Kulturminne oversikt

Documents

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 115 Kilobytes

Brønner for Bakke Skole HO 10332

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 398 Kilobytes

Butikk Tollerudbutikken på Gullhaug HO 10064

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 348 Kilobytes

Davids Kilde HO 10042

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 103 Kilobytes

Eksiserplass og fotballslette Risasletta HO 10031

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 582 Kilobytes

Fabrikkdammen på Eikelund Melkefabrikken HO 10017

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 449 Kilobytes

Firingstua HO 10457

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 155 Kilobytes

Fjøsbrønn på Marienborg HO 10330

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 200 Kilobytes

Fløtningsplass for tømmer HO 10312

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 480 Kilobytes

Fotballslette Røynebergløkka HO 10066

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 398 Kilobytes

Furukulpen på Søndre Hegg Bekkabråtan HO 10359

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 181 Kilobytes

Gamle Bakke skole HO 10226

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 196 Kilobytes

Gamle gamle huset på Søndre Løken HO 10447

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 320 Kilobytes

Gamlehuset på søndre Løken HO 10329

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 209 Kilobytes

Gammel butikk på Vestre Barkost HO 10375

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 146 Kilobytes

Gammel hustuft ved Nordre Hillestad HO 10237

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 594 Kilobytes

Gammel vei fortsettelse av Anges Klev i Bogen HO 10165

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 511 Kilobytes

Gammel vei nord for Hillestad Kirke HO 10316

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 426 Kilobytes

Gammel vei sydover fra Søndre Hegg HO 10373

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 368 Kilobytes

Gammel vei Tømeråstjern HO 10087

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 166 Kilobytes

Gårdssag på Søndre Løken HO 10335

Sponsorer