Angers Klev er en del av den gamle ferdselsveien mellom Drammen og videre sydover i Vestfold..

Vanskelig veistykke.

Angers Klev går fra Sandebukta ved Bogen og opp til platået ved Kleiverud. Navnet kom etter det gamle navnet på Sandebukta (Angr=fjord, vik)
Den første beretningen om Angers Klev får vi i dagbøkene til Oslobiskopen Jens Nilssøn som passerte på en visitasreise til Vestfold og Brunlanes i september 1593.
Kleiva var problematisk fra første stund. I starten var den bare en kløve og ridesti, men på 1600 tallet ble den etter hvert utbedret til kjerrevei. Men bare såvidt. Angers Klev var det vanskeligste og mest beryktede veistykke på hele Østlandet fram til slutten av 1700 tallet, da man i 1793 fikk sprengt vei langs fjellet til Holmestrand.

Hvor bør man starte turen.

Lettest er det å starte fra toppen. På riksvei 315 mellom Holmestrand og Kronlia kommer man til en Shell-stasjon. Her følger man skiltet "Holmestrand sykehjem" og etter 300 m.  tar man til venstre mot Kleivanveien . Den følger man i 3 km. helt til enden av veien. På slutten er det grusvei. Her finnes en parkeringsplass og hvor det også er et kart som er slått opp av Turistforeningen. Følg traktorveien rett videre.  Hit er Kongeveien intakt opp den bratte Angers Klev fra Sandebukta. Her lå gården Nordre Kleivan, den første bebyggelse ferdafolket møtte etter oppstigningen. Videre følger man traktorveien til et lite kryss hvor vi tar til venstre og forbi ei myr på venstre side. Her ble det tatt ut torv i tidligere tider. Vi kommer til et opplysningsskilt og her begynner nedstigningen til Angers Klev.

Sponsorer