Botne Bygdebok

Bokenbestår av i alt 3 ulike bind.  Botne Bygdebok første bind Gårds og slektshistorie utgitt av Botne Historielag ved Sigurd H. Unneberg trykket 1953. Boka er på 950 sider+ kart noe bruks spor.

Botne Bygdebok bind 2: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca 1540. Utgitt av Botne, Våle, Ramnes og Hof kommuner 1960. Boka er på 341 sider + kart. Noe bruksspor.

Botne Bygdebok bind 3: Bygdehistorie for Botne fra ca 1540 frem til våre dager. Utgitt av Botne Historielag. Boka er på 352 sider + kart. Noe bruksspor.
Flere av disse har vi fortsatt til salgs.

Særtrykk av rettelser i bygdeboken -

Botne bygdebok
Ved Botne historielag (1953-1967)
 

Bind/Volume 1: Gårds- og slektshistorie
(Farm history & genealogy)
by Sigurd H. Unneberg (1953) (Printed in Drammen at Harald Lyche & Co.)


Bind/Volume 2: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540
by Egil Kristoffer Sanner and K. Lie Mathisen et al. (1960)
Printed in Moss at Sæbbøs Trykkeri og Bokbinderi. (Cultural history)
 

Bind/Volume 3: Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager
By Egil Kristoffer Sanner (1967)
Printed in Holmestrand at Holmestrand Handelstrykkeri (Cultural history)

 

Alle bøken er også normalt å få kjøpt på antikvariakter - prøv denne linken:

Kontakt oss på e-post:  botnehistorielag@gmail.com

 

  • 1 - Gårds og slektshistorie                                      (1953)      Utsolgt fra historielaget.
  • 2 - Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof   (1960)      Utsolgt fra historielaget.
  • 3 - Bygdehistorie for Botne                                     på lager    kr.    500,-
  • Opptrykk (faksemile) av bind 1 nå i to bøker            (2001)      Kr. 1.500,-

Sponsorer