Styre og komiteer etter valget i 2018.

 

 

STYREMEDLEMMER:

 
Knut Svebakk-Johansen  2017 og 2018
Anne-Lene Kiste Johansen 2018 og 2019
Stein Arne Lie 2018 og 2019
Gunhild Hvidsten, kasserer 2017 og 2018
John Barstad 2017 og 2018

Wenche Torunn Eriksen


 

2018 og 2019

 

 

VARAMEDLEMMER:  
Knut Anders Nygaard 2018
Terje Svanevil 2018 og 2019
   
REVISORER:  
Håkon Fæste 2018
Kari Larsen 2018
   
KAFFEKOMITE:  
Sonja Lybæk Kristensen 2017 og 2018
Bjørg Bjercke 2018
   
   
ÅRSSKRIFTKOMITE:  
Wenke T. Eriksenl 2018 og 2019
John Barstad 2018 og 2019
Runar Kristensen 2018 og 2019
Paul E. Thode 2018 og 2019
Anne-Lene Kiste Johansen 2018 og 2019
   
   
VALGKOMITE:  
Rolf Bjercke 2018 og 2019
Odd Larsen 2019
Torleiv Åkerholt 2018 og 2019
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Sponsorer