Vår samling av lydfiler er et resultat fra mange års arbeid. Det startet med Ivar Rønningen som i 1990-årene intervjuet mange kjente og ukjente personer. Det er dog flere som har bidratt i dette viktige arbeid. Viktig er også å nevne Kristian Bergun, som gjennom sitt forfatterskap har gjenskapt og tatt vare på mange minner fra en svunnen tid. Også opplesninger fra Holmestrand nærradio er en viktig historie.

Det oppfordres dog til at flere intervjuer folk som har levd en stund. Dette blir en viktig historie. Du kan få hjelp og råd fra oss i historielaget.

 

Intervju av Gunnar Kruse fra Botne ca 1995. Intervjuer er Thor Juvet. Gunnar Kruser forteller om sin barndom og oppvekst på Bleikvollen og distriktet. Videre fra hans omfattende frivillige arbeid i Botne Skiklubb, både som hoppdommer og administrator.

Et intervju av Reidar Storm Nilsen:... (Kasett 10 side B)


nr. 028 - Agnes Torgersen, intervjuet av Ivar Rønningen ca 1995


 "Fra oppvekst på Kleivbrottet og om husmødrenes mange oppgaver med matlaging, søm og strikking av klær til barna, grisehold, dyrking av grønnsaker og frukt. Syke og fødende ble tatt hånd om i hjemmet, naboene trådte til med hjelp. "

 Neste lydfil... kommer