STYREMEDLEMMER:  
Knut Svebakk-Johansen  2017 og 2018
Anne-Lene Kiste Johansen 2016 og 2017
Stein Arne Lie 2017 
Gunhild Hvidsten, kasserer 2017 og 2018
John Barstad 2017 og 2018

Wenche Torunn Eriksen


 

2017

 

 

VARAMEDLEMMER:  
Knut Anders Nygaard 2016 og 2017
Sigrid Lia (ny) 2016 og 2017
   
REVISORER:  
Håkon Fæste 2017
Kari Larsen 2017
   
KAFFEKOMITE:  
Sonja Lybæk Kristensen 2017 og 2017
Bjørg Bjercke 2016 og 2017
   
   
ÅRSSKRIFTKOMITE:  
Liv Ofsdal 2016 og 2017
John Barstad 2016 og 2017
Runar Kristensen 2016 og 2017
Paul E. Thode 2016 og 2017
Anne-Lene Kiste Johansen 2016 og 2017
   
   
VALGKOMITE:  
Rolf Bjercke 2018 og 2019
Odd Larsen 2017 og 2018
Torleiv Åkerholt 2018 og 2019
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Sponsorer