Botne Historielag - Budsjett 2021  
         
Driftsregnskap         
         
Inntekter: Budsjett 2021 2020 Regnsk. 2020 Noter
Kontingenter 61 000,00 63 000,00 56 973,72  
Salg - "Botnar" 32 000,00 30 000,00 30 329,89  
Salg -  Bygdebok 1 000,00 1 500,00 0,00  
Annonse-inntekter 6 000,00 6 000,00 5 250,00  
Tilskudd og Gaver 10 000,00 8 000,00 15 000,00  
Andre inntekter 7 000,00 4 500,00 7 193,00  
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00  
Sum 117 000,00 113 000,00 114 746,61  
         
Kostnader: Budsjett 2021 2020 Regnsk. 2020 Noter
Trykking "Botnar" -57 000,00 -50 000,00 -56 930,00  
Husleie -12 000,00 -12 000,00 -8 500,00  
Kontorutgifter -6 000,00 -10 000,00 -4 723,00  
Porto -3 000,00 -2 500,00 -2 343,00  
Møteutgifter -7 000,00 -6 000,00 -6 234,08  
Gaver/gevisnter -3 000,00 -3 000,00 -20 831,00  
Annonse-kostnader -4 000,00 -4 000,00 0,00  
Kulturminner - kostnader -10 000,00 -10 000,00 0,00  
Digitalisering lyd og bilde -10 000,00 -10 000,00 -8 500,00  
Diverse utgifter -5 000,00 -4 500,00 -7 043,00  
Sum -117 000,00 -112 000,00 -115 104,08  
         
Driftsresultat-1  0,00 1 000,00 -357,00  
         
         
Finansinntekter og kostnader  Budsjett 2021 2020 Regnsk. 2020  
Finansinntekter 150,00 150,00 58,58  
Finanskostnader -1 000,00 -1 000,00 -1 758,00  
Sum finansinnteker og kostnader hiå -850,00 -850,00 -1 699,42  
         
         
Driftsresultat-2   -850,00 150,00 -2 056,89  
         
         
         
Holmestrand 24.02.2021      
         
         
Gunhild Hvidsten        
Regnskapsfører        

Sponsorer