Denne vårkvelden var det møtt opp over 50 mennesker på Botne Aktivitetssenter. Undertegnede ønsket velkommen og ga så

deretter ordet til Knut Svebakk-Johansen som ble valgt til møteleder, undertegnede ble referent. Innkallingen ble godkjent og

til å undertegne protokollen ble Wenche Thode og Runar Kristensen valgt.

 

Årsberetning og regnskap ble lagt fram av henholdsvis sekretær og kasserer. Begge ble godkjent. Det framkom heller ingen

innvendinger på at styret ikke har budsjett, men Knut Svebakk-Johansen presenterte et arbeidsprogram for 2015 med prioriterte

oppgaver som var utarbeidet av styret. Det hadde ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene til årsmøtet.

Ved valget la Inger Åse Tho Bråthen frem valgkomiteens forslag.

Hun begynte lyrisk ved å sitere Bjørnssons: ”Jeg vil velge meg april”…

Det ble ikke valgt leder. Årsmøtet sluttet seg til at styret også neste år består av 5 medlemmer som jobber i team og med fordelte arbeidsoppgaver.

Etter valget ble styret med utvalg seende slik ut:

 

Valg på årsmøtet i 2015.03.24:

 

STYREMEDLEMMER:

Knut Svebakk-Johansen                     2015 og 2016

Anne-Lene Kiste Johansen                  2014 og 2015

Fred Guldager                                   2015 og 2016                                                        

Gunhild Hvidsten, kasserer                 2015 og 2016

Rolf Bjercke (ny)                               2015 og 2016                                                                                                                

VARAMEDLEMMER:

Knut Anders Nygaard                         2014 og 2015

Thomas Vestskogen(ny)                     2015 og 2016                                    

REVISORER:

Håkon Fæste                                     2015

Kari Larsen                                        2015                                                

 

KAFFEKOMITE:

Sonja Lybæk Kristensen                    2014 og 2015                                               

Grete Nygaard                                  2014 og 2015                                                                                                 

 

ÅRSSKRIFTKOMITE: oppnevnes av styret

John Barstad                                    2014 og 2015

Runar Kristensen                              2014 og 2015

Per Øyvind Klingan                           2014 og 2015

Anne- Lene Kiste Johansen                2013 og 2014

Paul Thode                                       2014 og 2015

 

VALGKOMITE:

Inger Åse Tho Bråthen                     2014, 2015 og 2016

Jan O. Førde                                   2014 og 2015

Torleiv Åkerholt                               2015 , 2016

 

Ny i styret: Rolf Bjercke

Nytt varamedlem: Thomas Vestskogen

Ny i valgkomiteen: Torleiv  Åkerholt

 

Styret la frem et forslag om kontingenthøyning. Kontingenten ble fastsatt til kr. 250, en oppgang på 25 kr.

John Barstad og Hans Petter Harestad ble takket av med blomster for deres  mangeårige innsats i styret.

 

Så var det tid for kveldens kåsør: Arild Larsen, utflyttet holmestranding og lokalhistoriker. Han starta opp med å vise Holmestrands byvåpen, laget av Andreas Bloch. Videre viste han et bilde av Årnes kommune hvor de to store elvene Vorma og Glomma møtes. Han har bodd der i mange år. Så ga han et lite innblikk i sin egen slektshistorie. Morsomt var det å se en attest som mora hans hadde fått etter å ha hatt arbeid som hushjelp hos lærer Lagerløv. Der hadde hun også møtt dikteren Olav Duun mange ganger.

 

Larsen fortalte mye om trangboddhet i byen, særlig etter storbrannen i 1884. Han nevnte også alle de yrkesaktive som naturlig nok var knyttet til sjøen. En kuriositet var historien om de 52 menneskene fra distriktet som ville utvandre til St. Croix med et av Danmark-Norges slaveskip. Mens de venta i København, ble det forventa at de skulle gjøre et arbeidsstykke, men det ble ikke løfta en finger, så derfor ble de sendt hjem til Holmestrand igjen. Dette var i 1737 og seilskutetida varte faktisk helt fram til 1920-tallet. Så var den æraen over.

 

Tilhørerne var svært tilfredse med et meget interessant foredrag. Etterpå hygget man seg med kaffe og kringle som kaffekomiteen stod for.

 

Anne- Lene Kiste Johansen(referent)

 

 

 

Sponsorer