia Dampsag

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10176

Sag

Gårdssag på Gudem

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Gudem

HO-10212

Sag

Sag på Kaldager

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kalager i Hillestad

HO-10241

Sag

Hvittingsrud gård og sagbruk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Odderud

HO-10261

Sag

Bringaker gårdssag gamlesaga - 1

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bringaåker Søndre

HO-10262

Sag

Gårdssag til Neristua - Bringaker

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bringaåker - Neristua

HO-10263

Sag

Gårssag på Bringaker Søndre (Nysaga)

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bringaker Søndre

HO-10302

Sag

Sag i Ilestusvingen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Ilestusvingen Klevbrottet

HO-10325

Sag

Solbergsaga

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Solberggrenna

HO-10326

Sag

Kaldåker gård

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kaldaker mot Snippen

HO-10346

Sag

Saga på Søndre Bergan

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Odderud

HO-10347

Sag

Saga på Stufsrud

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Odderud

HO-10380

Sag

Langsrud Sag og Høvleri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Hegg

HO-10382

Sag

Sagbruk til Solberg Nes

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10335

Sag

Gårdssag på Søndre Løken

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Løken

HO-10510

Sag og Høvleri

Hillestad Sag og Høvleri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

 

HO-10075

Sag-Mølledam

Kjerke-Dammen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10076

Sag-Mølledam

Skarrebo Sag og mølleanlegg

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Skarrebo Øvre

HO-10384

Sagstue

Sagstue på Anders Nes

24. Bygning

Kronlia

HO-10389

Sagstue

Sagstua til Kronlia Dampsag

24. Bygning

Kronlia

HO-10365

Samlingssted

På toppen av Gjøgribrekka

80. Rekreasjon, fritid

Søndre Hegg

HO-10366

Samlingssted

Nord for Steen Samvirkelag

80. Rekreasjon, fritid

Søndre Hegg

HO-10216

Sauefjøs

Sauehuset på Søndre Løken

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hilestad

HO-10298

Serveringssted

Melkebaren

106. Overnatting, servering

Ledig

HO-10185

Seter

Snuggsetera

25. Gård/plass/seter

Tvillingbro

HO-10194

Seter

Seter på Hallingsrudåsen ved sperte

25. Gård/plass/seter

Hallingsrudsåsen

HO-10225

Seter

Kjeksrudsetera

25. Gård/plass/seter

Ledig

HO-10245

Seter

Hillestad seter

25. Gård/plass/seter

Nordre Hillestad

HO-10246

Seter

Beergan seter

25. Gård/plass/seter

Nordre Hillestad

HO-10259

Seter

Løkenseter - Søndre

25. Gård/plass/seter

Hillestad

HO-10269

Seter

Rønningensetra

25. Gård/plass/seter

Halingsrudåsen

HO-10270

Seter

Nessetra

25. Gård/plass/seter

Halingsrudåsen

HO-10322

Seter

Bringakerseter

25. Gård/plass/seter

Martin Rønningens vei

HO-10323

Seter

Trolldalsseter

25. Gård/plass/seter

Martin Rønningens vei

HO-10324

Seter

Solberg

25. Gård/plass/seter

Martin Rønningens vei

HO-10409

Seter

Sjuvester Løkenseter Midtre

25. Gård/plass/seter

Løkenskogen

HO-10410

Seter

Suliseter (Løkenseter)

25. Gård/plass/seter

Løkenskogen

HO-10411

Seter

Norde Løkenseter (dagens hytte)

25. Gård/plass/seter

Løkenskogen

HO-10412

Seter

Nordre Løkenseter (gammle)

25. Gård/plass/seter

Løkenskogen

HO-10431

Seter

Veierudsetera

25. Gård/plass/seter

 

HO-10523

Seter

Liseter Østre eller vestre??

25. Gård/Plass/Seter

 

HO-10525

Seter

Østre Liseteer

25. Gård/Plass/Seter

 

HO-10188

Sigarfabrikk

Sigarfabrikk i Bilet

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Billet

HO-10446

Sildefabrikk

Holmestrand Sardinfabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Mulvika

HO-10193

Sjenkestua

Sjenkestue på toppen av Hallingsrudåsen Vad

102. Handel

Vad, på toppen av Halingsrudåsen, Vad

HO-10506

Sjøbad

Holmesstrand Bad

80. Rekreasjon, fritid

Dulpen

HO-10018

Skibakker

Eikelund "skiarena[ESC#Q],80. Rekreasjon, fritid

Eikelund

 

HO-10363

Skjellsand-sted

Mergehullet

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Hegg

HO-10178

Skole

Korsgården skole

105. Undervisning

korsgården

HO-10211

Skole

Kaldåker skole

105. Undervisning

Kalager i Hillestad

HO-10217

Skole

Godaker Skole

105. Undervisning

Gullhaug

HO-10218

Skole

Hegg skole

105. Undervisning

Hillestad

HO-10219

Skole

Reidvintunet/Ramberg skole

105. Undervisning

Hillestad

HO-10226

Skole

Gamle Bakke Skole

105. Undervisning

Bakke

HO-10257

Skole

Desenterkirken`s skole

105. Undervisning

Gullhaug

HO-10343

Skole

Hillestad Skole

105. Undervisning

Hillestad

HO-10501

Skole

Omgangsskole Teieskolen

105. Undervisning

Teieskolen i Hillestad

HO-10507

Skole

Ramberg skole ved Tvillingbru

23. Tun/ruin

Tvillingbru

HO-10220

Skole

Bakke Skole

105. Undervisning

Bakke

HO-10221

Skole

Odderud Skole

105. Undervisning

Hillestad

HO-10227

Skole

Hynnås skole

105. Undervisning

Hillestad

HO-10195

Skomaker

Skomaker Olsen på Klevbrottet

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10266

Skytestilling

Ved Fjellhall

61. Forsvarsanlegg

Svingen ved Fjellhall

HO-10267

Skytestilling

Ved Sperte

61. Forsvarsanlegg

Ved Sperte

HO-10013

Skytterbane

Pistolbanen i Helvetesdalen

80. Rekreasjon, fritid

Eikelund

HO-10172

Skytterbane

Berg i Løvaldalen

80. Rekreasjon, fritid

Berg

HO-10360

Skyttergraver

Nesvangen

61. Forsvarsanlegg

Næs i Kronlia

HO-10043

Smie

Smia til Solberg i Hillestad

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10053

Smie

Smie på Myhre øvre (Hyllseth)

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10130

Smie

Smia til Edvard Anton Johansen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10131

Smie

Smia til Mathias Andersen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10177

Smie

Smie på Bakke gård Botne

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Ved Bakke-skolen

HO-10179

Smie

Smia til Reidar

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Botne

HO-10264

Smie

Smie på gården Bringaker Søndre

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bringaker Søndre

HO-10293

Smie

Smie til Aksel Åkerholdt

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

??

HO-10305

Smie

Smia på Søndre Løken

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Løken

HO-10345

Smie

Smia på Snippen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Odderud

HO-10350

Smie

Gamlesmia på Kaldaker

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Odderud

HO-10352

Smie

Smie og potetkjeller på Odderud

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Odderud

HO-10400

Smie

Smia på Veierdød Bruk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Veierød

HO-10468

Smie

Smie ved korsgården, Smedbakken

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

 

HO-10449

Stabbur

Staburet på Søndre Løken

29. Annet bosettings og dyrkningsspor

Søndre Løken

HO-10428

Stall

Stall for Melkefabrikken

24. Bygning

Bleikvollen

HO-10520

Stall

Stall for Botne Kirke

107. kirke og religion

Botne Kirke

HO-10348

Steinbrudd

Steinbrudd på Kaldaker

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Odderud

HO-10163

Steingarder

Steingarder i Bergskogen

22. Gjerde

Vest i Bergskogen

HO-10282

Steinjerde

Steingjerde i Kisteskogen

26. Grensemerke

Kisteåsen

HO-10019

Stenhuggeri

Gustavsen`s Stenhuggeri

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hvittingfossveien 7

HO-10102

Stevneplass

Stevneplass (VUF-stevne)

80. Rekreasjon, fritid

Grønnmarkskogen

HO-10309

Stevneplass

VUF-Stevneplass Hillestad Høye

80. Rekreasjon, fritid

Hillestad Høye

HO-10310

Stevneplass Fesjå-plass

Gården Høye Hillestad

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hillestad Høye

HO-10015

Sti

Sti fra Ekelud til Ekelundåsen

31. Vei - sti

Eikelund

HO-10057

Sti

Sti fra Klevbråttet ned til brønn

31. Vei - sti

Klevbrottet

HO-10215

Sti

Stien ned fra Eikelundåsen

31. Vei - sti

Eikelund

HO-10522

Sti-Kolve

Rambergklova

31. Vei - sti

Ramberg

HO-10186

Stue bolig

Damsløkka stua

23. Tun/ruin

Damsløkke ved Hillestad skole

HO-10232

Teglverk

Teglverk på Nordre Hillestad gård

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nordre Hillestad

HO-10189

Tekstilfabrikk

AS Odderud Tekstilfabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Odderud

HO-10184

Telefonsentralen

Telefonsentralen i Hillestad

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10054

Tilfluktsrom-bygning

Tilfluktsrom på Smørstein

23. Tun/ruin

Smørstein

HO-10277

Tilplantet jorde

Løkka til Hette

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Bringaker søndre

HO-10098

Tomt flyttet bebyggelse

Flyttet bebyggelse på Øvre Myhre

23. Tun/ruin

Øvre Myhre (Hyllseth)

HO-10103

Torvmyr

Løvaldmyra

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Løvaldmyra ved Gurandveien 48

HO-10223

Torvmyr

Torvmyra til Rønningen

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Bringakerskog ved Langmyr

HO-10376

Torvstrøfabrikk

Barkost Torvstrøfabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Søndre Hegg

HO-10314

Travkjøring på Hillestadvannet

Hillestadvannet

80. Rekreasjon, fritid

Hillestadvannet

HO-10128

Trevarefabrikk

Trevarefabrikk i Sørbyen

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nordbyen

HO-10166

Trevarefabrikk

Gustav Barkost - Trevare

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10191

Trevarefabrikk

Odderud Bruk AS

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10228

Trevarefabrikk

Østerås knotte og skaftefabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10286

Trevarefabrikk

Tufte Trevaefabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Gullhaug

HO-10289

Trevarefabrikk

Trevarefabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Nordbyen

HO-10292

Trevarefabrikk

Nilson Trevarefrabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Billet

HO-10317

Trevarefabrikk

Ulsaker Hjul og Trevarebabrikk

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hillestad

HO-10429

Trevarefabrikk

?

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Bleikvollen

HO-10265

Tunell

Tunell under veien ved Rønningen gård

61. Forsvarsanlegg

Ved Rønningen gård

HO-10479

Tunellåpning E18

Tunnellåpning 14.05.1983

103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer

 

HO-10061

Turmål

Solumsåsen - nordre topp m/branntårn

80. Rekreasjon, fritid

Solumsåsen

HO-10060

Turmål

Solumsåsen - søndre topp

80. Rekreasjon, fritid

Solumsåsen

HO-10320

Tømmerkoje

Tømmerkoje i Fossdalen

80. Rekreasjon, fritid

Fossdalen

HO-10391

Tømmervelte

Tømmervelte i Kronlia

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Kronlia

HO-10129

Tørkeplass

Tørkasletta på Klevbrottet

80. Rekreasjon, fritid

Klevbrottet

HO-10497

Tårn

Tårn i Sommeroskogen

108. Offentlig forhold

Sommeroskogen

HO-10432

Ungdomslag

Hillestad Ungdomslag

80. Rekreasjon, fritid

Hillestad og omegn

HO-10433

Ungdomslag

Botne Ungdomslag

80. Rekreasjon, fritid

Botne og omegen

HO-10434

Ungdomslokale

Fjellhall

24. Bygning

Hillestad og omegn

HO-10435

Ungdomslokale

Borgen

24. Bygning

Botne og omegen

HO-10436

Ungdomslokale

Ved Gregersensaga

24. Bygning

Botne og omegen

HO-10392

Ungdomslokale

Haug Ungdomslokale

80. Rekreasjon, fritid

Hvitstein

HO-10196

Urmaker

Urmaker Skillinghaug

102. Handel

Klevbrottet

HO-10070

Uteløe

Revet uteløe på Mellom Foss

23. Tun/ruin

Mellom Foss

HO-10284

Utglidning

Utglidning ved Sundbrygga

31. Vei - sti

Sundbrygga

HO-10385

Uthus til Sagstue

Sagstue på Anders Nes

25. Bygning

Kronlia

HO-10514

Utsiktspungt forsvaret

Utsiktspungt forsvaret

61. Forsvarsanlegg

Innloa-fjellet

HO-10008

Utsiktspunkt "Belevue"

Belevue

34. Annet ferdselsminne

Rovefjellet

HO-10046

Vanningsplass

Vanningsplass for hester

34. Annet ferdselsminne

Fossdalen

HO-10192

Vanningsplass

Vanningsplass for hester ved "Vad"

34. Annet ferdselsminne

Vad, i bunn av Hallingsrudåsen

HO-10151

Vanningstroe

Ved utløpet av en bekk i kronlia

34. Annet ferdselsminne

Kronlia

HO-10004

Vannpost

Sted der vannpost har stått

101. Vannforsyvning, renovasjon

Roveveien 4

HO-10306

Vannverk

Hillestad Vannverk

101. Vannforsyvning, renovasjon

Hillestad

HO-10045

Vaskeplass

Vaskeplass i Fossbekken

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Fossdalen

HO-10255

Vaskeplass

Vaskeplass ved Åsli

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

 

HO-10338

Vaskeplass

Vaskeplass i Hillestadbekken

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Hillestad

HO-10047

Vei

Gårdsvei Gaupås- Botne kirke

31. Vei - sti

Botne Kirke

HO-10105

Vei

Kirkeveien fra Botne kirke til Gullhaug

31. Vei - sti

Fra Botne kirke til Gullhaug

HO-10283

Vei

Amundsveien i Kisteskogen

31. Vei - sti

Kisteåsen

HO-10383

Vei

Vei til Sagstua og Nes

31. Vei - sti

Kronlia

HO-10387

Vei

Sagbakken i Kronlia

31. Vei - sti

Kronlia

HO-10087

Vei

Gammel kjerrevei nord for Bakke i Hillestad ved Tømmeråstjenn

31. Vei - sti

Tømmeråstjern

HO-10165

Vei

Gammel vei fortsettelse av Angers Klev i Bogen

31. Vei - sti

Bogen

HO-10229

Vei

AngersKlev mot Bogen og Sande

31. Vei - sti

Bogen

HO-10234

Veimasse av knust teglstein

Vei fra Verket på gården Nordre Hillestad og inn til Verket

31. Vei - sti

Nordre Hillestad

HO-10080

Verksted

Bakkeverksted

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Tømmeråstjern

HO-10143

Verksted

Jim Mathisens verksted

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Klevbrottet

HO-10171

Verksted

Verksted til Martin Teien

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Kronlia

HO-10210

Verksted

Slettaverkstedet

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Gullhaug/Hynås

HO-10268

Verksted

Julius skau`s verksted

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hynnås

HO-10273

Verksted

Karl Rønning`s verksted

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Hynnås

HO-10529