Årsmelding for Botne historielag 2014

 

 

 

På årsmøtet i 2014 ble styret i Botne historielag sammensatt slik:

 

STYREMEDLEMMER:

Knut Svebakk-Johansen                             2013 og 2014

John Barstad                                             2013 og 2014

Anne-Lene Kiste Johansen                          2014 og 2015

Hans Petter Harestad                                 2013 og 2014

Fred Guldager                                           2013 og 2014

Gunhild Hvidsten, kasserer                         2013 og 2014                                                                                                                               

VARAMEDLEMMER:          

Tore Hagen                                              2013 og 2014

Knut Anders Nygaard                                2014 og 2015

 

REVISORER:

Håkon Fæste                                            2014

Kari Larsen                                              2014

 

KAFFEKOMITE:

Sonja Kristensen                                     2014 og 2015

Grete Nygaard                                        2014 og 2015

 

ÅRSSKRIFTKOMITE: oppnevnes av styret

John Barstad                                          2014 og 2015

Runar Kristensen                                    2014 0g 2015

Per Øyvind Klingan                                 2014 og 2015

Anne- Lene Kiste Johansen                      2013 og 2014

Paul Thode                                             2014 og 2015

 

VALGKOMITE:

Inger Åse Tho Bråthen                            2014, 2015 og 2016

Jan O. Førde                                          2014 og 2015

Runar Kristensen                                    2012, 2013 og 2014,2015

 

 

Oppgaver i styret

På årsmøtet i fjor fikk vi ikke noen til å ta på seg oppgaven som leder i laget. Vi var litt engstelige for hvordan det skulle gå. Derfor ga vi hverandre helt spesifikke  ansvarsområder. Det har faktisk gått bedre enn forventet, selv om det å ha en garvet leder, selvsagt er å foretrekke. Men det å mangle leder, har medført at vi styret har måttet ha svært tette bånd. At vi har tilhold på Fjellhall, har gjort det enklere i så måte. I styret har Knut Svebakk Johansen blant annet hatt med kommunikasjonen på nettsida vår å gjøre. Fred Olav Guldager har hatt kontakten med Fylkesmuseet og Fylkesarkivet. Gunhild Hvidsten har vært kasserer, John Barstad er medlem av Botnarkomiteen, Anne-Lene Kiste Johansen har vært sekretær og medlem av Botnarkomiteen. Hans Petter Harestad har vært vanlig styremedlem.

 

 Møter

Vi har i perioden hatt 8 styremøter og nesten like mange arbeidsmøter på Fjellhall.  Styremøtene er stort sett en gang pr. måned, og slik er det med arbeidsmøtene også. Botne historielag deltok i august på Åpen gård på Løken i Hillestad med en bildeutstilling av gamle landbruksgjenstander og historisk quiz. John og Anne-Lene var tilstede der fra oss. Spesielt bildene av de gamle redskapene, var populære. Vi deltok ikke på Hillestadmarkedet i september. Botne historielag fikk tilbud om å være med på Hillestad bygdekvinnelags tur til Eidsvoll i august. Mange medlemmer benytta seg av det tilbudet, og de hadde en flott og lærerik opplevelse.

 

Vi har også hatt 2 åpne møter i samarbeid med andre foreninger. Søndag 12.oktober var det godt oppmøte ved den gamle traseen til  Vittingfossbanen og Museumsforeningen Vestfold Privatbaner. Etter å ha spasert og fått informasjon langs traseen, fikk vi som møtte opp på Fjellhall, se en informativ og interessant film om Vittingfossbanen. Dette arrangementet var svært vellykka og kan så absolutt gjentas, særlig når den gamle kiosken etter hvert kommer på plass der oppe.

 

Julemøtet vårt, som var 1.desember, ble holdt på Holmestrand Folkebibliotek sammen med Gruppe 65. Der hadde vi en Per Sivle-kveld med foredrag av vårt medlem Erling Sørlie, diktopplesning av skuespiller Ragnhild Vannebo og en eminent samklang mellom pianisten og saksofonist Jon Paul Inderberg med Per Sivlesanger som :”Den fyrste song eg høyra fekk.” og ”Ho vesle lerka”. Det ble noen magiske øyeblikk som også innbefattet allsang. Knut Svebakk- Johansen delte ut Botnar til de av medlemmene våre som var tilstede denne kvelden. Et sånt arrangement koster ganske mange penger, men når to foreninger drar lasset sammen, lar det seg gjøre. En del av våre medlemmer er med i Gruppe 65 også, så det er en god ide å samarbeide.

 

Botnar

Året 2014 har vært et godt år for Botne historielag. Vi har økt medlemsmassen betraktelig, og vi har pr. nå 213 medlemmer. Når vi selger Botnar til jul, er mange innstilt på å bli medlem i historielaget. Aldri før har vi solgt og delt ut til medlemmer så stort antall Botnar. Det har faktisk kommet opp i ca. 400 stykker til nå. Så det kan vi si oss godt fornøyd med. Og salget er slettes ikke over ennå. Ved siden av at Botnar kan kjøpes fra oss styremedlemmer, kan det fås på Holmestrand Folkebibliotek, Gjerts Marked, Påsan og tannlegesenteret på Kleivbrottet.

 

Salg og utlevering av Botnar på Rema, Rimi og Meny foregikk de to siste lørdagene før jul. Vi føler alltid at vi får en god dialog både med nye og gamle medlemmer når vi står slik og representerer Botne historielag. Vi har også noen utenbys medlemmer som må få sine årbøker pr. post. Dessuten skal også Nasjonalbiblioteket ha sine eksemplarer, som alltid. Og alle vi ikke får delt ut til, må vi reise rundt å levere. Vi føler at det må skje før jul. Mange liker å gi bort Botnar som julegave.

 

Arbeidsoppgaver

Av oppgaver som vi har konsentrert oss om dette året, kommer arbeidet med ny nettportal høyt oppe på lista. Der har vi hatt Tor Svaem til å hjelpe oss i gang med arbeidet. Det er fint at han bor såpass nær slik at han rent fysisk kan komme når vi trenger ham. Vi er godt fornøyd med at han har levert oss nettsystem for internett.

 

Botne historielag har rydda stien fra Duun-huset ned til fjorden i samarbeid med Turistforeningen. Vi har også begynt med å lage til ny sti til Tjuvborgen i Hillestad. Der gjenstår det litt avklaring med grunneierne. Men vi tror på en god løsning til våren. Davids kilde har rast ned, men vi har en avtale med kirkeverge Yngve Berntsen om samarbeid for å få støtta ”på fote” igjen.

 

Knut Anders Nygaard, Rolf Bjercke og Knut Svebakk- Johansen var i kommunen rett før jul og henta gamle protokoller og annet stoff som har vært lagra der. Det er blant annet protokoller fra Botne Ungdomslag og grunnlagsdokumenter til Botne bygdebok. Vi skal gå igjennom stoffet og sende det videre til Fylkesarkivet for sikker og ordentlig oppbevaring.

 

Stor var vår glede var da vi fikk blomsterhandler Benjamin Uslers fotoalbum. Disse bildene er scannet og lagt ut på hjemmesida vår. Her er det private bilder av historisk verdi samt bilder fra Frelsesarmeen i Holmestrand. Vi er datter Eirin Usler svært takknemlig. Gamle bilder som har en historie å fortelle, er svært interessant å få fatt i slik at vi kan dele dem. Vi prøver også å være oppmerksomme på hva som skjer på Facebook-sida ”Holmestrand før og nå.” Botne historielag er også svært takknemlig for å ha mottatt et meget verdifullt materiale med bilder og opptak av den kjente lokalhistoriker Kristian Bergun, stor takk til hans sønn Storm Bergun.

 

Kulturminneinnsamling har ”hvilt” litt det siste året. Der må vi komme sterkere tilbake muligens kombinert med et ekstra blikk på kulturminner fra krigens dager som nå er kommet fra departementshold som prioritert område.

 

Interesseområdene til styremedlemmene spenner blant annet fra gammel industri i Hillestad til A/S Sveiseverket som var forløper til Nordisk Aluminiumsindustri og oppdatering av opplysninger om Botnes gårder til bruk for Svein Knut Granum i Vikersund som skal gi ut ”Norske Gardsbruk” på nytt. Knut og Fred skal presentere de to førstnevnte emnene på Aluminiumsmuseet i mars og april 2015.

 

Botne historielag vil gjerne bidra til å være ”limet” i kommunen i forhold til innsamling, registrering og formidling av historisk stoff av almen interesse. Historielagets medlemmer må hjelpe oss, for sammen blir vi gode!

 

Holmestrand 02.03.2015              

 

Anne-Lene Kiste Johansen (sekretær)

 

 

 

 

Sponsorer