Holmestrandkirke.jpg

Sted:              Holmestrand
Byggeår:        1674
Endringer:      Kirken har fra 2011 vært under restaurering, blant annet på grunn 
                     av  funn av store råteskader. Restaureringen er nå ferdig.

Kirkegård:      Det er kun en eldre kirkegård ved kirken
Teknikk:        Tømmer
Materiale:      Tre
Altertavle:     Kvinnene med engelen ved den tomme grav, er malt av P. Peterson i  1830, etter Eckersbergs original fra 1814, som henger i Sem kirke ved Tønsberg.

Koordinater:  59.4886,10.3157

 

Holmestrand kirke er en Y-kirke. Kirken ligger i Holmestrand sokn i Nord-Jarlsberg prosti har vernestatus fredet. Kirken har 300 plasser.
Holmestrand kirke fra 1674 er en laftet tømmerkirke med y-formet grunnplan. Det er kor i den østre armen og skip i de to andre. Opprinnelig var det tak rytter over takets midtkryss, men i 1764 ble den erstattet av et tårn foran den sydøstre korsarmen. Kirken fikk samtidig utvendig og innvendig kledning.
Kirkerommet har gjennomgått store endringer. De opprinnelig bare tømmerveggene er nå panelt, og det er laget ny himling. Antagelig har det vært et kor-skille mellom koret og skipene, som siden er blitt fjernet. Galleriene, som ble bygd i 1728 og 1739, ble skiftet ut i 1829 da kirken ble istandsatt. Samtidig ble vinduer og dører fornyet, og kjelleren og tømmerveggene ble reparert. Kirken ble også gjort høyere, og det ble laget ny takkonstruksjon og nytt våpenhus. I forbindelse med istandsettingen ble det meste av inventaret skiftet ut, blant annet alter, prekestol og benker. Til kirkens jubileum i 1974 ble kirken malt opp i en gulbrun farge som skal ha vært den opprinnelige. Det lyse kirkerommet ble fargesatt av malerikonservator Finn Krafft i 1962.


 

Sponsorer