Årsmelding for Botne historielag 2017

 

Styresammensetning og oppgaver for styret:

Styret har bestått av: Knut Svebakk-Johansen, Stein Arne Lie, Gunhild Hvidsten, Wenke Torunn Eriksen, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen

Vara til styret har vært: Sigrid Lia og Knut Anders Nygaard.

Det er vår kutyme at vararepresentantene møter på alle styremøter.

I mange år har vi nå hatt flat struktur uten leder. Vi fordeler etter beste evne de oppgaver som er i et styre.

Knut Svebakk-Johansen har fortsatt en stødig hånd på det som skjer på vår nett-og facebookside. Han tar ansvar for alt av oppgaver for laget , for eks. skilting av våre turstier. Ellers bidrar han til å holde tempoet i laget oppe.

John Barstad holder styr på posten til botnehistorielag@gmail.no. Han er også den som arkiverer og skanner materiale inn på lagets pc. I 2017 ferdigstilte han arbeidet med scanning av Brakland som i sin tid ble utgitt av Botne Ungdomslag. I årets Botnar kunne dere lese et utdrag fra Brakland. John er også medlem av Botnarkomiteen.

Gunhild Hvidsten er vår ryddige kasserer som også er kasserer og styremedlem i Bygdestua, Fjellhall.

Sigrid Lia samler på avisartikler av historisk interesse. Hun har også jobba litt med kulturminner.

Wenke Torunn Eriksen jobber med gamle stedsnavn og deres opprinnelse. Hun har også bidratt til at den nye barnehagen i byen har fått historikken bak navnene på avdelingene der, for eks. Eggeskallet, Dunkebekk og Lallahompen. Hun har også bistått med historisk tekst til Bane Nors opplysningstavler ved ny tursti i byen.

Knut Anders Nygaard har stått i spissen for å få digitalisert lydbåndene våre på Studio 1915. Han har også ansvar for at materialet vi har fått fra Holmestrand kommune blir systematisert slik at  en del av det kan videresendes til Vestfoldarkivene.

Anne-Lene Kiste Johansen er sekretær og medlem av Botnarkomiteen.

 

Møter:
Våre møter er for det meste sentrert til lokalet Fjellhall i Hillestad. Medlemsmøter blir som regel avholdt på BAS eller Kjærsenteret.

I 2017 har vi hatt 9 styremøter og ca.8 arbeidsmøter. Styremøtene har som oftest vært hver annen tirsdag i måneden, dagtid, på Fjellhall. Det samme med arbeidsmøtene, siste tirsdag i måneden, på Fjellhall.

Årsmøte 2017 hadde vi faktisk på Casino. Botne historielag ville markere at offisersmessa fra krigens dager må bevares for ettertida. Det var litt problematisk å få til møtet, for vannet var skrudd av og varmen måtte settes på. Med litt gode hjelpere fikk vi gjennomført det.

Siv Abrahamsen, ved Kulturarv Vestfold, holdt et interessant foredrag om Grefsrudleiren. Vårt medlem Vidar Steen Hansen underholdt med gamle, morsomme revyviser. Over 100 mennesker var møtt fram for å høre på.

Casino er til salgs og er ikke i bruk. Botne historielag er veldig redde for forfallet av dette stedet med en så spesiell historie. Montessoriskolen er interessert i å kjøpe Casino. Historielaget støtter det. Botne historielags styre og Montessoriskolens styre har hatt et par møter hvor vi utveksla synspunkter. Begge parter har sammenfallende syn når det gjelder bevaring av Casino.

Julemøte var på Botne Aktivitetssenter med utdeling av årets Botnar. Vi fikk et interessant foredrag av forfatter Thomas Nilsen som snakka om jødenes historie i Vestfold. Hans Risberg underholdt på trekkspill og det var allsang av julesanger.

 

Andre arrangement:

 På vårparten ble vi invitert til Sande historielag på prestegården for et bli-kjentmøte nå som Hof, Sande og Holmestrand blir en kommune. Der fikk vi smake deres eminente bakerovnsbrød. Det var et nyttig og hyggelig møte.

Botne historielag deltok på Åpen gård i august hos Gravningen på Solberg. Vi var representert ved Wenke Torunn Eriksen, Stein Arne Lie, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen.

I november ble Botne historielag invitert til Eidsfoss sammen med en rekke andre historielag i Vestfold til omvisning og erfaringsutveksling. Kulturvernforeningen i Vestfold var initiativtager. Aud-Marit Lillehof, leder av Hof historielag, var en flott omviser. Vi ble representert ved Knut Svebakk-Johansen, Gunhild Hvidsten og Anne-Lene Kiste Johansen.

I november fikk vi også åpna ny merket sti til Davids kilde. Det var i samarbeid med Menighetsrådet og Turistforeningen. Opplysningsskiltet ble plassert på parkeringsplassen ved kirken av Rolf Bjercke og Knut-Svebakk-Johansen. Støtta ved Davids kilde ble reist av Botne historielag midt på 30-tallet og bildet av det finnes på skiltet. Til tross for et ufyselig vær i forkant, møtte det opp ca.50 mennesker. John Barstad og Knut Svebakk-Johansen pekte ut sted for VUF-stevne på 50-tallet og brønn for Prestegården på veien mot Davids kilde. Anne-Lene Kiste Johansen fortalte sagnet om presten David som ble drept der i Grønnmarkskogen.

 

Medlemstall.
Også 2017 har vært et bra år for medlemssanking. Vi har i skrivende stund: 257 medlemmer.

 

Årsskriftet Botnar:

Tidlig i 2017 sa vår redaktør Liv Ofsdal opp jobben. Vi forespurte mange om de kunne ta på seg redaktøransvaret, men fikk bare nei. Heldigvis tok vår kontaktperson i trykkeriet, Toril Grundt, litt mer ansvar. Vi reiste opp til Notodden og tok en prat. Dermed gikk det tålig greit med Botnar, uten redaktør. Vi i Botnarkomiteen er helt avhengig av innspill fra medlemmene.  Det finnes mye interessant å ta fatt i her i vårt distrikt.

Komiteens medlemmer har vært: Paul Thode, Runar Kristensen, Bente Gustafson, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen.

Salget av Botnar var på fredager og lørdager i desember i følgende butikker: Coop Extra på Gullhaug, Meny på Hvitstein samt en dag på Rema 1000 på Hvitstein, Rema 1000 på Bentsrud og på Kullboden, Holmestrand sentrum. Ved siden av det selges det Botnar hos tannlegene på Kleivbrottet, Påsan, Gjerts Fargerike, Bas og Kjærsenteret. Så det er fortsatt fullt mulig å sikre seg årsskriftet vårt.

Neste år håper vi å stå i Kirkegata på markedsdagen i desember og utvide antall timer for salget i butikkene. Hvis noen kan tenke seg å hjelpe til med det, er vi veldige takknemlige. Si fra til oss om dere er interesserte i å bidra!

 

Oppgaver i 2018:

Smått om senn har kulturstiene blitt skilta. Men vi har fortsatt kulturstier som skal merkes. Nå er det Angers Klev som står for tur våren 2018. Sigrid har samla inn grunneierløyver. Det er mange grunneiere langs den gamle kongeveien. Her er det svært naturlig å samarbeide med Sande historielag og selvsagt vår ”faste” medarbeider, Holmestrand turistforening. Det har vært skilta der før, men glasset har sprukket på den tavla, så det trengs nytt opplysningsskilt.

Arbeidet med kommunalt stoff fra kommunens arkiv skal også systematiseres.

Kulturminneinnsamling må fortsettes. Botne historielag har en GPS  så hvis noen har lyst til å bidra, er vi veldig glade for det.

Dette året leier vi oss inn digitalt på noe som heter styreweb. Her har vi lagt inn medlemsregister. Fordelen er at vi kan sende melding til medlemmer på en enkel måte. Dette bidrar til bedre oversikt og kommunikasjon med medlemmene.

Vi har kjøpt inn Sande og Hof bygdebøker samt Nye norske Gardsbruks bok om Ramnes som nå er kommet ut. Bøkene om Våle og Andebu er rett om hjørnet. Ellers har vi har fått alle Høyangnytt-bøkene i gave.

Botne historielag tar gjerne mot gamle bilder, men har på det meste overlatt til Holmestrand Museum å systematisere. De er veldig gode på det.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i dette interessante arbeidet i Botne historielag!

 

Holmestrand 15.02.18
Anne-Lene Kiste Johansen(sekretær)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer