Botnar 2015

Innhold Botnar 2015:

Vidar Ullenrød:

Marie Tannæs på Dunkebekk
Fred Olav Guldager:
AS Sveiseverket i Holmestrand
Anne-Lene Kiste Johansen:
Kjell Munthe fra Bringaker forteller
Svend Rønningen:
En original fra Hillestad
John Barstad:
Førjulsbesøk på Hadelands Glassverk
Bertil Nerdrum:
Grefsrud leir

Anne-Lene Kiste Johanse:
Samtale med Erling Bekkeseth født i 1925
Anne-Lene Kiste Johansen:
Oppvekst i Sandsvær
Svend Rønningen:
Nasjonal arbeidsinnsats
Svend Rønningen:
Minner fra krigens år 1942/43
Anne-Lene Kiste Johansen 
Oppvekst på Kleivbrottet

Marianne Smith
Juleforberedelsene og julen vår på starten av sekstitallet i Botne
Anne-Lene Kiste Johansen
Årsmelding for Botne historielag 2014

 
       
 

                                     

 

Botnar 2016

Innhold

Tårnegården - Maleri av Finn Johansen
Kari Johansen

Dagbokopptegnelse av Olga
Sverre Antzèe Hylseth

Tidlig næringsvirksomhet
Knut Svebakk Johansen

Tidsskildring fra Kleiva
Avskrift av lydfil av Paul Thode

Den gamle Esso-stasjonen til Holmestrand Jern & fargehandel
Fred Guldager

En sprek 88- åring
Intervju med Synnøve Hegg av Anne-Lene Kiste Johansen

Et møte med Sigga Espeland
Intervju med Sigga Espeland av Anne-Lene Kiste Johansen

Da veier møtte hverandre
Dag Arneson

Årsmelding

                                     

 

 

Botnar 2018

 

 

Botnar 2017

Innhold

Biografi Otto T. Dahl
Thor Øvrum

Frøken Herheim
Tormod Hermansen

Klipp fra Brakland
John Barstad

Botne Guttemusikkorps
Fred Olav Guldaker

Oppveksten i Kleiva
Paul Edouard Thode

Byen min
av Ruth Hamer

Dulpen + 5 minutter
Knut Anders Nygård

Møte med Else Hermansen på Kjærsenteret
Intervju Anne-Lene Kiste Johansen

Jøssinghytta
Gjenfortalt av Erna Christiansen

Ansgar Firing og Frisgo Mineralvannfabrikk
Bjørn Aven og Marianne Smith

Olav Apeland
Odd Bjerke

Godtfred - landpostbud i Hillestad
Egil Kvilhaug

Møte med Anne Marie Tønseth
Intervju Anne-Lene Kiste Johansen

Tanker og minner fra barndommen
Svend Rønningen

Årsmelding

5
 

11
 

15
 

17
 

23
 

30
 

31
 

37
 

40
 

41
 

45
 

49
 

51
 

57
 

61

                                     

 

 

Botnar 2014

 

Innhold Botnar 2014
Fred Olav Guldager: 
Holmestrand Sardine Co.
Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Else Gundersen

Per Øivind Aagaard Klingan: 
Jarlsbergbanen og linjestrid

John Barstad: 
En førstereisgutt fra Holmestrand hadde mange gjenvordigheter

Presentasjon ved Anne-Lene Kiste Johansen:
Carl Sørum
Botne-Hillestad
Svend Rønningen: 
Minner fra krigens år 1942-43

Marianne Smith: 
Rove tuberkulosesykehus, sanatorium

Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Ole Jacob og Kari Wulff

Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Aslaug Norheim

Per Øivind Aagaard Klingan: 
50 år siden forening av Holmestrand og Botne

Erling Sørli: 
Da Per Sivle sa takk for seg

Marianne Smith: 
Lokalet Borgen

Jan Gundersen: 
Våpentinget 2014
 

 

 

 

 

Sponsorer