Kulturminneregistrering - Botne Historielag - Ferdige og under arbeid    
         
Vår id: Kulturminnetype Utfyllende type/navn

Kulturminnetype(MiS typebetegnelse)

Stedsnavn
HO-10481 Badeplass Gutteskjøret 80. Rekreasjon, fritid  
HO-10340 Badstue Hillestad Badstue 80. Rekreasjon, fritid Kronlia
HO-10341 Badstue Gulhaug Badsute 80. Rekreasjon, fritid Gullhaug
HO-10032 Bakeri og Handel Bageri og Landhandleri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10183 Bakeri og Handel Albert Andersen`s Bakeri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad ved skolen
HO-10190 Bakeri og handel Baker Schulstad 102. Handel Hvidsteinbakken 1
HO-10500 Barnehage Barnehagen ved Eggeskallet 80. Rekreasjon, fritid Barnehagen ved Eggeskallet
HO-10398 Bekk Lukket Bekk på Nedre Myhre 37. Bekk, elv Nedre Myhre
HO-10399 Bekk Lukket bekk på Søndre Foss 37. Bekk, elv Søndre foss
HO-10069 Bensinstasjon Solums Bensisstasjon 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Skolegata
HO-10147 Bensinstasjon Teigens bensinstasjon og verksted 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10496 Bensinstasjon Jern og Farge (brødrene Dahl) 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Langgata, Nordbyen
HO-10502 Bensinstasjon Bensinpumpe bak Samvirkelaget i byen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Langgaten
HO-10442 Betongfundamenter nr. 1 Gaupås   Nord for Gaupås
HO-10441 Betongfundamenter nr. 2 Gaupås   Nord for Gaupås
HO-10337 Blikkenslager Blikkenslager Anders Fuglesett 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10465 Bolig Sagstua til Gudem Sag 24. Bygning Guilhaug
HO-10294 Bolighus Myrbråtan 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Øst for Li-gårdene
HO-10301 Bolighus Brakkene ved Sjøskogen 24. Bygning Sjøskogen
HO-10403 Bolighus Rasmussstua på Bringaker 25. Gård/plass/seter Bringaåker
HO-10483 Bolighus Huset til Kruse på Rove 24. Bygning  
HO-10484 Bolighus Erlandsen huset 24. Bygning  
HO-10082 Boplass Bergstua 23. Tun/ruin Bergskogen vest
HO-10133 Boplass Sommerboplass på Tolfsrudåsen, nord for Reggestad 23. Tun/ruin Tolfsrud
HO-10134 Boplass Neshaugen ved vei mot Sperte 23. Tun/ruin Sperte
HO-10135 Boplass Jonsrud nedlagt gårdbruk 23. Tun/ruin Jonsrud på Island i Hillestad
HO-10144 Boplass Huset til Halvdan Kristiansen 23. Tun/ruin Klevbrottet
HO-10145 Boplass Huset til bla. Hilmar og Gunvord Åstadberg og Jim Mathisen 23. Tun/ruin Klevbrottet
HO-10146 Boplass Hus i Ragnhildbakken 23. Tun/ruin Klevbrottet
HO-10149 Boplass Flyttet bebyggelse på Barstad 23. Tun/ruin Barstd
HO-10164 Boplass Tamburstua 24. Bygning Tamburhagan, Gullhaug
HO-10168 Boplass Sagstua 23. Tun/ruin Kronlia
HO-10237 Boplass Bebyggelse i kanten av jordet på Nordre Hillestad 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Nordre Hillestad
HO-10271 Boplass Løkka 25. Gård/plass/seter Løvaldalen
HO-10272 Boplass Borgenteigen 25. Gård/plass/seter Løvaldalen
HO-10295 Boplass Åsen 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hynnås -Island
HO-10299 Boplass Sagstua 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Ved Gudem
HO-10308 Boplass Boplass på Hillestad Høye 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hillestad Høye
HO-10329 Boplass Gamlehuset på søndre Løken (hus nr. 2) 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hillestad
HO-10408 Boplass Skarboseter 25. Gård/plass/seter Skarrebo
HO-10427 Boplass Brakkene på Bleikvollen 24. Bygning Bleikvollen
HO-10443 Boplass Dølastua 25. Gård/plass/seter Ved Nordre Hegg
HO-10447 Boplass Gamle-gamlehuset på søndre Løken (hus nr. 1) 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Løken
HO-10448 Boplass Nyhuset på Søndre Løken (hus nr. 3) 28. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Løken
HO-10453 Boplass Løvaldteigen 25. Gård/plass/seter Løvalldalen
HO-10462 Boplass Solhaim-stua ? 25. Gård/plass/seter Rove
HO-10009 Brannstasjon Den gamle brannstasjon i Nordre Klev 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Roveveien 4
HO-10006 Brønn Fellesbrønn Klevbrottet i Myre-Klova 101. Vannforsyvning, renovasjon Fjellet under Klevbråttet
HO-10033 Brønn Brønn-dam (åpen) gårdsbrønn på Grønnmark 101. Vannforsyvning, renovasjon Grønnmark
HO-10034 Brønn Brønn og pumpehus på Grønnmark 101. Vannforsyvning, renovasjon Grønnmark
HO-10035 Brønn Brønn (lukket) på på Øvre Myhre 101. Vannforsyvning, renovasjon Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10036 Brønn Brønn (lukket) i skogen på Barstad 101. Vannforsyvning, renovasjon Barstad
HO-10037 Brønn Brønn (åpen) på Øvre Myhre (Hyllseth) 101. Vannforsyvning, renovasjon Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10038 Brønn Brønn-Dam på Barstad (lukket) 101. Vannforsyvning, renovasjon Barstad
HO-10039 Brønn Brønn-Dam (åpen) på Barstad til fjøset 101. Vannforsyvning, renovasjon Barstad
HO-10040 Brønn Brønn i skogen på Mellom-Foss 101. Vannforsyvning, renovasjon Mellom Foss
HO-10041 Brønn Brønn i skogen på Søndre Berg 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Berg
HO-10068 Brønn Brønn for Hvalberg gård 101. Vannforsyvning, renovasjon Nedre Myhre
HO-10084 Brønn Brønn til husene Øvre Myhre nedenfor Fossveien 101. Vannforsyvning, renovasjon Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10085 Brønn Brønn til husene Øvre Myhre overnfor Fossveien 101. Vannforsyvning, renovasjon Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10095 Brønn Brønn til Nedre Myhre 101. Vannforsyvning, renovasjon Nedre Myhre
HO-10106 Brønn Brønn på 17. mai-sletta 101. Vannforsyvning, renovasjon Gullhaug
HO-10180 Brønn Fjøsbrønn på Marienborg 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10243 Brønn Brønn (lukket) for husene på gården Nordre Hillestad 101. Vannforsyvning, renovasjon Nordre Hillestad
HO-10244 Brønn Brønn (Åpen) for dyra gården Nordre Hillestad i dag til beitedyr 102. Vannforsyvning, renovasjon Nordre Hillestad
HO-10254 Brønn Brønn ved Åsli 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10281 Brønn Olle vest for Kisteåsen 101. Vannforsyvning, renovasjon Kisteåsen
HO-10304 Brønn Brønn til husene og dyra (Selanrå) 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Bringaker
HO-10307 Brønn Tømmerbrønn og senere dam 101. Vannforsyvning, renovasjon På gården Søndre Bringaker
HO-10311 Brønn Oppkomme/brønn Hillestad kirke 101. Vannforsyvning, renovasjon Hillestad Høye Syd
HO-10315 Brønn Hillestad Høye oppe i skogen 101. Vannforsyvning, renovasjon Hillestad Høye
HO-10319 Brønn Gårdsbrønn for Stufsrud 101. Vannforsyvning, renovasjon Hillestad
HO-10330 Brønn Fjøsbrønn på Marienborg 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10331 Brønn Brønn for Skogsrudveien 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10332 Brønn Brønner for Bakke Skole 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10333 Brønn Brønn med vannpost ?? 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10339 Brønn Brønn til husene i Hillestad 101. Vannforsyvning, renovasjon Hillestad
HO-10351 Brønn Fjøsbrønn bak låven på Odderud 101. Vannforsyvning, renovasjon Odderud
HO-10354 Brønn Brønn til husene på Odderud 101. Vannforsyvning, renovasjon Odderud
HO-10374 Brønn Lukket brønn på søndre Hegg 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Hegg
HO-10450 Brønn Olle, brønn til gamlehuset 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Løken
HO-10451 Brønn Brønn til fjøset (1) 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Løken
HO-10455 Brønn Brønn til fjøset 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Løken
HO-10456 Brønn Brønn til gammle-gammle huset 101. Vannforsyvning, renovasjon Søndre Løken
HO-10459 Brønn Brønn til gården Herland i Hof 101. Vannforsyvning, renovasjon Kronlia
HO-10463 Brønn Roveolla 101. Vannforsyvning, renovasjon Rovedalen
HO-10466 Brønn Brønn til Kaupang Gård 101. Vannforsyvning, renovasjon Løvalddalen
HO-10467 Brønn Gårdsbrønn på Varløs 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10469 Brønn Brønn ved Korsgården skole 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10472 Brønn Brønn ved Korsgårdsbrekka 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10473 Brønn Gårdsbrønn til søndre Greaker 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10477 Brønn Koppstadolla 101. Vannforsyvning, renovasjon Ved torvet mot fjellet
HO-10071 Brønn Brønn til prestegården i Botne 101. Vannforsyvning, renovasjon Botne Kirke
HO-10334 Brønn Hovedbrønn for Marienborg 101. Vannforsyvning, renovasjon Marienborg
HO-10381 Bunkers Løvheim 61. Forsvarsanlegg Kronlia
HO-10093 Bunkers Bunkers ved Hanakleiva 61. Forsvarsanlegg Eplerød
HO-10094 Bunkers Bunkers ved Aurud 61. Forsvarsanlegg Aurud i Hillestad
HO-10100 Bunkers Bunkers ved Kronlia-Nesberget 61. Forsvarsanlegg Kronlia
HO-10062 Butikk Meiereiutsalg i N. Klev (Botne) 102. Handel Hvitsteinbakken
HO-10063 Butikk Kolonial - Offehjørnet 102. Handel Roveveien
HO-10064 Butikk Tollerud Handel 102. Handel Gurannveien 1
HO-10108 Butikk Kåre Hjelmtvedt på Gullhaug 102. Handel Gullhaug
HO-10109 Butikk Solberg på Hynås 102. Handel Hynås
HO-10110 Butikk Dennestad (meieriutsalg) 102. Handel Hvitsteinbakken
HO-10111 Butikk Bye i Ekebergveien 102. Handel Ekebergveien
HO-10112 Butikk Johr Berg 102. Handel Ekebergveien
HO-10113 Butikk Nygaard Handle 102. Handel Rove
HO-10114 Butikk Wilhelm Bugge på Klevbrottet 102. Handel Klevbrottet
HO-10115 Butikk Samvirkelaget på Klevbrottet 102. Handel Klevbrottet
HO-10116 Butikk Christensen på Hvidsteintoppen 102. Handel Hvidstein
HO-10117 Butikk Poståpneri og butikk i Kronlia Einar KRISTIANSEN 102. Handel Kronlia
HO-10118 Butikk Andersen på Dunkebekk 102. Handel Dunkebekk
HO-10119 Butikk Solberg ved Gausetangen 102. Handel Skolegata
HO-10120 Butikk Rønning i Billett 102. Handel Billet
HO-10121 Butikk Øverby i Billett 102. Handel Billet
HO-10122 Butikk Chr. Hillestad Kolonial 102. Handel Holmestrand torg
HO-10123 Butikk Ek-Iversen Kollonial 102. Handel Storgaten i Holmestrand
HO-10124 Butikk Olausen i Nordbyen 102. Handel Nordbyen i Holmestrand
HO-10125 Butikk Åse Thronerud i kirkegaten 102. Handel kirkegaten i Holmestrand
HO-10126 Butikk Hillestad Landhandel 102. Handel Kronlia
HO-10127 Butikk Steen Daglivare på Barkost 102. Handel Barkost
HO-10288 Butikk Sten Landhandle i byen 102. Handel Byen
HO-10375 Butikk Gammel butikk på Vestre Barkost 102. Handel Søndre Hegg
HO-10388 Butikk Hillestad Samvirkelag 102. Handel Kronlia
HO-10275 Bygdeborg Endebørjern 61. Forsvarsanlegg Løvaldalen
HO-10513 Bygdeborg Tjurvborgen 61. Forsvarsanlegg Eplerød i Hillestad
HO-10049 Bygning - borte Potetkjeller/redskapshus på Søndre Foss 23. Tun/ruin Søndre Foss
HO-10050 Bygning - borte Sommerfjøs på Søndre Foss 23. Tun/ruin Søndre Foss
HO-10051 Bygning - borte Sommerfjøs på Mellom Foss 23. Tun/ruin Mellom Foss
HO-10067 Bygning - borte Nedbrente gamle bygninger Nedre Myhre 23. Tun/ruin Nedre Myhre
HO-10247 Bøkeskog Fredet bøkeskog u/gården Nordre Hillestad 93. Annet kulturminne Nordre Hillestad
HO-10303 Båtbyggeri Holmestrand Båtbyggeri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Dunkebekk og i Krana
HO-10014 Dam Is-dammen på Eikelund 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Eikelund
HO-10017 Dam Fabrikkdammen - Eikelund 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Eikelund
HO-10278 Dam Tømmeråstjern 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Tømmeråstjern
HO-10287 Dam Åpen dam på Eiklund 101. Vannforsyvning, renovasjon Eikelund
HO-10349 Dam Dammen på Kaldaker 101. Vannforsyvning, renovasjon Odderud
HO-10359 Dam Furukulpen 80. Rekreasjon, fritid Søndre Hegg
HO-10378 Dam Daledammen 101. Vannforsyvning, renovasjon Sydhøyveien
HO-10402 Dam Etterholdsdammen Veierud Bruk - Sag og Mølle 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Gullhaug
HO-10485 Dam Store Baseng 101. Vannforsyvning, renovasjon  
HO-10486 Dam Lille Baseng 101. Vannforsyvning, renovasjon Rove
HO-10092 Dansplass Dams-Rønningen dansplass 80. Rekreasjon, fritid Hillestad
HO-10489 Drikkevannskilde Solivannet 101. Vannforsyvning, renovasjon Soliskogen
HO-10493 Drikkevannskilde Rønningdammen 101. Vannforsyvning, renovasjon Sperte
HO-10494 Drikkevannskilde Sukkevannet 101. Vannforsyvning, renovasjon Sukke
HO-10471 Dyrskueplass Brekka (Korsgårdsbrekka) 27. Annet bosettings og dyrkningsspor  
HO-10508 Felleskjøpet Oslo Felleskjøp - avd. Holmestrand 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hagemann
HO-10181 Feriekolonien Kolonien i Kronlia 80. Rekreasjon, fritid krobnlia
HO-10482 Fiskematkjøkken Fiskematkjøkken på Klevbrottet 102. Handel  
HO-10238 Fiskeplass Myrene ned mot Hillestadvannet på gården Nordre Hillestad 43. Fiskeinnretning - fiskeplass Nordre Hillestad
HO-10440 Fjellhule Gaupås 104. Naturfenomen Nord for Gaupås
HO-10475 Fjellhule Hula i Vidskioldåsen 104. Naturfenomen  
HO-10318 Flyopplæring Glideflyopplæring på Hillestadvannet 80. Rekreasjon, fritid Hillestad
HO-10312 Fløtningsplass for tømmer Samleplass for tømmer på isen 55. Fløtingsanlegg Hillestadvannet
HO-10011 Fotballslette Kjølsrudsletta 80. Rekreasjon, fritid Kjølsrud
HO-10065 Fotballslette Damsletta (Dams-Rønningen) 80. Rekreasjon, fritid På "Reidvintunet"
HO-10066 Fotballslette Røyneberg-løkka 80. Rekreasjon, fritid Røynebergskogen
HO-10258 Fotballslette Fotballslette på øya i Hillestadvannet 80. Rekreasjon, fritid  
HO-10458 Fotballslette Sommerosletta 80. Rekreasjon, fritid Sommero
HO-10487 Fotballslette Kjappsletta 80. Rekreasjon, fritid Basengparken syd vest
HO-10488 Fotballslette Dulpen 80. Rekreasjon, fritid Dulpen
HO-10490 Fotballslette Barnehagen ved Gausetangen 80. Rekreasjon, fritid Lekeplassen syd for Gausetangen skole
HO-10491 Fotballslette Someroskogen 80. Rekreasjon, fritid Lekeplassen på sommeroskogen
HO-10492 Fotballslette Døveskolen 80. Rekreasjon, fritid Døveskolen
HO-10031 Fotballslette/eksisersplass Risasletta 80. Rekreasjon, fritid Botne Kirke
HO-10012 Fyrlykt Nordre Klev 36. Sjømerker - fiskeplasser Nordre Klev
HO-10056 Gamlehjem Botne pleiehjem 24. Bygning Gurannveien 3
HO-10511 Gammel bolig Kistestua 24. Bygning Åsly ved Kiste
HO-10457 Gammel boplass Firingstua 24. Bygning Rovevien 16 B
HO-10373 Gammel vei Gammel vei mellom gårdene fra Søndre Hegg 31. Vei - sti Søndre Hegg
HO-10404 Gammel vei Vei i Vassdalen ved Høgås 31. Vei - sti Høgås
HO-10405 Gammel vei Vei fra V. Liseter 31. Vei - sti Botnemarka
HO-10407 Gammel vei Bispeveien 31. Vei - sti Fra Revå til Skjerven
HO-10316 Gammel vei nord for Hillestad Kirke Hillestad Høye 31. Vei - sti Hillestad Høye
HO-10020 Garage Farmann-Bussgaragen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hvittingfossveien 1
HO-10175 Gravhaug Gravminne ved Guranveien 11. Grav Ved Guranveien nord
HO-10230 Gravhaug Gravhaug lika nord for kårboligen på gården Nordre Hillestad 11. Grav Nordre Hillestad
HO-10253 Gravhaug Gravhaug i Bergskogen 11. Grav Bergskogen
HO-10274 Gravhaug Gravhaug på Søndre Bringaker 11. Grav Bringaker Søndre
HO-10029 Gravhaug - fredet Gravhaug på Øvre Myhre (Hyllseth) 11. Grav Øvre Myhre
HO-10251 Grenesstein komm. Grensestein mellom Botne og Holmestrand 26. Grensemerke Sjøskogen
HO-10242 Grensemarke Grenserøyser av stein i skogen på gården Nordre Hillestad 26. Grensemerke Nordre Hillestad
HO-10091 Grensestein - kirkesogn Sognemerke mellom fon-Hillestad og Vassås 26. Grensemerke  
HO-10005 Grensestein komm. Grenseseten nr. 12 26. Grensemerke Hvidstenbakken 1 A
HO-10003 Grensestein kommunal Grenseseten nr. 11 26. Grensemerke Hvidstenbakken 1 B
HO-10249 Gårdsdam Gårddam (fylt) på gården Nordre Hillestd 101. Vannforsyvning, renovasjon Nordre Hillestad
HO-10021 Gårdsvei Gammel gårdsvei på Barstad 37. Bekk, elv Nedre Myhre
HO-10222 Halmluteri Hillestad Halmluteri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10224 Hendelse "Hella på tur" 103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer Løken i Hillestad
HO-10364 Hendelse "Bestefar skyter hare med stein" 103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer Søndre Hegg
HO-10152 Hjørnestein ved hus Merkestein/grunnstein til Norder Løken, Leif Throndrud 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Nordre Løken
HO-10158 Hjørnestein ved hus Hjørnestein på hushjørne 27. Annet bosettings og dyrkningsspor På Bakken i Holmestrand
HO-10159 Hjørnestein ved hus Hjørnestein i Kirkegaten 27. Annet bosettings og dyrkningsspor kirkegaten i Holmestrand
HO-10252 Hjørnestein ved hus Hjørnestein mot hus på Leira 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Leira
HO-10138 Hoppbakke Hynnåsbakken 80. Rekreasjon, fritid Hynås
HO-10139 Hoppbakke Sverrebakken 80. Rekreasjon, fritid Nordre Løken
HO-10140 Hoppbakke Bergsbakken 80. Rekreasjon, fritid Nordre Berg
HO-10141 Hoppbakke Lønnsbakken/Brobergkollen 80. Rekreasjon, fritid Sperteveien i Hillestad
HO-10142 Hoppbakke Syverbakken 80. Rekreasjon, fritid Tvers over for Hillestad Kirke
HO-10213 Hoppbakke Kistebakken 80. Rekreasjon, fritid Søndre Kiste
HO-10214 Hoppbakke Brekkebakken 80. Rekreasjon, fritid Hillestad
HO-10327 Hoppbakke Heggkollen 80. Rekreasjon, fritid Ved Hegg
HO-10344 Hoppbakke Snippenbakken 80. Rekreasjon, fritid Odderud
HO-10413 Hoppbakke Plundrebakken 80. Rekreasjon, fritid Innloa
HO-10414 Hoppbakke Broddbakken 80. Rekreasjon, fritid Innloa
HO-10415 Hoppbakke Krusebakken/Lille Broddbakken 80. Rekreasjon, fritid Innloa
HO-10416 Hoppbakke Lille Eikelund 80. Rekreasjon, fritid Eikelund
HO-10417 Hoppbakke Pumpebakken 80. Rekreasjon, fritid Eikelund
HO-10418 Hoppbakke 0 80. Rekreasjon, fritid Tolvsrud
HO-10419 Hoppbakke Linnabakken 80. Rekreasjon, fritid Dunkebekk
HO-10420 Hoppbakke Hagemannskollen 80. Rekreasjon, fritid Hagemannsparken
HO-10421 Hoppbakke Kjærlighetstien 80. Rekreasjon, fritid Holmestrand Kirkegård i Billett
HO-10422 Hoppbakke Gjeldstadløkka 80. Rekreasjon, fritid Nord transformatoren i Sykehusveien
HO-10423 Hoppbakke Nordre Klev 80. Rekreasjon, fritid  
HO-10424 Hoppbakke Mergelbakken 80. Rekreasjon, fritid Nord vest på golfbanen Solum gård
HO-10425 Hoppbakke Barlindbakken 80. Rekreasjon, fritid Fra Ekeberg gård ned mot Barlind
HO-10426 Hoppbakke Sommerokollen 80. Rekreasjon, fritid Fra Ekeberg gård ned mot Barlind
HO-10437 Hoppbakke Breimyrbakkene 80. Rekreasjon, fritid Hynnås
HO-10438 Hoppbakke Høgåsbakken 80. Rekreasjon, fritid Hynnås
HO-10444 Hoppbakke Solbergkollen 80. Rekreasjon, fritid Hynnås
HO-10445 Hoppbakke Bråtabakken 80. Rekreasjon, fritid Sjøskogen
HO-10470 Hoppbakke Tem-bakken 80. Rekreasjon, fritid  
HO-10010 Hoppbakke Graneren ved store baseng på Innloa 80. Rekreasjon, fritid Innloa
HO-10026 Hoppbakke Grønnmarkkollen (Madsekollen) 80. Rekreasjon, fritid Grønnmarkskogen
HO-10027 Hoppbakke Imsekollen på nedre Myrhe 80. Rekreasjon, fritid Nedre Myhre (Hyllseth)
HO-10028 Hoppbakke Nilsekollen 80. Rekreasjon, fritid Grønnmarkskogen
HO-10058 Hoppbakke Store Eikelund 80. Rekreasjon, fritid Eikelund
HO-10059 Hoppbakke Eggeskallet 80. Rekreasjon, fritid Billet
HO-10096 Hoppbakke Myhrekollen 80. Rekreasjon, fritid Hyllsethmyra i Bergskogen
HO-10290 Hoppbakke Sandbakken 80. Rekreasjon, fritid Ved Breimyrbakken
HO-10291 Hoppbakke Solbergkollen 80. Rekreasjon, fritid Solbergtorvet
HO-10504 Hotell-Kro Holmestrand Hotell - gjesten Kro 106. Overnatting, servering kirkegaten 17 ?
HO-10156 Hule i fjellet Bjønnehiet ved Holtandumpa 104. Naturfenomen Ved Holtandumpa
HO-10160 Hule i fjellet "Ulommen" eller hula i solumsåsen" 104. Naturfenomen Solumsåsen
HO-10161 Hule i fjellet Fjellstua eller "Vikinghula" 104. Naturfenomen Løvalddalen på gården Viskjøl
HO-10358 Hull i fjellet Bjørnehullet 104. Naturfenomen Søndre Hegg
HO-10079 Husfundament Djupdalsmyra`s ende 23. Tun/ruin Djupedalsmyra
HO-10001 Husmannsplass Løkebergplassen 23. Tun/ruin Bakke gård i N.Hillestad
HO-10002 Husmannsplass Tasserud 23. Tun/ruin Stubsrud i Hillestad
HO-10233 Husmannsplass Husmannsplass ved Verket u/Nordre Hillestad 23. Tun/ruin Nordre Hillestad
HO-10256 Husmannsplass Røynebergsletta ??? 25. Gård/plass/seter ????
HO-10336 Husmannsplass Almedalen 25. Gård/plass/seter Søndre Bringaker
HO-10369 Husmannsplass Gutjota-plassen 25. Gård/plass/seter Søndre Hegg
HO-10370 Husmannsplass Dærn (Dalen) 25. Gård/plass/seter Søndre Hegg
HO-10371 Husmannsplass "Guste" 25. Gård/plass/seter ukjent
HO-10406 Husmannsplass Brekkodden ved Hillestadvannet 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hillestadvannet
HO-10474 Husmannsplass Snekkerløkka 25. Gård/plass/seter  
HO-10077 Husrester   23. Tun/ruin Øvre Skarrebo Hillestad
HO-10279 Hustuft Hedde 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Kisteåsen
HO-10280 Hustuft Søndre Kiste 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Kisteåsen
HO-10321 Hustuft Abrahamsletta 23. Tun/ruin Martin Rønningens vei
HO-10401 Hustuft Løvldteigen 25. Gård/plass/seter Gurranveien
HO-10355 Hylle i fjellet Tannlegestolen 104. Naturfenomen Søndre Hegg
HO-10357 Hylle i fjellet Tante Synnøves sofa 104. Naturfenomen Søndre Hegg
HO-10439 Hyte Ødegårdhytta 80. Rekreasjon, fritid Vest for Kleiverud
HO-10464 Hytte som er borte Hytte 23. Tun/ruin Høkset/Botnestua
HO-10524 Hytte/Seter Kentucky 25. Gård/Plass/Seter  
HO-10097 Hønsehus Bammelt hønsehus på Grønnmark 24. Bygning Grønnmark
HO-10353 Hønsehus Hønsehus på Odderud 28. Annet bosettings og dyrkningsspor Odderud
HO-10379 Hønsehus Hønsehus på Søndre Hegg 24. Bygning Søndre Hegg
HO-10157 Innmurt stein i brannmur Backergården 93. Annet kulturminne I Backergården
HO-10148 Ishus Ishus i Ilestusvingen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10173 Ishus Ishus på Bringaker Søndre 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bringaker Søndre
HO-10250 Ishus Ishus bak bryggerhuset op gården Nordre Hillestad 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Nordre Hillestad
HO-10476 Ishus Ishus på Varløs 27. Annet bosettings og dyrkningsspor  
HO-10104 Ishus Islager i Korsgården-brekka 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Midt i Korsgården-brekka
HO-10313 Is-sjkæring Issjkæring på Hillestadvannet Søndre Løken gård 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestadvannet
HO-10101 Ja-benk Frierbent - Ja-benk 80. Rekreasjon, fritid Grønnmarkskogen
HO-10394 Jakttårn Nakkerudkleiva 42. Jegerstilling Hillestad
HO-10395 Jakttårn Løkenåsen 42. Jegerstilling Hillestad
HO-10396 Jakttårn Hillestadårsen 42. Jegerstilling Hillestad
HO-10397 Jakttårn Ved Grinna i Løkenåsen 42. Jegerstilling Hillestad
HO-10086 Jernbaneminner Gammel jernbanetrase mellom Grelland og Kronlia etter Holmestrand - Hvittingfossbanen. 35. Jernbaneminner  
HO-10197 Jernbaneminner HVB-stasjonen på Brygga 35. Jernbaneminner  
HO-10198 Jernbaneminner Treseen gjennom Hagemannsparken 35. Jernbaneminner  
HO-10199 Jernbaneminner Verkstedet ovenfor Felleskjøpet 35. Jernbaneminner  
HO-10200 Jernbaneminner Muren ved Vestfoldgata 35. Jernbaneminner  
HO-10201 Jernbaneminner Tunell gjennom Innloafjellet 35. Jernbaneminner  
HO-10202 Jernbaneminner Ramberg Plattform 35. Jernbaneminner  
HO-10203 Jernbaneminner Jernbanebru mellom Gullhaug og Hynås 35. Jernbaneminner  
HO-10204 Jernbaneminner Hynnås stasjon 35. Jernbaneminner  
HO-10206 Jernbaneminner Hillestad plattform 35. Jernbaneminner  
HO-10207 Jernbaneminner Fjellskjæringa øst for reidvintunet 35. Jernbaneminner  
HO-10208 Jernbaneminner Barkost Stasjon 35. Jernbaneminner  
HO-10209 Jernbaneminner Fjellhall plattform 35. Jernbaneminner  
HO-10505 Jernbaneminner Gullhaug stasjon 35. Jernbaneminner  
HO-10509 Jernbaneminner Holmestrand Jernbanestasjon-Vestfoldbanen 35. Jernbaneminner Holmestrand
HO-10170 Jernstøperi Hillestad Jernstøperi 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10089 Jettegryte Odderud 104. Naturfenomen Odderud
HO-10090 Jettegryte Hillestadvannen - Nesberget 104. Naturfenomen Nesberget
HO-10372 Jordteier Jordteiger under søndre Hegg 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Hegg
HO-10235 Jordteig "Steinjordet" er navnet på en jordteig på Nordre Hillestad" 21. Dyrkningsspor Nordre Hillestad
HO-10236 Jordteig Linløkka er navnet på en jordteig på Nordre Hillestad 21. Dyrkningsspor Nordre Hillestad
HO-10356 Jordteiger Beite 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Hegg
HO-10368 Kaninfarm Gården Brekke 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Hegg
HO-10088 Kavlebru Pilgrimsbrua ved Langmyr 32. Kavlebru/bru/vad Langmyr i Løvaldalen
HO-10042 Kilde - oppkomme Davids kilde 103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer Grønnmarkskogen
HO-10099 Kiosk Kiosk på Klevbrottet 24. Bygning Klevbrottet
HO-10169 Kiosk kiosk på Grelland/Island 102. Handel Grelland
HO-10296 Kiosk Randi Kopstad`s kiosk 102. Handel Rove
HO-10297 Kiosk Eljo-kiosken 102. Handel Ved Hvittingossveien
HO-10342 Kirkedør kirkedøren til Hillestad Stavkirke 107. kirke og relion Odderud
HO-10328 Knottefabrikk Anders Nes Knottefabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10182 Kolonialbutikk Lunde Kolonial 102. Handel Hillestad
HO-10073 Kraftstasjon kraftstasjon til karsten Hegg 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Rønningen i Hillestad
HO-10081 Kraftstasjon Ved Tømmeråstjern på Hanakleiva 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Tømmeråstjern
HO-10030 Kullgrop Rester etter kullbrenning 52. Kullgrop Bergskogen vest/nord
HO-10361 Kullmile Løkkene på søndre Hegg 53. Kullmile Søndre Hegg
HO-10362 kullmile "Smikullen" på søndre Hegg" 53. Kullmile Søndre Hegg
HO-10454 Kullmile Kullmile på Dalsrud 54. Kullmile Dalsrudskogen
HO-10239 Kullmile-1 i skogen på gården Nordre Hillestad 53. Kullmile Nordre Hillestad
HO-10240 Kullmile-2 i skogen ved Bergantjern 53. Kullmile Nordre Hillestad
HO-10044 Kvern Kvern på Søndre Foss 24. Bygning  
HO-10526 Ledig Ledig Ledig Ledig
HO-10007 Leier etter 2. verdenskrig Grefsrud leieren 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Grefsrud
HO-10022 Lukket bekk lukket bekk mellom øvre og nedre Myhre 37. Bekk, elv Nedre Myhre
HO-10023 Lukket bekk Bekkefar på Barstad 37. Bekk, elv Barstad
HO-10024 Lukket bekk Lukket bekk mellom Barstad og Søndre Foss 37. Bekk, elv Barstad
HO-10025 Lukket bekk Lukket bekk på Øvre Myhre 37. Bekk, elv Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10150 Lukket Bekk Lukket bekk på søndre Foss 37. Bekk, elv Søndre Foss
HO-10162 Lukket bekk åpen bekk på Klevbrottet bak samvirkelaget. 37. Bekk, elv Fra BP og mot Klevbrottet
HO-10285 Lukket bekk Lukket bekk - starten på Dunkebekken. 37. Bekk, elv Bekken
HO-10248 Lysthus Rester av lysthus etter jernbaneutbgning å¨gården Nordre Hillestad 23. Tun/ruin Nordre Hillestad
HO-10430 Låsfabrikk (i dag Sildefabrikken) 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bleikvollen
HO-10052 Låve Låve på Mellom Foss 23. Tun/ruin Mellom Foss
HO-10480 Meieri Gulhaug Meieri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne  
HO-10527 Meieri Meieri på Korsgården 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne  
HO-10367 Meieri/utsalg På Håkonshaugen i Gjøgriveien 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Hegg
HO-10478 Meieri/utsalg Meieriutsalg i Bilet 102. Handel  
HO-10016 Melkefabrikk Holmestrand Melkefabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bleikvollen/Hageman
HO-10132 Merkestein Veimerke - Nyveien 33. Veimerke Nyveien/Klevbrottet
HO-10155 Merkestein Merkestein med Konge-monogram 33. Veimerke Langs den gamle bygdeveien mot snippen i Hillestad
HO-10276 Mulig boplass Mulig bosetting i Bergskogen 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Bergskogen
HO-10231 Mølle Dalsrudbekken 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nordre Hillestad
HO-10528 Mølle Mølla på Tranberghaugen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne  
HO-10187 Mølle Veierud Bruk og Mølle 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Gullhaug
HO-10074 Mølledam   57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10516 Nedlagt gåd 2 gårder Nordre- /Øvre Kleivan 25. Gård/plass/seter Kleivan
HO-10136 Nedlagt gård Norde Bås i Fossdalen 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Bås i Fossdalen
HO-10260 Nedlagt gård Bringaker Mellom "Neristua" 25. Gård/plass/seter Bringaåker Botne
HO-10300 Nedlagt gård Hvitstein gård 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hvitsteintoppen
HO-10393 Nedlagt gård På jordet til Arnt Stendal 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Gullhaug
HO-10519 Nedlagt gård Søndre Kleivan (Roseth) 25. Gård/plass/seter Kleivverud
HO-10518 Nedlagt gård og Potetkjeller Potetkjeller og bolighus på gården Kleiverud 25. Gård/plass/seter Kleivverud
HO-10498 Nøttneshytta 1      
HO-10499 Nøttneshytta 2      
HO-10107 Olle Olla til Karl 37. Bekk, elv I skogen til Leif Tronud, Hillestad
HO-10495 Personer av interesse Tora Fisker 109. Personer  
HO-10503 Personer av interesse Hanna Gunnerud 109. Personer  
HO-10515 Pissoar Øverts på torvet under jernbanen 108. Offentlig forhold Torvet Holmestrand
HO-10517 Pissoar Dr. Graaruds Plass 108. Offentlig forhold Brygga
HO-10521 Plass Solli 25. Gård/plass/seter  
HO-10205 Postkontor Holmestrand gamle Postkontor 108. Offentlig forhold Ledig
HO-10377 Postkontor Barkost Postkontor 108. Offentlig forhold Søndre Hegg
HO-10390 Postkontor Hillestad Posthus 108. Offentlig forhold Kronlia
HO-10512 Postkontor Gullhaug postkontor 108. Offentlig forhold  
HO-10386 Potetekokeri Potetkokeri i Krinlia 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10083 Potetkjeller og redskapshus Potetkjeller på Øvre Myhre 24. Bygning Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10461 Pumpehus Pumpehus til Øvre Rove 101. Vannforsyvning, renovasjon Rove
HO-10078 Rester etter dam Djupdalsdammen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nord i Djupedalsmyra
HO-10174 Revet hus Klokkerjordet 23. Tun/ruin Bringakervein
HO-10460 Revet hus Thora Fiskers hus. 24. Bygning Koche-svingen i Nordre kleiv.
HO-10452 Revet uthus Revet uthus 24. Bygning Nordre Løken - Leif Tronrud
HO-10153 Rodestein Rodestein ved Stufstud 33. Veimerke På gården Stufsrud
HO-10154 Rodestein Rodestein ved gården Kaldåker 33. Veimerke På gården Kalager
HO-10048 Sag Skjærabenken 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Bringaåker
HO-10055 Sag Sag på Søndre Berg drevet av Korsgården 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Berg
HO-10072 Sag Rønningen i Hillestad 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Island-Grellan i Hillestad
HO-10137 Sag Gårdsag på gården Nedre Nes 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nedre Nes i Hillestad
HO-10167 Sag Kronlia Dampsag 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10176 Sag Gårdssag på Gudem 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Gudem
HO-10212 Sag Sag på Kaldager 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kalager i Hillestad
HO-10241 Sag Hvittingsrud gård og sagbruk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Odderud
HO-10261 Sag Bringaker gårdssag gamlesaga - 1 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bringaåker Søndre
HO-10262 Sag Gårdssag til Neristua - Bringaker 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bringaåker - Neristua
HO-10263 Sag Gårssag på Bringaker Søndre (Nysaga) 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bringaker Søndre
HO-10302 Sag Sag i Ilestusvingen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Ilestusvingen Klevbrottet
HO-10325 Sag Solbergsaga 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Solberggrenna
HO-10326 Sag Kaldåker gård 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kaldaker mot Snippen
HO-10346 Sag Saga på Søndre Bergan 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Odderud
HO-10347 Sag Saga på Stufsrud 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Odderud
HO-10380 Sag Langsrud Sag og Høvleri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Hegg
HO-10382 Sag Sagbruk til Solberg Nes 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10335 Sag Gårdssag på Søndre Løken 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Løken
HO-10510 Sag og Høvleri Hillestad Sag og Høvleri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne  
HO-10075 Sag-Mølledam Kjerke-Dammen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10076 Sag-Mølledam Skarrebo Sag og mølleanlegg 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Skarrebo Øvre
HO-10384 Sagstue Sagstue på Anders Nes 24. Bygning Kronlia
HO-10389 Sagstue Sagstua til Kronlia Dampsag 24. Bygning Kronlia
HO-10365 Samlingssted På toppen av Gjøgribrekka 80. Rekreasjon, fritid Søndre Hegg
HO-10366 Samlingssted Nord for Steen Samvirkelag 80. Rekreasjon, fritid Søndre Hegg
HO-10216 Sauefjøs Sauehuset på Søndre Løken 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hilestad
HO-10298 Serveringssted Melkebaren 106. Overnatting, servering Ledig
HO-10185 Seter Snuggsetera 25. Gård/plass/seter Tvillingbro
HO-10194 Seter Seter på Hallingsrudåsen ved sperte 25. Gård/plass/seter Hallingsrudsåsen
HO-10225 Seter Kjeksrudsetera 25. Gård/plass/seter Ledig
HO-10245 Seter Hillestad seter 25. Gård/plass/seter Nordre Hillestad
HO-10246 Seter Beergan seter 25. Gård/plass/seter Nordre Hillestad
HO-10259 Seter Løkenseter - Søndre 25. Gård/plass/seter Hillestad
HO-10269 Seter Rønningensetra 25. Gård/plass/seter Halingsrudåsen
HO-10270 Seter Nessetra 25. Gård/plass/seter Halingsrudåsen
HO-10322 Seter Bringakerseter 25. Gård/plass/seter Martin Rønningens vei
HO-10323 Seter Trolldalsseter 25. Gård/plass/seter Martin Rønningens vei
HO-10324 Seter Solberg 25. Gård/plass/seter Martin Rønningens vei
HO-10409 Seter Sjuvester Løkenseter Midtre 25. Gård/plass/seter Løkenskogen
HO-10410 Seter Suliseter (Løkenseter) 25. Gård/plass/seter Løkenskogen
HO-10411 Seter Norde Løkenseter (dagens hytte) 25. Gård/plass/seter Løkenskogen
HO-10412 Seter Nordre Løkenseter (gammle) 25. Gård/plass/seter Løkenskogen
HO-10431 Seter Veierudsetera 25. Gård/plass/seter  
HO-10523 Seter Liseter Østre eller vestre?? 25. Gård/Plass/Seter  
HO-10525 Seter Østre Liseteer 25. Gård/Plass/Seter  
HO-10188 Sigarfabrikk Sigarfabrikk i Bilet 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Billet
HO-10446 Sildefabrikk Holmestrand Sardinfabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Mulvika
HO-10193 Sjenkestua Sjenkestue på toppen av Hallingsrudåsen Vad 102. Handel Vad, på toppen av Halingsrudåsen, Vad
HO-10506 Sjøbad Holmesstrand Bad 80. Rekreasjon, fritid Dulpen
HO-10018 Skibakker Eikelund "skiarena[ESC#Q],80. Rekreasjon, fritid Eikelund  
HO-10363 Skjellsand-sted Mergehullet 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Hegg
HO-10178 Skole Korsgården skole 105. Undervisning korsgården
HO-10211 Skole Kaldåker skole 105. Undervisning Kalager i Hillestad
HO-10217 Skole Godaker Skole 105. Undervisning Gullhaug
HO-10218 Skole Hegg skole 105. Undervisning Hillestad
HO-10219 Skole Reidvintunet/Ramberg skole 105. Undervisning Hillestad
HO-10226 Skole Gamle Bakke Skole 105. Undervisning Bakke
HO-10257 Skole Desenterkirken`s skole 105. Undervisning Gullhaug
HO-10343 Skole Hillestad Skole 105. Undervisning Hillestad
HO-10501 Skole Omgangsskole Teieskolen 105. Undervisning Teieskolen i Hillestad
HO-10507 Skole Ramberg skole ved Tvillingbru 23. Tun/ruin Tvillingbru
HO-10220 Skole Bakke Skole 105. Undervisning Bakke
HO-10221 Skole Odderud Skole 105. Undervisning Hillestad
HO-10227 Skole Hynnås skole 105. Undervisning Hillestad
HO-10195 Skomaker Skomaker Olsen på Klevbrottet 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10266 Skytestilling Ved Fjellhall 61. Forsvarsanlegg Svingen ved Fjellhall
HO-10267 Skytestilling Ved Sperte 61. Forsvarsanlegg Ved Sperte
HO-10013 Skytterbane Pistolbanen i Helvetesdalen 80. Rekreasjon, fritid Eikelund
HO-10172 Skytterbane Berg i Løvaldalen 80. Rekreasjon, fritid Berg
HO-10360 Skyttergraver Nesvangen 61. Forsvarsanlegg Næs i Kronlia
HO-10043 Smie Smia til Solberg i Hillestad 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10053 Smie Smie på Myhre øvre (Hyllseth) 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10130 Smie Smia til Edvard Anton Johansen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10131 Smie Smia til Mathias Andersen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10177 Smie Smie på Bakke gård Botne 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Ved Bakke-skolen
HO-10179 Smie Smia til Reidar 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Botne
HO-10264 Smie Smie på gården Bringaker Søndre 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bringaker Søndre
HO-10293 Smie Smie til Aksel Åkerholdt 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne ??
HO-10305 Smie Smia på Søndre Løken 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Løken
HO-10345 Smie Smia på Snippen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Odderud
HO-10350 Smie Gamlesmia på Kaldaker 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Odderud
HO-10352 Smie Smie og potetkjeller på Odderud 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Odderud
HO-10400 Smie Smia på Veierdød Bruk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Veierød
HO-10468 Smie Smie ved korsgården, Smedbakken 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne  
HO-10449 Stabbur Staburet på Søndre Løken 29. Annet bosettings og dyrkningsspor Søndre Løken
HO-10428 Stall Stall for Melkefabrikken 24. Bygning Bleikvollen
HO-10520 Stall Stall for Botne Kirke 107. kirke og religion Botne Kirke
HO-10348 Steinbrudd Steinbrudd på Kaldaker 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Odderud
HO-10163 Steingarder Steingarder i Bergskogen 22. Gjerde Vest i Bergskogen
HO-10282 Steinjerde Steingjerde i Kisteskogen 26. Grensemerke Kisteåsen
HO-10019 Stenhuggeri Gustavsen`s Stenhuggeri 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hvittingfossveien 7
HO-10102 Stevneplass Stevneplass (VUF-stevne) 80. Rekreasjon, fritid Grønnmarkskogen
HO-10309 Stevneplass VUF-Stevneplass Hillestad Høye 80. Rekreasjon, fritid Hillestad Høye
HO-10310 Stevneplass Fesjå-plass Gården Høye Hillestad 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hillestad Høye
HO-10015 Sti Sti fra Ekelud til Ekelundåsen 31. Vei - sti Eikelund
HO-10057 Sti Sti fra Klevbråttet ned til brønn 31. Vei - sti Klevbrottet
HO-10215 Sti Stien ned fra Eikelundåsen 31. Vei - sti Eikelund
HO-10522 Sti-Kolve Rambergklova 31. Vei - sti Ramberg
HO-10186 Stue bolig Damsløkka stua 23. Tun/ruin Damsløkke ved Hillestad skole
HO-10232 Teglverk Teglverk på Nordre Hillestad gård 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nordre Hillestad
HO-10189 Tekstilfabrikk AS Odderud Tekstilfabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Odderud
HO-10184 Telefonsentralen Telefonsentralen i Hillestad 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10054 Tilfluktsrom-bygning Tilfluktsrom på Smørstein 23. Tun/ruin Smørstein
HO-10277 Tilplantet jorde Løkka til Hette 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Bringaker søndre
HO-10098 Tomt flyttet bebyggelse Flyttet bebyggelse på Øvre Myhre 23. Tun/ruin Øvre Myhre (Hyllseth)
HO-10103 Torvmyr Løvaldmyra 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Løvaldmyra ved Gurandveien 48
HO-10223 Torvmyr Torvmyra til Rønningen 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Bringakerskog ved Langmyr
HO-10376 Torvstrøfabrikk Barkost Torvstrøfabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Søndre Hegg
HO-10314 Travkjøring på Hillestadvannet Hillestadvannet 80. Rekreasjon, fritid Hillestadvannet
HO-10128 Trevarefabrikk Trevarefabrikk i Sørbyen 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nordbyen
HO-10166 Trevarefabrikk Gustav Barkost - Trevare 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10191 Trevarefabrikk Odderud Bruk AS 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10228 Trevarefabrikk Østerås knotte og skaftefabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10286 Trevarefabrikk Tufte Trevaefabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Gullhaug
HO-10289 Trevarefabrikk Trevarefabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Nordbyen
HO-10292 Trevarefabrikk Nilson Trevarefrabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Billet
HO-10317 Trevarefabrikk Ulsaker Hjul og Trevarebabrikk 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hillestad
HO-10429 Trevarefabrikk ? 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Bleikvollen
HO-10265 Tunell Tunell under veien ved Rønningen gård 61. Forsvarsanlegg Ved Rønningen gård
HO-10479 Tunellåpning E18 Tunnellåpning 14.05.1983 103. Viktig hendelse, tro eller tradisjon og personer  
HO-10061 Turmål Solumsåsen - nordre topp m/branntårn 80. Rekreasjon, fritid Solumsåsen
HO-10060 Turmål Solumsåsen - søndre topp 80. Rekreasjon, fritid Solumsåsen
HO-10320 Tømmerkoje Tømmerkoje i Fossdalen 80. Rekreasjon, fritid Fossdalen
HO-10391 Tømmervelte Tømmervelte i Kronlia 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Kronlia
HO-10129 Tørkeplass Tørkasletta på Klevbrottet 80. Rekreasjon, fritid Klevbrottet
HO-10497 Tårn Tårn i Sommeroskogen 108. Offentlig forhold Sommeroskogen
HO-10432 Ungdomslag Hillestad Ungdomslag 80. Rekreasjon, fritid Hillestad og omegn
HO-10433 Ungdomslag Botne Ungdomslag 80. Rekreasjon, fritid Botne og omegen
HO-10434 Ungdomslokale Fjellhall 24. Bygning Hillestad og omegn
HO-10435 Ungdomslokale Borgen 24. Bygning Botne og omegen
HO-10436 Ungdomslokale Ved Gregersensaga 24. Bygning Botne og omegen
HO-10392 Ungdomslokale Haug Ungdomslokale 80. Rekreasjon, fritid Hvitstein
HO-10196 Urmaker Urmaker Skillinghaug 102. Handel Klevbrottet
HO-10070 Uteløe Revet uteløe på Mellom Foss 23. Tun/ruin Mellom Foss
HO-10284 Utglidning Utglidning ved Sundbrygga 31. Vei - sti Sundbrygga
HO-10385 Uthus til Sagstue Sagstue på Anders Nes 25. Bygning Kronlia
HO-10514 Utsiktspungt forsvaret Utsiktspungt forsvaret 61. Forsvarsanlegg Innloa-fjellet
HO-10008 Utsiktspunkt "Belevue" Belevue 34. Annet ferdselsminne Rovefjellet
HO-10046 Vanningsplass Vanningsplass for hester 34. Annet ferdselsminne Fossdalen
HO-10192 Vanningsplass Vanningsplass for hester ved "Vad" 34. Annet ferdselsminne Vad, i bunn av Hallingsrudåsen
HO-10151 Vanningstroe Ved utløpet av en bekk i kronlia 34. Annet ferdselsminne Kronlia
HO-10004 Vannpost Sted der vannpost har stått 101. Vannforsyvning, renovasjon Roveveien 4
HO-10306 Vannverk Hillestad Vannverk 101. Vannforsyvning, renovasjon Hillestad
HO-10045 Vaskeplass Vaskeplass i Fossbekken 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Fossdalen
HO-10255 Vaskeplass Vaskeplass ved Åsli 27. Annet bosettings og dyrkningsspor  
HO-10338 Vaskeplass Vaskeplass i Hillestadbekken 27. Annet bosettings og dyrkningsspor Hillestad
HO-10047 Vei Gårdsvei Gaupås- Botne kirke 31. Vei - sti Botne Kirke
HO-10105 Vei Kirkeveien fra Botne kirke til Gullhaug 31. Vei - sti Fra Botne kirke til Gullhaug
HO-10283 Vei Amundsveien i Kisteskogen 31. Vei - sti Kisteåsen
HO-10383 Vei Vei til Sagstua og Nes 31. Vei - sti Kronlia
HO-10387 Vei Sagbakken i Kronlia 31. Vei - sti Kronlia
HO-10087 Vei Gammel kjerrevei nord for Bakke i Hillestad ved Tømmeråstjenn 31. Vei - sti Tømmeråstjern
HO-10165 Vei Gammel vei fortsettelse av Angers Klev i Bogen 31. Vei - sti Bogen
HO-10229 Vei AngersKlev mot Bogen og Sande 31. Vei - sti Bogen
HO-10234 Veimasse av knust teglstein Vei fra Verket på gården Nordre Hillestad og inn til Verket 31. Vei - sti Nordre Hillestad
HO-10080 Verksted Bakkeverksted 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Tømmeråstjern
HO-10143 Verksted Jim Mathisens verksted 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Klevbrottet
HO-10171 Verksted Verksted til Martin Teien 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Kronlia
HO-10210 Verksted Slettaverkstedet 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Gullhaug/Hynås
HO-10268 Verksted Julius skau`s verksted 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hynnås
HO-10273 Verksted Karl Rønning`s verksted 57. Annen teknisk/industrielt kulturminne Hynnås
HO-10529        

 

Sponsorer