BOTNE HISTORIELAGS ÅRSMØTE

Den 31. mars 2022 avholdt Botne historielag sitt årsmøte på BAS (Botne Aktivitetssenter).

Til stede fra styret styret: Leder Anne-Lene Kiste Johansen, nestleder Knut Svebakk-Johansen, kasserer Gunhild Hvidsten, sekretær Wenke Torunn Eriksen, styremedlem Stein Arne Lie, varamedlem John Barstad og varamedlem Knut Anders Nygaard.

Av medlemmer og andre interesserte var det ca. 30 personer til stede.

På dagsordenen sto:

  1. Leder Anne-Lene Kiste Johansen ønsker vedkommen.
  2. Opplesning av årsrapport ved sekretær Wenke Torunn Eriksen.
  3. Kasserer Gunhild Hvidsten orienterer om budsjettet.
  4. Valg.
  5. Knut Svebakk-Johansen orienterer om planlagte aktiviteter i historielaget.
  6. Roar Grønvold forteller fra sin idrettskarriere.
  7. Musikalsk underholdning ved Tale Tvitekkja.

Ang. Pkt. 1:

Leder Anne-Lene Kiste Johansen ønsket vedkommen til historielagets årsmøte 2021. Hun understreket hvor hyggelig det var igjen å kunne avholde et fysisk møte etter 2 år med nedstengninger av samfunnet.

Ang. Pkt. 2:

Årsrapporten for 2021 ble lest opp av sekretær Wenke Torunn Eriksen. Det var ingen bemerkninger til denne.

Ang. Pkt. 3.

Kasserer Gunhild Hvidsten orienterte om historielagetse budsjett. Lagets økonomi kan anses som god. Kostnaden ved trykking av Botnar beløp seg i år til kr. 57.000.-, et litt høyere beløp enn året før. Medlemskontingenten ble hevet fra kr. 250,- til kr. 300,-

Det var ingen bemerkninger til budsjettet.

Ang. Pkt. 4.

Valgstyret ved. Gert-Olav Green redegjorde for årets valg på styremedlemmer.

Styrets leder Anne-Lene Kiste Johansen, styremedlem Stein Arne Lie, varamedlem Knut Anders Nygaard og sekretær Wenke Torunn Eriksen var i år på valg. Stein Arne Lie ønsket dessverre ikke gjenvalg. Han blir erstattet av varamedlem John Barstad som har sagt seg villig til å tre inn i hans sted. Nytt varamedlem etter John Barstad blir Liv Bekkeseth for en periode på ett år. Vi ønsker henne velkommen!

Leder Anne-Lene Kiste Johansen og sekretær Wenke Torunn Eriksen tok gjenvalg. De nyvalgte styremedlemmer sitter fram til 2024.


Det nye styret og komiteer etter valget:
Styret                                     Verv:                          Valgperiode:             
Anne-Lene Kiste Johansen      Leder                          2022 / 2023               

Knut Svebakk-Johansen          Nestleder.                   2021 / 2022               
Gunhild Hvidsten                     Kasserer                     2021 / 2022   
Wenke Torunn Eriksen            Sekretær                     2022 / 2023
Bjørn Teigen                            Styremedlem              2021 / 2022

John Barstad                           Styremedlem              2022                           

Knut Anders Nygaard              Varamedlem               2022 / 2023   

Liv Bekkeseth                          Varamedlem               2022

Revisorer

Håkon Fæste                           Revisor                        2022 / 2023.                 
Kari Larsen                              Revisor                        2021 / 2022                                                                                                  

Styrets oppnevning
Kaffekomite
Sonja Lybæk Kristensen          Kaffekomiteen            2021 / 2022

Kari Larsen                              Kaffekomiteen            2021 / 2022

                                                                              

Valgkomite

Kirsten Natvig Næss               Medlem                     2021 / 2022
Arnfinn Horne Johansen        Medlem                      2022 / 2023  
Gert oav Green                      Medlem             
         2022 / 2023                          

Ang. Pkt. 5:

Nestleder Knut Svebakk-Johansen redegjorde for saker som for tiden opptar historielaget.

Han la spesiell vekt betydningen av å lage gode utgaver av Botnar, vårt lokalhistoriske tidsskrift.

Et kommende prosjekt for historielaget kan være Søndre Zikk-Zakk dersom vi blir tildelt midler fra Riksantikvaren som har åpnet for at det kan søkes om midler til historiske veier.

Videre er Rambergklova fortsatt aktuell. Den har i forrige år gjennomgått en solid opprustning for midler historielaget mottok fra Sparebankstiftelsen, Lions Club og Holmestrand kommune.

Det gjenstår ennå litt arbeid som f.eks. skilting, noe som vil bli tatt hånd om i inneværende år.

Registrering av kulturminner står også på dagsordenen for historielaget. Historielaget har bidratt med merking av slike minner, og det er fortsatt en aktuell sak for laget.

Med formalitetene unnagjort ble det servering av kaffe, smørbrød og kake før turen kom til kveldens kåsør, Roar Grønvold som i skøytesportens glansperiode var en av våre beste skøyteløpere. Han fortalte morsomt og lett om oppveksten på Hvittingfoss og om opp- og nedturer i sin idrettskarriere. Et interessant kåseri om den gang skøytesporten var en av de store idretter i Norge.

Kveldens musikalske innslag sto Tale Tvitekkja for. Hun spilte folkeviser og folkeviseinspirerte melodier på toraders trekkspill, et veldig hyggelig musikalsk innslag som vakte begeistring hos tilhørerne.

Wenke Torunn Eriksen, sekretær

Sponsorer