Bøker, hefter og andre publikasjoner fra Holmestrand, Botne og Hillestad

 

"Holmestrand 250 år - En reise gjennom Botnes og Holmestrands historie"

ISBN 82-92053-07-7

Forfatter: Widar Bruerberg og Per Øivind Klingan

Utgivere: Widar Bruerberg og Per Øivind Klingan

Utgiven:  2002

Trykk:     Holmestrand Handelstrykkeri AS

Til salgs: Gjennom forfatterene og via Botne Historielag.

Boken er utgitt i samenheng med byens 250 års jubileum i året 2002. Denne er rikt utstyrt med illustrasjoner og et stort bildemateriale. Boka er gir en god oversikt over Botnes og Holmestrands historie sett i sammenheng med nasjonale og internasjonale begivenheter og historiske utviklingslinjer. Verket er lagt opp etter temaer og er på hele 336 sider.

 

"Den postale historien - Holmestrand - Hvittingossbanen"

ISBN

Forfatter: Håkon Westby

Utgivere: Håkon Westby

Utgitt:     2002

Trykk:     Cicero Grafisk AS

Til salgs: Gjennom forfatteren og Museumsforeningen Vestfold Privatbaner

Heftet er et resultat av forfaatterens interesse for og en stadig økende samling av materiell og literatur knyttet til Holmestrand - Hvittingfossbanen i tidsperioden 1902 -1938. Hetet er på 24 sider.       

 

"Den postale historien - Tønsberg - Eidsfossbanen"

ISBN

Forfatter: Håkon Westby

Utgivere: Håkon Westby

Utgitt:     2001

Trykk:     Cicero Grafisk AS

Til salgs: Gjennom forfatteren og Museumsforeningen Vestfold Privatbaner

Dette heftet er et resultat av forfaatterens interesse for og en stadig økende samling av materiell og literatur knyttet til Tønsberg - Eidsfossbanen i tidsperioden 1901 -1939. Hetet er på 22 sider

 

"Guttehistorier fra Holmestrand om elmer og alle de andre"

ISBN

Forfatter: Kristian Bergum

Utgivere: Kristian Bergum

Utgitt:     2001

Trykk:     Holmestrand Handelstrykkeri AS

Til salg: Gjennom forfatteren

Denne boken et resultat av at forfatteren har kunnet følge utviklingen i bye gjennom hele 86, fra bareneår, ungdomsår og i voksen alder.Fortellingene har i seg den del av historien for barn som vokste opp i denne tidsperioden fra 1913 til 1999. boken er på 134 sider. 

 

"Handelen og Holmestrand" - 90 år 1899 - 1978

ISBN

Forfatter:Bent Harris Evandt

Utgivere: Holmestrand og oplands handelsforening

Utgitt:     1978

Trykk:     

Tilsalgs: 

Dette lille heftet er et jubileumsskrift i anledning Holmestrand og oplands Handelsforening 90års jubileum. Forfatteteren sier i sitt forord at heftet er en skissemessig dokumentasjon på handelens historie i Holmestrand. Heftet gir oss små snitt i enkelte lag av handelens hisstorie i Holmestrand. Boken beskriver bla. "De første holmestrandinger som var handelsmenn", "Skuter fra Holland", "ladested, tollsted og egen handelsflåte", Handelen var forutsetningen og begrunnelsen" samt "Samfundnets interesser og handelsens interesser".

 

 

 

 

 

   

 

Sponsorer