Årsmelding for Botne Historielag - 2009

 

Styret har i perioden bestått av:

Formann                                                    Tidsperiode:

Paul Thode                                                   2009 – 2010

 

Styremedlemmer:                            

Thorleif Akerholt                                           2009 – 2011

John Barstad                                                2009 – 2011

Anne Lene Kiste Johansen                             2008 – 2010

Runar Kristensen                                          2008 – 2010

Karin Mathisen                                             2008 – 2010   

Hans Petter Harestad                                    2009 – 2011

 

Varamedlemmer:

1. Randi Meland                                            2008 – 2010

2. Ivar Rønningen                                         2009 – 2011

3. Rolf Bjercke                                              2009 – 2011

4. Knut Svebakk-Johansen                             2009 – 2011

 

Kasserer:      

Wenche Thode                                              2008 – 2010

 

Revisor:        

Håkon Fæste                                                 2008 – 2010

Bjørg Åkerholt                                               2009 – 2011

 

Kaffekomite:

Solveig Munthe                                             2008 – 2010

Karin Mathisen                                              2008 – 2010

 

Årskriftskomite:

John Barstad                                                 2008 – 2010

Lars Engelstad                                               2009 – 2011

Runar Kristensen                                           2008 – 2010

Per Øivind Klingan                                         2008 – 2010

 

Valgkomite:

John Thune                                                   2007 – 2010

Knut Svebakk- Johansen                                2008 - 2011

Lars Engelstad                                              2009 -2012                      

 

I Angers Kleiv har vi foretatt vedlikeholdsrydding og GPS-registrering av veisystemene.

Vi er i ferd med å se på  sammenhengen mellom hulveiene i Angers kleiv og hulveisystemene på andre siden

av Revåfjorden/Sandebukta.

”Ny vei” er også gjennoppdaget fra Angers Kleiv mot Sande grense. Den er i dag merket som kyststi. Veien

gikk muligens ut av almen bruk rundt år 1000. På kulturminneregistreringsfronten er ting i bevegelse. Kulturkontoret

har en del penger til foretaket. Det kommer til å bli kallt inn til et møte i regi av kommunen. Det er sikkert mange

som vet en del om eldre ting/steder i Botne/Hillestadområdet som er allment ukjent. Vi ber om at disse kontakter styret for kartfesting.

 Knut Svebakk-Johansen har nå ferdig en nett-side som vi har fått gode tilbakemeldinger på.

Lars Engelstad og Arne Lofsberg har jobbet med  ”Christiania – Scheen”-traseen. Skilting og rydding er gjennomført.

I Skarrebo-området er det også ryddet og merket. Vi har registrert mange besøkende uten at vi har annonsert.

Kasser med kart er hengt ut flere steder. Hane-kleiva, veien inn til bygdeborgen v Foksetjern, Skarrebo og steder

langs Christiania-Scheen-traseen.

En tur i Angers Kleiv med 42 deltagere ble gjennomført med kaffe og vaffler ved tilbakekomst til Kleivan

Vi var tilstede på Hillestadmarkedet. Her hadde vi internett-tilgang og til noen interesserte fikk vi vist

muligheten for slektsgranskning via internett.

Botnar er kommet med nytt nummer. Nummer 18 i rekken. Skoler og bibliotek får sine eksemplarer.

Høyskolen på Bakkenteigen abonnerer på 2 eks av bladet. Likeså Vestfold Fylkeskommune. Botnarkomiteen har

bestått av: Per Øivind Klingan, John Barstad, Lars Engelstad, Runar Kristensen og Paul Thode. Nye artikler er alt på gang.

Skolene har i tillegg fått tilbud om guiding i enkelte historiske områder. Ingen har hittil benyttet seg av tilbudet.

Alle Historielagets gamle protokoller er og blir fortsatt borte. Det samme gjelder våre gamle spolebånd.

Protokollene med avskrifter av kirkebøkene som ble brukt i forbindelse med skriving av bygdeboken er også borte.

Vi har i styret diskutert muligheten for et samarbeid med Reidvintunet etter et innsendt forslag fra

Knut Svebakk-Johansen. Styret er positivt.

Hans Petter Harestad har kommet med forslag til nye vedtekter etter vedtak på forrige årsmøte.

Vedtektene vil bli diskutert her idag og eventuellt vedtatt..

 

 

 

Sponsorer