Lokalhistorisk årsskrift for Holmestrand og omegn

heading_Botnar.jpg

Register over artikler i Botnar...Register Botnar-filer

Her kan du se på de forskjellige årgangene som er tilgjengelige.
Klikk på den utgaven du vil se på, da får du opp forsiden og innholdsfortgnelse for det nummeret

1991    kr. 50,- 1999   kr. 50.- 2007  kr. 50.- 2015  kr.   50,-  
1992   kr. 50.- 2000   kr. 50.- 2008   kr. 50.- 2016  kr   50,-  
1993   kr. 50.- 2001  kr. 50.- 2009  kr. 50.- 2017  kr.   50,-  
1994   kr. 50.- 2002  kr. 50.- 2010  kr. 50.- 2019  kr.   50,-  
1995   kr. 50.- 2003  kr. 50.- 2011   kr. 50.- 2020  kr.  50,-   
1996   kr. 50.- 2004 ikke produsert 2012   kr. 50.-  2020  kr.  50,-  
1997   kr. 50.- 2005   kr. 50.- 2013   kr. 50.-  2021 kr.  50,-  
1998   kr. 50.- 2006   kr. 50.- 2014  kr. 50,-  2022  kr.  150,-  

Medlemsskap koster  kr. 300,- og  inkl. årets BOTNAR (evt frakt kommer i tillegg)

 

 

 

Utgavene kan bestilles på e-post fra botnehistorielag@gmail.com

Sponsorer