Botne Historielag - Regnskap 2014    
         
Driftsregnskap         
         
Inntekter: 2014   Noter  
Kontingenter 24 242,00   1  
Salg - "Botnar" 42 363,00   2  
Salg -  Bygdebok 1 275,00      
Annonse-inntekter 4 600,00      
Tilskudd og Gaver 44 088,86   3  
Andre inntekter 1 611,00      
Salg - lodder 0,00      
Sum 118 179,86      
         
Kostnader: 2014   Noter  
Trykking "Botnar" 79 800,00   4  
Husleie 3 995,81      
Kontorutgifter 16 990,50   5  
Porto 917,00      
Møteutgifter 2 501,70      
Gaver/gevisnter 1 304,00      
Annonse-kostnader 2 270,00      
Sum 107 779,01      
         
Driftsresultat-1  h.i.å.  10 400,85      
         
         
Finansinntekter og kostnader hiå 2014      
Finansinntekter 501,19      
Finanskostnader 9,50      
Sum finansinnteker og kostnader hiå 491,69      
         
         
Driftsresultat-2  h.i.å.  10 892,54      
         
         
Eiendeler og gjeld        
         
Eiendeler 2014   Noter  
Kasse 802,00      
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 128 442,55      
Bank-Sparekonto 0,00      
Bank-Fylkes-konto  1644.20.34501 38 528,80   6  
Tilgodehavende 9 200,00   7  
Sum  176 973,35      
         
Gjeld og egenkapital 2014      
Egenkapital 2014.01.01 166 080,81      
Leverandørgjed 0,00      
Driftsresultat-2  h.i.å.  10 892,54      
         
Resultat hiå 176 973,35      
Sum         
         
Holmestrand 2015-03-12      
         
         
Gunhild Hvidsten  (sign)        
Regnskapsfører        
         
         
Noter til regnskapet 2014 - Botne Historielag:      
Nr. 1 og 2: Kontingent på kr 225.- inntektsføres med kr 150.- på kontingenter og kr 75.- på salg av Botnar.
Salget inkluderer ca. kr 15.000.- fra innbetalt medlemskontingent.    
Nr. 3: Tilskudd fra Sparebankstiftelsen kr 33.763.50, Holmestrand kommune kr 10.000.-, Norsk Tipping 
325,36        
Nr. 4: Inneholder kostnader vedr. trykking for både 2013 og 2014.     
Nr. 5: Utgifter til etablering av nytt nettsted, kjøp av ny PC ny skanner og printer, reparasjon PC, trykking m.v.
Nr. 6: Bundet tilskudd fra fylket vedr. Angers Klev      
Nr. 7: Gjelder tilgodehavende tilskudd fra Sparebankstiftelsen ihht tilsagn.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Sponsorer