Botne Historielag - Regnskap 2021
Driftsregnskap 
Inntekter: 2021 Budsett 2021 Regn. 2020 Noter
Kontingenter 57 764,96 63 000,00 56 973,72
Salg - "Botnar" 22 183,80 30 000,00 30 329,89
Salg -  Bygdebok 1 000,00 1 500,00 0,00
Annonse-inntekter 4 500,00 6 000,00 5 250,00
Tilskudd og Gaver 20 491,25 8 000,00 15 000,00
Andre inntekter 10 375,05 4 500,00 7 193,00
Rambergklova div. tilskudd 230 000,00 0,00 0,00
Sum 346 315,06 113 000,00 114 746,61
Kostnader: 2021 Budsett 2021 Regn. 2020 Noter
Trykking "Botnar" -58 554,00 -50 000,00 -56 930,00
Husleie -5 000,00 -12 000,00 -8 500,00
Kontorutgifter -16 283,51 -10 000,00 -4 723,00
Porto -572,80 -2 500,00 -2 343,00
Møteutgifter -9 543,29 -6 000,00 -6 234,08
Gaver/gevisnter -2 414,20 -3 000,00 -20 831,00
Annonse-kostnader 0,00 -4 000,00 0,00
Digitalisering lyd og bilde -2 200,00 -10 000,00 -8 500,00
Kulturminner - kostnader 0,00 -10 000,00 0,00
Diverse utgifter -5 793,00 -4 500,00 -7 043,00
Rambergklova kostnader -193 308,40 0,00 0,00
Sum -293 669,20 -112 000,00 -115 104,08
Driftsresultat-1  h.i.å.  52 645,86 1 000,00 -357,47
Finansinntekter og kostnader hiå 2021 Budsett 2021 Regn. 2020 Noter
Finansinntekter 0,00 150,00 58,58
Finanskostnader -1 800,00 -1 000,00 -1 758,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -1 800,00 -850,00 -1 699,42
Driftsresultat-2  h.i.å.  50 845,86 150,00 -2 056,89
Eiendeler og gjeld
Eiendeler 2021 2020 2019 Noter
Kasse 0,00 767,10 767,10
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 317 385,53 266 539,67 268 596,56
Tilgodehavende 0,00 0,00 0,00
Sum  317 385,53 267 306,77 269 363,66
         
Gjeld og egenkapital 2021 2020 2019 Noter
Egenkapital 2021.01.01 266 539,67 269 363,66 254 905,90
Leverandørgjed 0,00 0,00 0,00
Driftsresultat-2  h.i.å.  50 845,86 -2 056,89 14 457,76
Sum  317 385,53 267 306,77 269 363,66
Holmestrand, 
Gunhild Hvidsten
Regnskapsfører