Botnar 2016

Innhold

Tårnegården - Maleri av Finn Johansen
Kari Johansen

Dagbokopptegnelse av Olga
Sverre Antzèe Hylseth

Tidlig næringsvirksomhet
Knut Svebakk Johansen

Tidsskildring fra Kleiva
Avskrift av lydfil av Paul Thode

Den gamle Esso-stasjonen til Holmestrand Jern & fargehandel
Fred Guldager

En sprek 88- åring
Intervju med Synnøve Hegg av Anne-Lene Kiste Johansen

Et møte med Sigga Espeland
Intervju med Sigga Espeland av Anne-Lene Kiste Johansen

Da veier møtte hverandre
Dag Arneson

Årsmelding

                                     

 

 

Sponsorer