ÅRSSKRIFTKOMITE:

Liv Ofsdal  (redaktør) 2016 og 2017
John Barstad 2016 0g 2017
Runar Kristensen   2016 og 2017
Anne Lene Kiste Johansen   2016 og 2017
Paul Edouard Thode  2016 og 2017

Sponsorer