Botne Historielag - Budsjett 2018
       
Driftsregnskap       
       
Inntekter: Busdjett 2018 2017 2016
Kontingenter 55 000,00 53 212,10 50 060,00
Salg - "Botnar" 20 000,00 19 887,47 27 163,00
Salg -  Bygdebok 0,00 0,00 0,00
Annonse-inntekter 4 500,00 4 500,00 1 500,00
Tilskudd og Gaver 10 000,00 9 515,67 11 609,89
Andre inntekter 4 000,00 3 454,00 83,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 93 500,00 90 569,24 90 415,89
       
Kostnader: Busdjett 2018 2017 2016
Trykking "Botnar" -40 000,00 38 220,00 33 440,00
Husleie -7 500,00 7 100,00 6 820,00
Kontorutgifter -9 000,00 8 766,00 9 412,30
Porto -2 000,00 1 863,00 2 057,50
Møteutgifter -5 000,00 4 411,90 5 871,90
Gaver/gevisnter -2 000,00 1 557,00 2 760,00
Annonse-kostnader -5 000,00 5 120,00 3 645,00
Kulturminner - kostnader -20 000,00 14 808,00 2 968,00
Digitalisering lyd og bilde -20 000,00    
Sum -110 500,00 81 845,90 66 974,70
       
Driftsresultat-1  h.i.å.  -17 000,00 8 723,34 23 441,19
       
       
Finansinntekter og kostnader hiå   2017 2016
Finansinntekter 400,00 387,81 409,68
Finanskostnader -500,00 -432,00 -600,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -100,00 -44,19 -190,32
       
       
Driftsresultat-2  h.i.å.  -17 100,00 8 679,15 23 250,87
       
       
       
Holmestrand   2018-03-17  
       
       
Gunhild Hvidsten      
Regnskapsfører      

 

Sponsorer