Botne Historielag - Budsjett 2022  
         
         
Inntekter: Budsjett 2022 Budsjett 2021 Regnsk. 2021 Noter
Kontingenter 60 000,00 63 000,00 57 764,96  
Salg - "Botnar" 30 000,00 30 000,00 22 183,80  
Salg -  Bygdebok 1 000,00 1 500,00 1 000,00  
Annonse-inntekter 5 000,00 6 000,00 4 500,00  
Tilskudd og Gaver 15 000,00 8 000,00 20 491,25  
Andre inntekter 10 000,00 4 500,00 10 375,05  
Prosjekt kultur 0,00 0,00 230 000,00 1)
Sum 121 000,00 113 000,00 346 315,06  
         
Kostnader: Budsjett 2022 2021 Regnsk. 2021 Noter
Trykking "Botnar" -60 000,00 -50 000,00 -58 554,00  
Husleie -12 000,00 -12 000,00 -5 000,00  
Kontorutgifter -10 000,00 -10 000,00 -16 283,51  
Porto -2 000,00 -2 500,00 -572,80  
Møteutgifter -8 000,00 -6 000,00 -9 543,29  
Gaver/gevisnter -3 000,00 -3 000,00 -2 414,20  
Annonse-kostnader -3 000,00 -4 000,00 0,00  
Kulturminner - kostnader -14 000,00 -10 000,00 -193 308,40 1)
Digitalisering lyd og bilde -4 000,00 -10 000,00 -2 200,00  
Diverse utgifter -5 000,00 -4 500,00 -5 793,00  
Sum -121 000,00 -112 000,00 -293 669,20  
         
Driftsresultat-1  0,00 1 000,00 52 645,86  
         
         
Finansinntekter og kostnader  Budsjett 2022 2021 Regnsk. 2021  
Finansinntekter 0,00 150,00 0,00  
Finanskostnader -1 800,00 -1 000,00 -1 800,00  
Sum finansinnteker og kostnader hiå -1 800,00 -850,00 -1 800,00  
         
         
Driftsresultat-2   -1 800,00 150,00 52 645,86  
         
         
         
Holmestrand 15.02.2022      
      1) Rambergklova  
         
Gunhild Hvidsten        
Regnskapsfører        

Sponsorer