ÅRSSKRIFTKOMITE:

Bente Gustavson 2019 og 2020
John Barstad 2019 og 2020
Runar Kristensen   2019 og 2020
Anne Lene Kiste Johansen   2019 og 2020
Paul Edouard Thode  2019 og 2020

Sponsorer