Botnar 2017

Innhold

Biografi Otto T. Dahl
Thor Øvrum

Frøken Herheim
Tormod Hermansen

Klipp fra Brakland
John Barstad

Botne Guttemusikkorps
Fred Olav Guldaker

Oppveksten i Kleiva
Paul Edouard Thode

Byen min
av Ruth Hamer

Dulpen + 5 minutter
Knut Anders Nygård

Møte med Else Hermansen på Kjærsenteret
Intervju Anne-Lene Kiste Johansen

Jøssinghytta
Gjenfortalt av Erna Christiansen

Ansgar Firing og Frisgo Mineralvannfabrikk
Bjørn Aven og Marianne Smith

Olav Apeland
Odd Bjerke

Godtfred - landpostbud i Hillestad
Egil Kvilhaug

Møte med Anne Marie Tønseth
Intervju Anne-Lene Kiste Johansen

Tanker og minner fra barndommen
Svend Rønningen

Årsmelding

5
 

11
 

15
 

17
 

23
 

30
 

31
 

37
 

40
 

41
 

45
 

49
 

51
 

57
 

61

                                     

 

 

Sponsorer