Årsmøte i Botne historielag 10.03.16 på Botne Aktivitetssenter

 

Botne historielag har avholdt sitt årsmøte på Botne Aktivitetssenter som hadde fått et nytt inngangsparti siden sist. Godt og vel 30 personer hadde funnet veien til BAS denne vårkvelden.

 

·         Innkallinga ble godkjent

·         Knut Svebakk-Johansen ble valgt til møteleder

·         Anne-Lene Kiste Johansen ble valgt til referent

·         Bjørn Teigen og Kari Johansen ble valgt til å undertegne protokollen

·         Botne historielags årsberetning ble lest av sekretær og deretter godkjent

·         Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Gunhild Hvidsten og godkjent

·         Nytt budsjett ble også lest opp av kasserer og godkjent

 

Møteleder Knut utdypet hva vi i Botne historielag har vært opptatt av i 2015. Han ga ganske fort ordet til Fred som informerte om skilting og infotavler som skal komme i 2016 i samarbeid med Turistforeningen. Lengst har Botne historielag kommet med skiltinga av Tjuvborgen, (Stufsrudborgen), men Angers Klev er også under arbeid i samarbeid med Fylket. Angers Klev med den gamle kongevei, er et freda område med alt hva det innebærer av bestemmelser. Davids kilde og Rambergklova ved Duuns hus vil bli skiltet etter hvert.

Fred informerte videre om en utstilling som blir satt opp på Aluminiumsmuseet om det gamle sveiseverket. Fred har holdt foredrag på museet om sveiseverket, og i forlengelsen av det skal det holdes en utstilling. Dessuten er det en artikkel fra hans hånd i årets Botnar om sveiseverket. Holmestrand hadde faktisk veldig tidlig en kompetanse på sveising av aluminium.

 

Fred fortalte også om at det blir laga ei bok om gamle riksvei 40, strekningen mellom Drammen og Holmestrand. Her blir Botne historielag ved Fred bedt om innspill i form av bilder og opplysninger.

 

Knut S-J fortsatte og fortalte at Botne historielag vil gjerne få aktivisert medlemmene for å skape engasjement og interesse for hva historielaget til en hver tid er opptatt av. Dessuten, jo flere som deltar, dess bedre ideer vil bli brakt på bane. Annen hver tirsdag har vi arbeidsmøter på Fjellhall og der er alle velkommen til idedugnad og prat.  

 

Knut Anders tok for seg Botne ungdomslags utgivelser Brak(k)land eller arven fra Ungdomslaget som han kalte det, inspirert av en artikkel i Botnar 1992 av John Rønningen. Botne historielag har mottatt disse protokollene fra arkivet i Holmestrand kommune. Materialet skal videresendes til Fylket. De blir scanna av John Barstad. Sistnevnte leste noen morsomme utdrag fra Brakland. Men hva skal  gjøres videre med alt dette stoffet? Her er vi interessert i ideer fra medlemmene.

 

Botne historielag har fått et innspill fra Hillestad Utvikling i forbindelse med tegning av nye kart i Holmestrand. Her er historielaget spurt om vi kan bidra med historisk stoff om kulturminner til baksida av kartet.

 

Så var det valg ved valgkomiteens Torleif Åkerholt. Det var to i styret på valg: Anne-Lene Kiste Johansen og Knut Anders Nygaard (egentlig varamedlem). Knut Anders og Anne-Lene tok gjenvalg. Som nytt varamedlem sammen med Knut Anders Nygaard, ble Sigrid Lia valgt. Botne historielag har som kutyme å innkalle både styret pluss varamedlemmer til alle styremøter. I kaffekomiteen kom Bjørg Bjercke inn og ny i valgkomiteen ble Odd Larsen. Alle ble valgt ved akklamasjon. Botnarkomiteen velges av styret på styremøtet den 12.04.16. Det nye styret ble seende slik ut:

 

Styret og komiteer i Botne Historielag 2016

 

Styremedlemmer

 

Funksjonstid

Knut Svebakk-Johansen 2015 og 2016
Anne-Helene Kiste Johansen 2016 og 2017
Fred Guldager 2015 og 2016
Gunhild Hvidsten 2015 og 2016
Rolf Bjercke 2015 og 2016

 

Varamedlemmer:

Knut Anders Nygaard 2016 og 2017
Sigrid Lia (ny) 2016 og 2017

 

Revisorer:

Håkon Fæste 2016
Kari Larsen 2016

 

Kaffekomite:

Sonja Lybæk Kristensen 2016
Bjørg Bjercke (ny) 2016 og 2017
Grete Nygaard reserve  2016

 

Valgkomite:

Inger Åse Tho Bråthen 2016 og 2017
Torleiv Åkerholt 2016 og 2017
Odd Larsen 2017 og 2018

 

Etter valget og en kaffekopp med deilige hjemmebakte kaker, bakt av kaffekomiteen, kom Gudmund Eikli. Han holdt et levende og interessant kåseri om Nedre Gausen skole, Døveskolen. Hans utgangspunkt var ei bok som kom ut i 2012 som het: ”Historien om Nedre Gausen” ført i pennen av Per Sigmund Bjørndal, Stein Erik Ohna og Liv Synnøve Dahl. Artig å høre fra den tidligste begynnelse av Døveskolen i Holmestrand. Dessuten var grunnleggeren av døveundervisningen Hedevig Rosing en foregangskvinne som det står stor respekt av både den gang og nå. Morsomt å se bilder av barnebiblioteket ved Døveskolen. Det var en imponerende boksamling. Eikli beklaget sterkt at det i boka dessverre ikke var kommet med folks betraktninger og opplevelser av Døveskolen. I forlengelsen av foredraget, fortalte Wenche Thode at hun som liten lærte seg døvealfabetet, for mange barn gjorde det den gang. Dette dro hun nytte av som voksen. Ingen tvil om at Døveskolen har hatt en storbetydning for alle i Holmestrand.

 

 

 

Holmestrand 25.03.16                      Anne-Lene Kiste Johansen(sekretær)

Sponsorer