Angers Klev er en del av den gamle ferdselsveien mellom Drammen og videre sydover i Vestfold..

 

Vanskelig veistykke.

Angers Klev går fra Sandebukta ved Bogen og opp til platået ved Kleiverud. Navnet kom etter det gamle navnet på Sandebukta (Angr=fjord, vik)
Den første beretningen om Angers Klev får vi i dagbøkene til Oslobiskopen Jens Nilssøn som passerte på en visitasreise til Vestfold og Brunlanes i september 1593.
Kleiva var problematisk fra første stund. I starten var den bare en kløve og ridesti, men på 1600 tallet ble den etter hvert utbedret til kjerrevei. Men bare såvidt. Angers Klev var det vanskeligste og mest beryktede veistykke på hele Østlandet fram til slutten av 1700 tallet, da man i 1793 fikk sprengt vei langs fjellet til Holmestrand.
Alle som har kjørt nordover fra Holmestrand til Sande på riksvei 313 kan ikke ha unngått å ha lagt merke til hvordan veien svinger seg bortover klemt mellom sjøen på den ene siden og den stupbratte fjellveggen på den andre siden. Når veien stod ferdig i 1793 var det nok mange reisende som trakk et lettelsens sukk. Kystveien ble bygget i forbindelse med en økt satsing på veiutbygging på slutten av 1700-tallet for å utbedre de gamle veiene i tråd med den nye tidens krav til fremkommelighet. Før den stod ferdig måtte reisende enten benytte seg av vannveien langs kysten eller ta seg i kast med den beryktede Angers Kleiv.

 

Erosjon og tæring

Med årene førte erosjon og tærende krefter til at den kleiva vi kjenner i dag ble dannet. Kleiva gjorde det mulig for mennesker å ferdes opp og ned langs det ellers stupbratte fjellet. Navnet Angers Kleiv kommer trolig fra Angr som var det gamle navnet på Sande og Sandebukta og kan bety trang fjordarm eller gressmark. De eldste sporene etter ferdsel i Angers Kleiv er flere hulveier som fører ned mot sjøen ved Smørstein. Hulveier er u-formete forsenkninger i terrenget og er de eldste veiene vi kjenner til. De kan være flere tusen år gamle. På den andre siden av fjorden ved Sando kan man gjenfinne sporene etter hulveitraseen. Senere gikk den gamle Kongeveien i Vestfold gjennom Angers Kleiv. Fra Sande gikk veien gjennom Bogen opp til Kleivan og videre inn i Våle. Strekningen var beryktet for sin bratte stigning. Enkelte steder var stigningsforholdet på hele 33%. Den bratte stigningen gjorde at mange reisende ikke turte å bli sittende på hesten eller i vognen, men valgte heller å gå av og gå eller krabbe opp resten av veien. Ifølge Botne bygdebok skal det ved «Kuskeleet» mellom Kleivan og Bogen skog ha stått en mann med hest som hjalp reisende opp bakkene. Til tross for veiens dårlige rykte valgte kong Christian 6.og dronning Sofie Magdalene med reisefølge å ta seg over Angers Kleiv under deres norgesbesøk i 1733. For å sørge for at følget kom seg helskinnet igjennom møtte en offiser opp med 30 mann og geleidet reisefølget forbi det farlige strekket.
I motsetning til andre reisende valgte kongeparet å bli værende i vognen sin under nedstigningen ned kleiva. De 30 soldatene kom da uten tvil godt med. Litt over ti år senere i 1745 ble veien utredet til kjerrevei. Muligens var det som et resultat av kongens strabasiøse ferd gjennom kleiva?
Etter at kystveien stod ferdig gikk Angers Kleiv ut av bruk som ferdselsvei for reisende. Under forbudstida ble imidlertid den gamle ferdselsåren igjen tatt i bruk, men denne gangen med lyssky hensikter. I 1916 ble det i Norge innført et brennevinsforbud som varte til 1927. Forbudet førte til økning av smuglersprit og Anger Kleiv ble benyttet som smuglervei.

Spriten ble brakt med båt inn til Smørstein og ble fraktet opp og over Angers Kleiv for videre distribusjon. Noe av spriten ble lagret i uthus ved Roveveien i påvente av videre distribusjon.

 

Hvor bør man starte turen

Lettest er det å starte fra toppen. På riksvei 315 mellom Holmestrand og Kronlia kommer man til en Shell-stasjon. Her følger man skiltet mot "Holmestrand sykehjem" og etter 300 m.  tar man til venstre mot Kleivanveien. Her finner du et "kringleskilt" med anvisning mot Angers Klev. Følg denne veien ca 3 km. helt til enden av veien. På slutten er det grusvei. Her finnes en parkeringsplass og hvor det også er et kart som er slått opp av Turistforeningen. Her vil du finne vår store informasjonstavle vedr. Angers Klev. Turistforeningens pilskilt viser deg veien videre.  Hit er Kongeveien intakt opp den bratte Angers Klev fra Sandebukta (Bogen). Her lå gården Nordre Kleivan, den første bebyggelse ferdafolket møtte etter oppstigningen. Videre følger man traktorveien til et lite kryss hvor vi tar til venstre og forbi ei myr på venstre side. Her ble det tatt ut torv i tidligere tider. Vi kommer til et nutt opplysningsskilt, oppsatt av Vestfold fylke. Her begynner nedstigningen til Angers Klev. 
 

 

 

 
 

Sponsorer