Botne historielag.                                                                                  Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 31.03.2022.             

Representanter                  Status. Valgperiode.                                 Innstilling 2022.    
Hovedstyret.                                                                                                       
Anne-Lene Kiste Johansen          2022 / 2023. På valg.                               Verv: leder. Gjenvalg.                                                
Knut Svebakk-Johansen              2021 / 2022. Ikke på valg.                      Verv: nestleder.                                                                                                        
Gunhild Hvidsten                        2021 / 2022. Ikke på valg.                      Verv: kasserer.                 
Wenke Torunn Eriksen               2022 / 2023. På valg.                             Verv: sekretær. Gjenvalg.
Bjørn Teigen                              2021 / 2022. Ikke på valg.                      Verv: styremedlem.                         
Stein Arne Lie                           2020 / 2021. På valg.                                Verv: styremedlem.                                                                                                                      Ønsker ikke gjenvalg.
John Barstad                                   2022.                                               Nytt styremedl. Endret fra
                                                                                                                  siste år i perioden som
                                                                                                                    varamedlem.

Varamedlemmer.

Knut Anders Nygaard                  2022 / 2023. På valg.                   Verv: varamedlem.
                                                                                                                    Gjenvalg.
Liv Bekkeseth                           2022.                                                   Nytt varamedlem for ett
                                                                                                       år, etter John Barstad.   


Revisorer

Håkon Fæste                                  2022 / 2023. På valg.                              Verv: revisor. Gjenvalg.
Kari Larsen                                      2021 / 2022. Ikke på valg.                      Verv: revisor.
                                                                                                        


Styrets oppnevning / innstillinger.
Kaffekomite. Oppnevning.
Sonja Lybæk Kristensen                 2021 / 2022. Ikke på valg.                      Verv: medl. kaffekomiteen.                  

Kari Larsen                                      2021 / 2022. Ikke på valg.                     Verv: medl. kaffekomiteen.

                                                                                            

Valgkomite. Innstilling.

Kirsten Natvig Næss                     2021.                                                     Verv: medl. valgkomiteen.
Arnfinn Horne Johansen               2021 / 2022.                                          Forespurt av styret til medl.
                                                                                                             i valgkom. etter Rutt S. Larsen.                            
Gert Olav Green                           2021 / 2022. Ikke på valg.                   Verv: medl. valgkomiteen.                                                                                                             


     Valgkomiteen 21.03.2022.

Kirsten Natvig Næss (sign.)   Arnfinn Horne Johansen (sign.) Gert Olav Green (sign.)

Sponsorer