Botne Historielag har følgende e-post:      botnehistorielag@gmail.com

 

Kontonr. for kontingent etc.:            2520.65.11012  

Org.nr.                                                998919487                          

Arrangementer      Anne-Lene Kisste Johansen,
Kisteveien 6, 3083 Holmestrand, 

kisjohan@frisurf.no   Tlf.: 97116836
Kontakt mot
Fylket

 
Anne-Lene Kisste Johansen
Kontakt med
Nord-Jarlsbergmuseene

 
Anne-Lene Kisste Johansen
Kontakt med
Kommunen

 

Knut Svebakk-Johansen
ksjohans@online.no    Tlf.:  91613142

 

Kontakt med
andre Historielag

 
Anne-Lene kiste Johansen
Kontakt med
Kulturrådet 

 
Knut Svebakk-Johansen
Angers Klev 
 
Styret
Bygdeborgen Stufsrud
 
Styret
Davids Kilde
 
John Barstad
Regnskap
 
Gunhild Hvidsten
Ny nettportal
 
Knut Svebakk-Johansen
Kulturminneregistrering Knut Svebakk-Johansen

 

Sponsorer